Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Energirenovering af almene boliger – en erfaringsudveksling hen over Øresundsbroen

Både i Danmark og i Sverige blev der i 60’erne og 70’erne bygget massevis af ”hurtige” boliger, der i dag bliver kaldt hhv. kransporsbyggerier og millionprogrammet. Og i begge lande er der en stor udfordring med at få dem renoveret og energieffektiviseret. Kan vi mon lære noget af hinanden på tværs af Øresund? Det spørgsmål stod øverst på dagsordenen ved et seminar i Malmö i oktober 2015, hvor eksperter og interesserede aktører i branchen mødtes for at udveksle erfaringerGeografisk, klimatisk, historisk, sprogmæssigt og kulturelt er Sverige og Danmark meget beslægtede - selv om vi i fodboldkampe er arvefjender...

I relation til millionprograms- og kransporsbyggerierne i hhv. Sverige og Danmark fra 60-erne og 70-erne er der også store ligheder. Det er større samlede bebyggelser i beton. Som udgangspunkt er der tale om velindrettede og gode lejligheder tilpasset datidens behov. Renoveringsbehovet er stort - både ift. klimaskærm, isolering, energi og indretning, og i forhold til identitet, social opgradering etc.

Rullende ROT versus helhedsplaner
I Sverige er man indtil videre ikke gået ligeså radikalt til værks med store helhedsrenoveringer som i Danmark. På seminaret fremviste LKB facaderenoveringer, der primært opgraderede enkeltdele - fx altanrækværker, indgangspartier og maling af facader. Fra Danmark viste Boligforeningen Aarhus og Omegn, hvordan infrastrukturen i en hel bydel blev ændret, visse blokke blev revet ned og erstattet af nye punkthuse for at skabe tryghed og sammenhæng i området.

Nytænkning i forhold til finansiering
I Danmark foregår helhedsrenoveringerne via støtte fra Landsbyggefonden, og i Sverige foregår det mere på markedsvilkår. Det sammen med forskellig organisering og lovgivning er formentlig en af forklaringerne på, hvorfor renoveringerne er længere fremme i Danmark end i Sverige. Andre forklaringer på dette kan være en blanding af økonomiske og politiske incitamenter. Vandkraften har givet svenskerne billig energi, og det er nu mere den politiske dagsorden, som presser på for at få bedre energirenoveringer til de store betonbyggeriområder i Sverige.

På seminaret hørte vi om eksempler på, hvordan sociale udfordringer - eksempelvis med integration og arbejdspladsskabelse - kan være en vigtig socialøkonomisk driver på begge sider af sundet. Store byggeprojekter kan være med til at skabe jobs og dermed få totaløkonomiske regnestykker til bedre at hænge sammen, når man indregner det offentliges besparelser ved, at flere personer går fra offentlig til hel eller delvis egenforsørgelse.

Henrik Mielke fremviste dokumenterede produktivitetsgevinster ved helhedsrenoveringer fremfor at tage én boligblok af gangen.

Gensidig inspiration
Summa summarum er der et stort marked og et stort behov for renoveringer i både Danmark og i Sverige. I Danmark er man godt igennem mange af de store helhedsplaner, mens man i Sverige endnu er i en indledende fase. Der er således mange erfaringer omkring gennemførelse af helhedsrenoveringer, der kan "eksporteres" fra Danmark til Sverige.

Med en aftagende kvote af midler til renoveringsprojekter i Danmark fra Landsbyggefonden over de kommende år, vil danske boligbebyggelser til gengæld formentlig kunne lære lidt om finansiering af renoveringsprojekter på markedsvilkår fra svenske aktører som Victoria Park.

Seminaret Energirenovering af boliger i det svenske millionprogram – en udveksling af erfaringer og know-how mellem danske og svenske aktører hen over Øresundbroen fandt sted den 8. oktober 2015 i High Court, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö

Se programmet og download de enkelte præsentationer

Se programmer her

Bjarne Stenquist, Malmö Stad - Bygga om dialogen
Lene Eriksson, Malmö Stad - Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet
Henrik Mielke, Enemærke og Petersen A/S - Fra boligrenovering til helhedsplaner med samfundsperspektiv
Marcus Gensman og Victoria Silfverberg, Lunds Kommuns Fastighets AB - Upprustning av Eddan och Havamal
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet - Hinder och utmaningar med lågenergirenovering
Per Ekelund, Victoria Park AB - Victoria Park
Leif Jensen, Boligforeningen Århus Omegn -  Renovering af Rosenhøj

Se billeder fra dagen her

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling

Potentiale i samarbejde

”Det var spændende og interessant at møde de svenske aktører og høre om deres udfordringer og betragtninger på renovering og kvalitetsforbedring af store boligbyggerier og områder. Deres udfordringer minder i høj grad om de problemstillinger, vi efterhånden er ved at finde gode og bæredygtige løsninger på i Danmark og jeg tror der er et stort potentiale i et samarbejde over sundet om renovering og opgradering af de svenske boligområder, som kan skabe værdi for de svenske boligorganisationer og deres beboere.”
- Lars Bo Lindblad, adm. direktør i Rubow arkitekter A/S

Sverige optaget af merværdi

"Jeg fandt, at der var tydelige forskelle i både behov og måden at gå til renoveringen af den svenske boligmasse, men én ting stod ret tydeligt: De er i Sverige optaget af at skabe merværdi ved renovering, således at bebyggelser samtidig med en forbedring af energiudnyttelsen også bliver transformeret til bedre boligforhold for beboerne. Derved højnes den sociale bæredygtighed i de trængte boligområder. Det hilser vi velkomment, for det kan vi hjælpe dem med!"
- Mathilde Serup, direktør i Polyform Arkitekter APS