Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fordelsbonus og praktikbonus

Fordelsbonus
Fordelsbonussen er på op til 5.000 kr. pr. helårselev. Der er afsat en pulje på i alt 20 mio. kr. til bonussen, derfor kan præmien blive mindre end 5.000 kr., hvis der bliver indgået mange praktikaftaler på fordelsuddannelser.

Når I får jeres årsopgørelse i juni måned det følgende år, får I besked på om uddannelsen endte med at være en fordelsuddannelse, og hvad I eventuelt får i bonus.

Fordelsuddannelser må højst have 15 % skolepraktik. Og senest tre måneder efter afsluttet grundforløb skal 90 % af eleverne være i praktik i en virksomhed. Det er hårde krav, som kan blive vanskelige for flere af uddannelserne at leve op til.

Uddannelsesaftaler skal være indgået efter 1. januar 2017 for at indgå i beregningen af fordelsbonus. Disse uddannelser kan i 2017 og 2018 udløse fordelsbonus:

  • Anlægsstruktør
  • Bygningsstruktør
  • Brolægger
  • Tagdækker
  • Tømrer
  • Gulvlægger
  • Tækkemand
  • Maskinsnedker
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen


Praktikbonus for at tage flere lærlinge
For virksomheder, der lever op til deres måltal for elevpoint, er der en bonus på 25.000 kr. pr. helårselev de uddanner mere, end de i gennemsnit har uddannet de sidste tre år.

Bonussen udløses, til det antal helårselever I har mere i 2018, end I i gennemsnit har haft i peioden 2015-2017.

Skal vi søge om bonus?
I skal hverken søge om praktikpladsbonus eller fordelsbonus. Er I berettiget til bonus, vil det automatisk indgå i jeres årsopgørelse for praktikplads-AUB.

Hvordan bliver vi opkrævet eller modtager bonus?
Alle beløb vedrørende praktikplads-AUB, bonusser og bidragsnedsættelse for faglærte vil fremgå af årsopgørelsen over praktikplads-AUB på www.virk.dk. Det endelige beløb kommer til at indgå i jeres opkrævning fra Samlet Betaling.

 

Spørgsmål til praktikplads-AUB

Har I spørgsmål til praktikplads-AUB, kan I kontakte:

AUB, tlf. 70 11 30 70
Dansk Byggeri, tlf. 72 16 00 00