Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Husk §§ ved arbejde i udlandet

Skal man udføre arbejde i udlandet, er det vigtigt at undersøge reglerne på forhånd

Selv inden for EU er der store forskelle, hvad angår regler for arbejde inden for bygge- og anlæg. Undersøger du ikke reglerne på forhånd, risikerer du at give tilbud på et forkert grundlag og ende med et underskud. Oveni kan din virksomhed blive idømt store bøder, og medarbejderne får problemer og måske endda et ordentligt skattesmæk.

Først skal der afgøres, om der er tale om:

 • en kort eller længerevarende udstationering (fx et 3-årigt projekt i udlandet)
 • en entreprise eller en arbejdsudlejekontrakt.

Det har nemlig indflydelse på svarene på de nedenstående tjekliste-punkter. Selv om listen ikke er udtømmende, vil der typisk være tale om følgende:

 • registreringer og anmeldelser
 • byggelovgivningen og entreprisekontrakter
 • arbejdsmiljø
 • virksomheds- og personskat
 • moms
 • social og sygesikring
 • overenskomster og ansættelsesforhold
 • særlige juridiske forhold i det pågældende land

Publikationer og vejledninger
Dansk Byggeri har vejledninger om arbejde i Tyskland, Norge og Sverige, som er gratis for medlemmer, og kan købes af andre. Vejledningerne indeholder beskrivelse af forhold, som er relevante ved arbejde i de enkelte lande og er gratis for Dansk Byggeris medlemmer. Andre kan købe dem. Bestil vejledningerne via Servicebutikken eller kontakt os direkte i International afdeling.

Tag også et kig på de artikler, der ligger om de enkelte lande under "Landevejledninger".

Internationale kontrakter
I udlandet vil der typisk gælde andre standardkontrakter end i Danmark. Men når begge parter er erhvervsdrivende, er der som udgangspunkt aftalefrihed. Ved kontrakter med forbrugere vil der normalt gælde særlige regler.

Her nogle af de kontrakter, man kan bruge i internationale forhold:

 • 1) De danske AB 92 og ABT 93 på engelsk og tysk med tilhørende standardforbehold kan bestilles i Servicebutikken. De er gratis, men kræver medlemslogin.
 • 2) Både EIC og FIDIC udgiver en række forskellige standardkontrakter og vejledninger på engelsk, der kan købes direkte hos de to organisationer:
  FIDIC bookshopEIC bookshop

Dansk Byggeri yder rådgivning om retsstillingen ved internationale handler, og du kan få sparring på en del eksportrelatere juridiske spørgsmål ved Juridisk afdeling. Når det gælder ren udenlandsk ret, anbefaler vi, at du kontakter en advokat på det pågældende eksportmarkedet for at søge rådgivning om gældende love og kutymer.

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling