Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ekstra lønomkostninger ved arbejde i Sverige

Danske virksomheder kan slippe for at betale en lille andel af de svenske FORA-afgifter, men resten bør indkalkuleres i entreprisen

Arbejder man som dansk byggevirksomhed i Sverige, er det kutyme at indgå en tiltrædelsesoverenskomst, en såkaldt "hängavtal", med den relevante svenske fagforening.

Dette er normalt forbundet med, at den danske virksomhed så bliver omfattet af de svenske overenskomstmæssige forsikringer og arbejdsmarkedspensionen.

Det gælder som udgangspunkt uanset, at medarbejderne allerede er dækket af den danske sociale sikring og at der - hvis dette er aftalt for udstationeringens varighed - allerede indbetales til den danske arbejdsmarkedspension.

Alt i alt drejer det sig om ca. 5 % i ekstra lønomkostninger, som skal indbetales til FORA.

Men virksomheder kan spare en del af denne ekstra lønomkostning, hvis de ansøger FORA om dispensation, og FORA godkender deres ansøgning.

Læs mere på fora.se

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling