Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for social sikring ved arbejde i EU og Norden

Når du skal udsendes til arbejde i et andet EU-land eller fx Norge og Island, kan det være, at du skal bruge en blanket A1. Den beviser, at du er socialt sikret i Danmark under udsendelsen. Læs om reglerne her

 

En detaljeret gennemgang af reglerne findes på virk.dk og på borger.dk.

Link til Virk.dk

Link til Borger.dk

 

Hvad menes der med social sikring?

Den sociale sikring dækker følgende områder i Danmark:

 • sygesikring
 • dagpenge ved sygdom
 • dagpenge ved barsel og adoption
 • arbejdsløshedsforsikring (frivillig, via A-kasse)
 • folke- og førtidspension
 • tjenestemandspensioner
 • ATP Livslang Pension 
 • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
 • arbejdsskadeforsikring (bestående af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og erhvervsskadeforsikringen)
 • efterløn.

 

Regler inden for EU, EØS og Schweiz

Ved udstationering inden for EU gælder forordning ”EF-forordning 883/04”. De tre EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz tiltrådte også forordningen. Grønland og Færøerne er ikke omfattet - her gælder særlige regler.

Når du skal udsendes som medarbejder til et andet land i EU, EØS eller til Schweiz, skal du (eller din arbejdsgiver) søge om en afgørelse om, i hvilket land du er dækket af social sikring. Også selvstændige skal søge. Myndigheden for social sikring udsteder herefter en A1-blanket som dokumentation for afgørelsen.

I Danmark skal der søges hos Udbetaling Danmark, og det skal ske elekronisk via borger.dk eller virk.dk. 

 • For virksomheden:

www.virk.dk/international-social-sikring/international-social-sikring

 • For medarbejderen:

www.borger.dk/International-social-sikring

www.borger.dk/EU-sygesikringskort

Særlige regler i Norden

I Norden gælder der en særlig aftale, der giver ret til nødvendig behandling og hjemtransport (på særlige vilkår) til alle, der har bopæl i og er sygesikrede i Danmark, uanset statsborgerskab.

Hvis du har en såkaldt E101-DK blanket fra tidligere

Tidligere havde man en tilsvarende blanket, en E101-DK blanket. I dag er der stadig en bestemt type, der er gældende. Det er dem, der er udstedt til arbejde i flere lande, og som efter de gamle regler ikke havde nogen udløbsdato. De fortsætter med at være gyldige i 10 år regnet fra 1. maj 2010. Herefter skal der søges på ny efter de nye regler.

Blåt eller gult sygesikringsbevis?

Siden maj 2015 er udstedelsen af de blå EU-sygesikringskort overgået fra kommunen til Udbetaling Danmark. Det er medarbejderen, der selv søger digitalt via borger.dk
Link til www.borger.dk/EU-sygesikringskort

Er du i tvivl om, hvornår du skal bruge det blå og det gule sygesikringsbevis?
Læs mere om reglerne i dette nyhedsbrev om international social sikring (PDF)

 

Refusion af udgifter og hjemtransport

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vejleder om borgeres ret til behandling i EU/EØS-lande og Schweiz, herunder refusion af udgifter samt hjemtransport.
Læs mere om refusion og hjemtransport

 

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling