Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beslutningstagerne på det britiske marked

Oversigt over interessenter og beslutningstagere på det britiske marked

Beslutningstagere

Indledningsvis vil beslutningstagere på det danske marked blive beskrevet og herigennem sammenlignet med det britiske marked.

Danmark

I Danmark kan markedet for byggeri bl.a. beskrives ud fra de entrepriseformer, vi har. Interessenterne under disse entrepriseformer er hhv. bygherren, bygherrens rådgivere - herunder ingeniører og arkitekter, entreprenøren og fagentreprenøren. Der skelnes mellem:

  • Totalentreprise
  • Hovedentreprise
  • Fagentreprise

Ved de forskellige entrepriseformer har interessenterne forskellig indflydelse på byggeriets udformning, udførsel, materialevalg etc.

Ved f.eks. hovedentreprise har bygherrens rådgiver ansvaret for projekteringen, men entreprenøren har ansvaret for flowet på byggepladsen. Ved denne entrepriseform ligger beslutningerne om materialevalg, leverandører osv. hovedsageligt hos bygherrens rådgivere og arkitekter.

Ved totalentreprise ligger ansvaret for projekteringen hos entreprenøren. Herved placeres mange af beslutningerne om materialevalg, leverandører osv., hos entreprenøren.

Storbritannien

UK har i grove træk det samme system som i Danmark. Der, hvor de to systemer adskiller sig fra hinanden, er i selve byggeprocessen. I Danmark er byggeriet i høj grad sammensat af præfabrikerede moduler, dvs. meget af byggeriet foregår ”off-site”. Denne produktionsform kan i mange tilfælde være med til effektivisere byggeriet, men det kræver at den indarbejdes tidligt i planlægningen af byggeriet. I UK er denne byggeform endnu ikke nær så udbredt som i Danmark. Der ligger hermed et stort potentiale for danske producenter, som kan introducere ”off-site” løsninger på det britiske marked og informere om fordelene.

Beslutningstagerne omkring brugen af de forskellige produkter er i denne sammenhæng afgørende. Idet markedet stort set er bygget op som det danske, er følgende interessenter relevante:

  • Bygherrerne
  • Arkitekterne
  • Rådgiverne
  • Entreprenørerne

I praksis har arkitekterne i UK spillet en stor rolle i beslutningsprocessen, men der ses en tendens til, at entreprenørerne spiller en stadig større rolle.

For mere information om det britiske marked kontakt:

Ambassaden i London 
UK Trade and Investment

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling