Små virksomheder

Som medlem af Dansk Byggeri står din virksomhed stærkt forankret i Danmarks største byggefaglige fællesskab. Med rådgivning, netværk og værktøjer du kan bruge til at styrke din forretning.

Som medlem af Dansk Byggeri er din virksomhed dækket af overenskomst, og dit arbejde er omfattet af Byg Garanti.

Du kan få gratis råd og vejledning inden for fx erhvervsjura, byggeteknik og personaleforhold. Via Dansk Byggeri har du politisk indflydelse på væsentlige rammebetingelser for din virksomhed, ligesom du har adgang til en række faglige netværk.

Dansk Byggeri stiller værktøjer til rådighed, som du kan anvende til udvikling af din virksomhed, og vi holder dig opdateret med ny viden om dit erhverv. Du får aktuel information, medlemsrabatter og gode markedsføringsmuligheder, ligesom du får mulighed for at uddanne dig gennem Dansk Byggeris mange kurser.

Hent folder "Fordele med medlemskab i Dansk Byggeri"

Se alle fordelene

 • Rådgivning

  Danske Byggeris medarbejdere tæller en bred vifte af jurister, advokater, økonomer og byggeteknikere, som har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen og kan yde dig gratis, personlig rådgivning og sagsbehandling. 

  Vi arbejder for at påvirke den byggetekniske regulering i form af normer og standarder. Gennem nyhedsbreve, faglige netværk, hjemmeside, medlemsblade og kurser holder vi dig opdateret om tiltag og tendenser inden for branchen. 

  I samarbejde med myndigheder, videninstitutioner og virksomheder arbejder Dansk Byggeri med udvikling og nytænkning af branchen. Målsætningen er, at rammevilkårene for bygge- og anlægsbranchen skal være de bedst mulige. 


  Du får rådgivning om:

  Entrepriseret herunder AB 92, AB 18, AB Forenklet og AB Forbruger
  Forbrugerforhold
  Tvist med kunde
  Manglende betaling
  Standardkontrakter
  Udbudsbetingelser
  Bygningsreglement
  Persondatahåndtering
  Teknologi og digitalisering
  Bæredygtigt byggeri
  Konkurrenceregler
  Energiløsninger
  Normer og standarder
  Tolerancer og måleregler
  Lærlingeforhold
  Efter- og videreuddannelse fx i AMU
  Arbejdsmiljøregler og APV
  Implementering af nye tekniske hjælpemidler
  Konflikthåndtering
  Internationale forhold
  Lønstatistik

 • Markedsføring med Byg Garanti

  De fleste private forbrugere vælger at bruge en byggevirksomhed med garanti. Det betyder nemlig, at de kan få dækket eventuelle fejl og mangler i forbindelse med byggeriet. Derfor er Byg Garanti et stærkt markedsførings- og salgsargument. 

  Byg Garanti omfatter kun medlemmer af Dansk Byggeri, og virksomheden bliver automatisk markedsført på hjemmesiderne byggaranti.dk, krak.dk og De Gule Sider samt gennem Dansk Byggeris landsdækkende kampagner for Byg Garanti. 

  Brug af Byg Garanti logo uden medlemskab af Dansk Byggeri er vildledende markedsføring og politianmeldes. 

  Du får:

  Landsdækkende kampagner for Byg Garanti bl.a. i tv og radio
  Ret til at benytte Byg Garanti logo
  Gratis streamers til biler
  Gratis forbrugerfolder
  Hjælpeværktøjer til markedsføring af virksomhed
  Byg Garanti logo på krak.dk og De Gule Sider
  30 % rabat på yderligere annoncering på krak.dk og De Gule Sider

   

 • Rabataftaler

  Formålet med Dansk Byggeris kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række områder. Det sker gennem rabataftaler*, Dansk Byggeris datterselskaber og via servicebutikken.dk.

  Du kan få rabat* på:

  Internet og hjemmesider
  Brændstof
  Forsikring
  It
  Inkasso-service
  Kontorforsyning
  Kreditvurdering
  Værktøj
  Beregning
  Kvalitetskontrol
  Arbejdsmiljørådgivning
  Byggetekniske publikationer


  Gå til rabataftaler

  * Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels kontante rabatter til det
  enkelte medlem, dels et markedsføringsbidrag til Dansk Byggeri, som
  er formidlere af ordningen.

 • Netværk

  Alle Dansk Byggeris medlemmer er tilknyttet en region og en sektion, som danner rammen om kollegiale netværk og videnformidling. Regionerne varetager de regionale interesser blandt andet ved kontakt til det politiske system i kommuner og regioner. 

  Sektionerne varetager de faglige interesser og fungerer som medlemmernes faglige fællesskab. Dansk Byggeri har desuden tilknyttet knap 100 lokalforeninger, som varetager lokale faglige og sociale interesser og 12 interessegrupper, som varetager en række fagområders specialinteresser.

  Dansk Byggeri hjælper dig med at finde eller etablere et netværk med andre virksomheder.


  Du får adgang til netværk gennem:

  • Regioner
  • Sektioner (faglige)
  • Lokalforeninger
  • Branchefællesskaber
  • Interessegrupper
  • Virksomhedsnetværk


 • Overenskomstdækning

  Som medlem bliver du overenskomstdækket og får indgående rådgivning om ansættelsesret. Vores konsulenter er eksperter i overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål og rådgiver både telefonisk og ved personlige møder. 

  Dansk Byggeri løser fagretlige tvister med dine medarbejdere. Det omfatter, at Dansk Byggeri deltager i mægling og fører sager ved arbejdsretten m.m.

  Du får:

  • Bistand ved fagretlige tvister
  • Overenskomster
  • Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål
  • Standardblanketter til ansættelse og afskedigelse
 • Uddannelse

  Dansk Byggeri arbejder for at sikre, at byggeerhvervets vigtigste resurse - arbejdskraften - rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen. 

  Arbejdet sker gennem påvirkning af lovgivningen og ved at koordinere aktiviteter inden for erhvervsuddannelsesområdet, gennemføre analyser, statistisk overvågning, rådgivning og kampagner for at tiltrække unge til erhvervet.

  Vi rådgiver om alle forhold vedrørende lærlinge, AMU-kurser, efter- og videreuddannelse, udvikling og HR i virksomhederne og tilbyder virksomhedstilpassede kurser.

  Du får skræddersyede kurser inden for:

  • Bygningsreglement
  • CE-mærkning
  • Kvalitetssikring
  • Overenskomster
  • Energi
  • Miljø
  • Arbejdsmiljø
  • Jura
  • Ledelse


  Du får rådgivning om:

  • Efter- og videreuddannelse
  • AMU-kurser
  • Lærlingeforhold
  • Ledelse
  • Virksomhedsudvikling
  • Konflikthåndtering
 • Politisk indflydelse

  Dansk Byggeri arbejder for at fjerne byrder og administrativt bøvl, så du i stedet kan fokusere på at drive virksomhed. Det gør vi ved at påvirke nye love og regler inden for arbejdsmiljø, byggelovgivning, udbudsregler, miljø og lovgivning.

  Vi taler byggeriets sag, når vi mødes med ministre, politikere, rådgivere og embedsmænd, ligesom at vi løbende udarbejder analyser, der sætter fokus på byggeriets rammevilkår.
  Derudover har Dansk Byggeri tæt kontakt til centrale medier og meningsdannere med henblik på at påvirke den offentlige mening. 
   
  Du får:

  • Erhvervspolitisk indflydelse
  • Uddannelsespolitisk indflydelse
  • Indflydelse på det erhvervstekniske område
  • Markedsovervågning
  • Markedspåvirkning
  • Profilering af branchen
  • Påvirkning af meningsdannere
  • Synlighed i medierne

  Kontante fordele
  Politisk indflydelse kan ikke gøres op i kroner og øre. Men det har store omkostninger for branchen, hvis vi ikke er til stede på den politiske scene for at tale byggeriets sag.
Loading...
Scroll til top af siden