Garantistillelse

Rabataftaler

  • Garantistillelse efter AB 92 og AB 18

    Dansk Byggeri deltager i BFG – Byggefagenes fælles Garantiselskab s.m.b.a. – der drives af en række byggeorganisationer.


    BFGs formål er udelukkende at sikre de deltagende virksomheder bedre vilkår og priser, end de enkeltvis selv kan opnå, når de skal stille arbejdsgarantier efter AB 92 og AB 18.

    BFG samarbejder med Tryg Garanti (Tidligere Dansk Kaution), der udsteder garantierne.

    Læs mere om mulighederne på www.bfggaranti.dk

Loading...
Scroll til top af siden