Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for social sikring ved arbejde i EU og Norden

Når du skal udsendes til arbejde i et andet EU-land eller fx Norge og Island, kan det være, at du skal bruge en blanket A1, som beviser, at du er socialt sikret i Danmark under udsendelsen. Læs her om reglerne

 

En detaljeret gennemgang af reglerne findes på virk.dk og på borger.dk.

Link til Virk.dkLink til Borger.dk

 

Hvad menes der med social sikring?

Den sociale sikring dækker følgende områder i Danmark:

 • Sundhedsloven
 • Dagpenge ved sygdom
 • Dagpenge ved barsel og adoption
 • Arbejdsløshedsforsikring (frivillig, via A-kasse)
 • Sociale pensioner (folkepension og førtidspension)
 • Tjenestemandspensioner
 • Tillægspension ATP
 • Børnefamilieydelse og børnetilskud
 • Arbejdsskadeforsikring (bestående af to dele: den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og erhvervsskadeforsikringen)
 • Efterløn

 

Regler inden for EU, EØS og Schweiz

Ved udstationering inden for EU gælder forordning ”EF-forordning 883/04”. De tre EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz tiltrådte forordningen i 2012. Grønland og Færøerne er ikke omfattet - her gælder særlige regler.

Når du skal udsendes som medarbejder til et andet land inden for EU eller EØS - eller skal af sted som virksomhedsejer - skal du søge om en afgørelse om, i hvilket land du er dækket af social sikring. Den sociale sikringsmyndighed udsteder herefter en A1-blanket som dokumentation for afgørelse. I Danmark skal der søges hos Udbetaling Danmark, og det sker elekronisk, enten via borger.dk eller virk.dk. 

 • For virksomheden:

www.virk.dk/international-social-sikring/international-social-sikring

 • For medarbejderen:

www.borger.dk/EU-sygesikringskortwww.borger.dk/sygesikringsland(også på polsk, engelsk, tysk og fransk)

Særlige regler i Norden

I Norden gælder der en særlig aftale, der giver ret til nødvendig behandling og hjemtransport (på særlige vilkår) til alle, der har bopæl i og er sygesikrede i Danmark, uanset statsborgerskab.

Hvis du har en såkaldt E101-DK blanket fra tidligere

Tidligere havde man en tilsvarende blanket, en E101-DK blanket. I dag er der stadig en bestemt type, der er gældende. Det er dem, der er udstedt til arbejde i flere lande, og som efter de gamle regler ikke havde nogen udløbsdato. De fortsætter med at være gyldige i 10 år regnet fra 1. maj 2010. Herefter skal der søges på ny efter de nye regler.

Blåt eller gult sygesikringsbevis?

Siden maj 2015 er udstedelsen af de blå EU-sygesikringskort overgået fra kommunen til Udbetaling Danmark. Det er medarbejderen, der selv søger digitalt via borger.dk
Link til www.borger.dk/EU-sygesikringskort

Er du i tvivl om, hvornår du skal bruge det blå og det gule sygesikringsbevis?
Læs mere om reglerne i dette nyhedsbrev om international social sikring (PDF)

 

Refusion af udgifter og hjemtransport

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vejleder om borgeres ret til behandling i EU/EØS-lande og Schweiz, herunder refusion af udgifter samt hjemtransport.
Læs mere om refusion og hjemtransport

 

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling