Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

I Sverige gælder svensk overenskomst

Ny lov i Sverige genindførte fra 1. juni 2017 fagforeningens ret til at konflikte sig til en tiltrædelses-overenskomst. Det betyder ekstra administration og ekstra lønomkostninger for danske byggevirksomheder


Danske overenskomster gælder kun til grænsen. Derfor må danske virksomheder, der ønsker at udføre byggeopgaver i Sverige sætte sig ind i de svenske regler.

 

Indtil nu har der været en vis beskyttelse mod kampskridt fra svenske fagforeninger, der ønskede at få virksomheden ind under en svensk tiltrædelsesoverenskomst: Så længe den udenlandske virksomhed - i dialog med fagforeningen - kunne dokumentere mindst lige så gode ansættelsesvilkår for sine udsendte medarbejdere. Det blev kaldt Lex Laval.

 

Beskyttelse mod ekstra lønomkostninger

For danske byggevirksomheder betød Lex Laval-undtagelsen også, at de kunne slippe for ekstra lønomkostninger og administration, som en svensk tiltrædelsesoverenskomst ville påføre dem igennem tvungen svensk arbejdsmarkedsforsikring og -pension (såkaldt FORA).

 

Svensk overenskomst, men med klare minimumskrav

En ny lov i Sverige, der gælder fra 1. juni 2017, afskaffede denne beskyttelse. Fagforeningen kan nu kræve svensk kollektiv aftale uanset, hvad medarbejderne har af arbejdsvilkår med hjemmefra.


Ændringen betyder dog ikke, at fagforeningen kan kræve fuldstændig lige løn- og ansættelsesvilkår for svenske og udenlandske virksomheder. For på grund af EU-reglerne må der kun stilles krav til minimumsbetingelser.

 

Fagforeningen skal oplyse disse til det svenske Arbetsmiljøverket, der er den svenske myndighed, der tager sig af udstationeringsregler og -spørgsmål.

 

På byggeriets område hedder fagforeningen Byggnads.

Download svensk overenskomst for udstationerede medarbejdere i byggeri og anlæg

Link til Byggnads

Link til Arbetsmiloeverkets webside om udstationering


Læs mere om regler for byggevirksomheder i Sverige:

www.danskbyggeri.dk/sverige

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling