Rabaftaler

Rabataftalerne kan kun benyttes af virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels kontante rabatter til det enkelte medlem, dels et markedsføringsbidrag til Dansk Byggeri, som er formidlere af ordningen.

Brændstof og tilbehør til bilen
Telefoni og internet
Reklame, marketing og web
Kontor, regnskab og IT-løsninger
Konsulentbistand
Hotel
Værktøj og udstyr
Udbud og licitation
Træinformation
BYG ERFA blade
Bestyrelsesnetværk
Loading...