Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Strategisk overvågningsservice af EU's eksterne programmer

Få et kvalificeret beslutningsgrundlag på større projekter, som EU giver bistand til - brug Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, der foretager månedlige overvågninger af EU´s eksterne programmer, og som kan skræddersy et tilbud til din virksomhed.

Der afholdes regelmæssigt møder i de forskellige forvaltningskomitéer for EU's eksterne bistand, herunder også før-tiltrædelsesbistanden.

På basis af de projekter, der forelægges og godkendes af de respektive komitéer, sammendrages der hver måned et projektresumé, som fremsendes til de virksomheder/organisationer, med hvem der foreligger en overvågningsaftale.

EU´s danske repræsentant kan skræddersy disse overvågninger ud fra kundens arbejdsområder og geografiske fokus via fast definerede søgekriterier som eksempelvis "transportation, energy, infrastructure etc."

På baggrund af overvågningsrapporten kan virksomheden bestille projektfiches, som giver uddybende information til projektet. Projektfichen er det dokument, der vedtages af medlemsstaterne, og som giver en tidlig information (typisk 1 til 2 år før offentlig udbud) om kommende aktiviteter, og som danner et godt grundlag til brug ved udarbejdelse af tilbudsmaterialet.

På bygge- og anlægsprojekter har virksomhederne ofte mulighed for at købe yderligere udbudsmateriale. Derfor er ovenstående overvågning primært relevant for byggebranchens virksomheder som:

  • input til strategiske overvejelser for de kommende år, da man som sagt får tidlig information om kommissionens prioriteter
  • et godt grundlag for udvælgelse af konsortie-partnere på et tidspunkt, hvor mange konkurrerende virksomheder ikke har modtaget den samme information


Hvis ovenstående har interesse, kan yderligere information fås hos:

Jakob Skaarup Nielsen
Head of EU CorporateAffairs and Finance
The Permanent Representation of Denmark to the EU
Rue d'Arlon 73B - 1040 Bruxelles
Tlf. dir. (+32) 2 233 0830 / Mob.: (+32) 478 602 454
jakska@um.dk
www.eu.um.dk

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling