Mellemstore virksomheder

Som medlem af Dansk Byggeri står din virksomhed stærkt forankret i Danmarks største byggefaglige fællesskab. Med rådgivning, netværk og værktøjer I kan bruge til at styrke virksomheden og medarbejderne.

Som medlem af Dansk Byggeri er din virksomhed dækket af overenskomst og omfattet af Byg Garantiordningen. Du kan få gratis råd og vejledning inden for fx erhvervsjura, byggeteknik og personaleforhold.

Via Dansk Byggeri har du politisk indflydelse på væsentlige rammebetingelser for din virksomhed, ligesom du har adgang til en række faglige netværk.

Dansk Byggeri stiller værktøjer til rådighed, som du kan anvende til udvikling af din virksomhed, og vi holder dig opdateret med ny viden om dit erhverv. Du får aktuel information, medlemsrabatter og gode markedsføringsmuligheder, ligesom du får mulighed for at uddanne dig gennem Dansk Byggeris mange kurser.

Se alle fordelene

 • Overenskomstdækning

  Hos Dansk Byggeri bliver din virksomhed overenskomstdækket og får indgående rådgivning om ansættelsesret. Vores konsulenter er eksperter i overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål og rådgiver både telefonisk og ved personlige møder.

  Dansk Byggeri løser fagretlige tvister med de ansatte. Det omfatter, at vi deltager i mægling og fører sager ved arbejdsretten m.m.

  I får:

  • Overenskomster
  • Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål
  • Standardblanketter til ansættelse og afskedigelse
  • Bistand ved fagretlige tvister
  • Undervisning i ansættelsesret
  • Konfliktunderstøttelse
  • Medarbejderhåndbog


 • Rådgivning

  Danske Byggeris medarbejdere tæller en bred vifte af jurister, advokater, økonomer og byggeteknikere, som har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen og kan yde dig gratis, personlig rådgivning og sagsbehandling.

  Vi arbejder for at påvirke den byggetekniske regulering i form af normer og standarder. Gennem medlemsblade, nyhedsbreve, publikationer, faglige netværk, hjemmeside og kurser holder vi dig opdateret om alle tiltag og tendenser inden for branchen.

  I samarbejde med myndigheder, videninstitutioner og virksomheder arbejder Dansk Byggeri med udvikling og nytænkning af branchen. Målsætningen er, at rammevilkårene for bygge- og anlægsbranchen skal være de bedst mulige.

  I får rådgivning om:

  • Entrepriseret herunder AB 92, AB 18, ABT 18, AB Forenklet og AB Forbruger
  • Udbudsbetingelser
  • Standardkontrakter
  • Tvist med kunde
  • Manglende betaling
  • Forbrugerforhold
  • Bygningsreglement
  • Persondatahåndtering
  • Teknologi og digitalisering
  • Bæredygtigt byggeri
  • Konkurrenceregler
  • Energiløsninger
  • Kvalitetssikring og -styring
  • Normer og standarder
  • Tolerancer og måleregler
  • Lærlingeforhold
  • Efter- og videreuddannelse fx i AMU
  • Arbejdsmiljøregler og APV
  • Implementering af nye tekniske hjælpemidler
  • Udvikling af samarbejdsformer og ledelsesformer
  • HR og ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Internationale forhold
  • Lønstatistik • Uddannelse

  Dansk Byggeri arbejder for at sikre, at byggeerhvervets vigtigste resurse - arbejdskraften - rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen.

  Arbejdet sker gennem påvirkning af lovgivningen og ved at koordinere aktiviteter inden for erhvervsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser.

  Dansk Byggeri er repræsenteret i de udvalg, der medvirker ved udfyldningen af lovgivningen fx faglige udvalg og udvalg i relation til de videregående uddannelser.

  Herudover arbejdes der med analyser, statistisk overvågning, rådgivning og kampagner for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til byggeerhvervet.

  Vi rådgiver om alle forhold vedrørende lærlinge, ingeniør- og konstruktørpraktik samt udvikling og HR i virksomhederne og tilbyder virksomhedstilpassede kurser.

  I får skræddersyede kurser inden for:

  • Ledelse
  • Jura
  • Overenskomster
  • Miljø
  • Arbejdsmiljø
  • Bygningsreglementet
  • Kvalitetssikring
  • Energi
  • CE-mærkning


  I får rådgivning om:

  • Lærlingeforhold
  • Efter- og videreuddannelse
  • AMU
  • HR og ledelse
  • Organisationsudvikling
  • Strategi
  • Konflikthåndtering
 • Netværk

  Alle Dansk Byggeris medlemmer er tilknyttet et område og en sektion, som danner rammen om kollegiale netværk og videnformidling.

  Områderne varetager de regionale interesser blandt andet ved kontakt til det politiske system i kommuner og regioner.

  Sektionerne varetager de faglige interesser og fungerer som medlemmernes faglige fællesskab.

  Dansk Byggeri har desuden tilknyttet knap 100 lokalforeninger, som varetager lokale faglige og sociale interesser, og 12 interessegrupper, som varetager en række fagområders specialinteresser.

  Dansk Byggeri hjælper medlemmerne med at finde eller etablere netværk med andre virksomheder.

  I får adgang til netværk gennem:

  • Regioner
  • Sektioner (faglige)
  • Lokalforeninger
  • Branchefællesskaber
  • Interessegrupper
  • Virksomhedsnetværk • Rabataftaler

  Formålet med Dansk Byggeris kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række områder. Det sker gennem rabataftaler*, Dansk Byggeris datterselskaber og via servicebutikken.dk.

  I kan få rabat* på:

  Internet og hjemmesider
  Brændstof
  Forsikring
  It
  Inkasso-service
  Kontorforsyning
  Kreditvurdering
  Værktøj
  Beregning
  Kvalitetskontrol
  Arbejdsmiljørådgivning
  Byggetekniske publikationer


  Gå til rabataftaler

   

  * Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels kontante rabatter til det
  enkelte medlem, dels et markedsføringsbidrag til Dansk Byggeri, som
  er formidlere af ordningen.

 • Markedsføring med Byg Garanti

  De fleste private forbrugere vælger at bruge en byggevirksomhed med garanti. Det betyder nemlig, at de kan få dækket eventuelle fejl og mangler i forbindelse med byggeriet. Derfor er Byg Garanti et stærkt markedsførings- og salgsargument.

  Byg Garanti omfatter kun medlemmer af Dansk Byggeri, og virksomheden bliver automatisk markedsført på hjemmesiderne byggaranti.dk, krak.dk og De Gule Sider samt gennem Dansk Byggeris landsdækkende kampagner for Byg Garanti.

  Brug af Byg Garanti logo uden medlemskab af Dansk Byggeri er vildledende markedsføring og politianmeldes.


  I får:

  Landsdækkende kampagner for Byg Garanti bl.a. i tv og radio
  Ret til at benytte Byg Garanti logo
  Gratis streamers til biler
  Gratis forbrugerfolder
  Hjælpeværktøjer til markedsføring af virksomhed
  Byg Garanti logo på krak.dk og De Gule Sider
  30 % rabat på yderligere annoncering på krak.dk og De Gule Sider

  Besøg Byg Garantis hjemmeside

   

 • Politisk indflydelse

  Dansk Byggeri arbejder for at fjerne byrder og administrativt bøvl, så du i stedet kan fokusere på at drive virksomhed. Det gør vi ved at påvirke nye love og regler inden for arbejdsmiljø, byggelovgivning, udbudsregler, miljø og lovgivning.

  Vi taler byggeriets sag, når vi mødes med ministre, politikere, rådgivere og embedsmænd, ligesom at vi løbende udarbejder analyser, der sætter fokus på byggeriets rammevilkår.

  Derudover har Dansk Byggeri tæt kontakt til centrale medier og meningsdannere med henblik på at påvirke den offentlige mening.

  I får:

  • Erhvervspolitisk indflydelse
  • Uddannelsespolitisk indflydelse
  • Indflydelse på det erhvervstekniske område
  • Markedsovervågning
  • Markedspåvirkning
  • Profilering af branchen
  • Påvirkning af meningsdannere
  • Synlighed i medierne 

  Kontante fordele
  Politisk indflydelse kan ikke gøres op i kroner og øre. Men det har store omkostninger for branchen, hvis vi ikke er til stede på den politiske scene for at tale byggeriets sag.
Loading...
Scroll til top af siden