Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Spørgsmål og svar på AUB

Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål til praktikplads-AUB.

Gælder praktikplads-AUB for alle?
Praktikplads-AUB gælder for både offentlige og private virksomheder. Virksomheder med ingen eller kun en faglært ansat er dog fritaget.

Skal vi indberette noget til AUB?
Nej, AUB får alle de nødvendige data fra ATP og Danmarks Statistik. Forskudsopgørelse og årsopgørelse findes på www.virk.dk

Tæller alle lærlinge med?
Nej, lærlinge på delaftaler tæller ikke med i opgørelsen af virksomhedens elevpoint.

En delaftale er en aftale mellem lærling og virksomhed, der kun omfatter en praktikperiode. Lærlingen er indskrevet i skolepraktik, mens han har en delaftale og tæller derfor ikke med.

Alle andre lærlinge i uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne tæller med. Det vil sige, at ordinære uddannelsesaftaler, korte uddannelsesaftaler, restlære-aftaler, ny mesterlæreaftaler og voksenlærlinge aftaler alle tæller med.

Lærlinge på kontraktuddannelser tæller ikke med, det skyldes, at de ikke er under erhvervsuddannelsesloven.

Hvad hvis vi har haft ekstra mange lærlinge et år?
Praktikplads-AUB følger kalenderåret, og I kan ikke spare op ved at have mange lærlinge det ene år og færre det næste år.

Hvad koster det at uddanne for lidt?
Hvis I uddanner færre lærlinge, end jeres måltal for elevpoint kræver, så kommer I til at betale 27.000 kr. for hvert elevpoint, I mangler.

Mangler I fx 0,5 elevpoint, så skal I betale:
0,5 x 27.000 kr. = 13.500 kr. ekstra til AUB.

Hvad hvis vi ikke kan skaffe lærlinge?
Hvis I ikke kan få besat en praktikplads, er det vigtigt, at I med det samme slår stillingen op på www.praktikpladsen.dk

Hvis I forgæves har annonceret efter lærlinge i mindst 90 dage på www.praktikpladsen.dk, kan I søge om nedsættelse for ubesat praktikplads og derved blive fritaget for at betale ekstra til praktikplads-AUB.

En fritagelse kræver, at stillingen har været synlig på www.praktikpladsen.dk

Fritagelsen søges på www.virk.dkLæs mere
Her kan I læse mere om praktikplads-AUB:
Praktikplads-AUB og bonus for at have lærlinge

Praktikplads-AUB - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

www.virk.dk/praktikplads-aub

www.praktikpladsen.dk

www.virk.dk/praktikplads-aub-selvbetjening

 

Spørgsmål til praktikplads-AUB

Har I spørgsmål til praktikplads-AUB, kan I kontakte:

AUB, tlf. 70 11 30 70
Dansk Byggeri, tlf. 72 16 00 00