Store virksomheder

Dansk Byggeris vigtigste opgaver er at få politisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde service og sikre overenskomster, så virksomhederne kan udvikle sig bedst muligt.

Som medlem af Dansk Byggeri er virksomheden forankret i Danmarks største byggefaglige fællesskab.

Virksomheden er dækket af overenskomst og kan få råd og vejledning i alt inden for erhvervsjura, byggeteknik og personaleforhold.

I får politisk indflydelse, adgang til faglige netværk, aktuel information, værktøjer til udvikling af virksomheden og kompetenceudvikling til medarbejderne.

Hent folder "Fordele med medlemskab i Dansk Byggeri"

Se alle fordelene

 • Politisk indflydelse

  Dansk Byggeri arbejder for at fjerne byrder og administrativt bøvl, så du i stedet kan fokusere på at drive virksomhed. Det gør vi ved at påvirke nye love og regler inden for arbejdsmiljø, byggelovgivning, udbudsregler, miljø og lovgivning.

  Vi taler byggeriets sag, når vi mødes med ministre, politikere, rådgivere og embedsmænd, ligesom at vi løbende udarbejder analyser, der sætter fokus på byggeriets rammevilkår.

  Derudover har Dansk Byggeri tæt kontakt til centrale medier og meningsdannere med henblik på at påvirke den offentlige mening.

  Virksomheden får:

  • Erhvervspolitisk indflydelse
  • Uddannelsespolitisk indflydelse
  • Indflydelse på det erhvervstekniske område
  • Markedsovervågning
  • Markedspåvirkning
  • Profilering af branchen
  • Påvirkning af meningsdannere
  • Synlighed i medierne
  • Fast kontaktperson i Dansk byggeri

  Kontante fordele
  Politisk indflydelse kan ikke gøres op i kroner og øre. Men det har store omkostninger for branchen, hvis vi ikke er til stede på den politiske scene for at tale byggeriets sag.
 • Overenskomstdækning

  Hos Dansk Byggeri bliver virksomheden overenskomstdækket og får indgående rådgivning om ansættelsesret. Vores konsulenter er eksperter i overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål og rådgiver både telefonisk og ved personlige møder.

  Dansk Byggeri løser fagretlige tvister med de ansatte. Det omfatter, at vi deltager i mægling og fører sager ved arbejdsretten m.m.

  Virksomheden får:

  • Overenskomster
  • Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål
  • Standardblanketter til ansættelse og afskedigelse
  • Bistand ved fagretlige tvister
  • Undervisning i ansættelsesret
  • Konfliktunderstøttelse


 • Rådgivning

  Danske Byggeris medarbejdere tæller en bred vifte af jurister, advokater, økonomer og byggeteknikere, som har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen og kan yde dig gratis, personlig rådgivning og sagsbehandling.

  Vi arbejder for at påvirke den byggetekniske regulering i form af normer og standarder. Gennem medlemsblade, nyhedsbreve, publikationer, faglige netværk, hjemmeside og kurser holder vi dig opdateret om alle tiltag og tendenser inden for branchen.

  I samarbejde med myndigheder, videninstitutioner og virksomheder arbejder Dansk Byggeri med udvikling og nytænkning af branchen. Målsætningen er, at rammevilkårene for bygge- og anlægsbranchen skal være de bedst mulige.


  Virksomheden får rådgivning om:

  Entrepriseret herunder AB 92, AB 18 med tilhørende appendikser og ABT 18
  Udbudsbetingelser
  Standardkontrakter
  Tvist med kunde
  Manglende betaling
  Bygningsreglement
  Energiløsninger
  Persondatahåndtering
  Teknologi og digitalisering
  Bæredygtigt byggeri
  Konkurrenceregler
  Kvalitetssikring og -styring
  Normer og standarder
  Tolerancer og måleregler
  Lærlingeforhold
  Efter- og videreuddannelse fx i AMU
  Arbejdsmiljøregler og APV
  Implementering af nye tekniske hjælpemidler
  Udvikling af samarbejdsformer og ledelsesformer
  HR og ledelse
  Konflikthåndtering
  Internationale forhold

  Dine fordele

  Dansk Byggeri yder kvalificeret juridisk rådgivning inden for en række sagsområder herunder eksempelvis entrepriseret, udbudsret og arbejdsret. Dansk Byggeri har en telefonlinje, der har åbent alle hverdage, hvor vi besvarer medlemmers juridiske
  spørgsmål.

 • Netværk

  Alle Dansk Byggeris medlemmer er tilknyttet et område og en sektion, som danner rammen om kollegiale netværk og videnformidling.

  Områderne varetager de regionale interesser blandt andet ved kontakt til det politiske system i kommuner og regioner.

  Sektionerne varetager de faglige interesser og fungerer som medlemmernes faglige fællesskab.

  Dansk Byggeri har desuden tilknyttet knap 100 lokalforeninger, som varetager lokale faglige og sociale interesser, og 12 interessegrupper, som varetager en række fagområders specialinteresser.

  Dansk Byggeri hjælper medlemmerne med at finde eller etablere netværk med andre virksomheder.

  Virksomheden får adgang til netværk gennem:

  • Byggeriets Topledernetværk
  • Regioner
  • Sektioner (faglige)
  • Branchefællesskaber
  • Virksomhedsnetværk
  • Interessegrupper
  • Lokalforeninger
  • Netværk i udlandet

 • Uddannelse

  Dansk Byggeri arbejder for at sikre, at byggeerhvervets vigtigste resurse - arbejdskraften - rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen.

  Arbejdet sker gennem påvirkning af lovgivningen og ved at koordinere aktiviteter inden for erhvervsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser.

  Dansk Byggeri er repræsenteret i de udvalg, der medvirker ved udfyldningen af lovgivningen fx faglige udvalg og udvalg i relation til de videregående uddannelser.

  Herudover arbejdes der med analyser, statistisk overvågning, rådgivning og kampagner for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til byggeerhvervet.

  Vi rådgiver om alle forhold vedrørende lærlinge, ingeniør- og konstruktørpraktik samt udvikling og HR i virksomhederne og tilbyder virksomhedstilpassede kurser.

  Virksomheden får skræddersyede kurser inden for:

  • Ledelse
  • Jura
  • Overenskomster
  • Miljø
  • Arbejdsmiljø
  • Bygningsreglementet
  • Kvalitetssikring
  • Energi
  • CE-mærkning


  Virksomheden får rådgivning om:

  • Lærlingeforhold
  • Efter- og videreuddannelse
  • AMU
  • Konstruktør og ingeniøruddannelser
  • HR og ledelse
  • Organisationsudvikling
  • Strategi
  • Konflikthåndtering • Rabataftaler

  Formålet med Dansk Byggeris kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række områder. Det sker gennem rabataftaler*, Dansk Byggeris datterselskaber og via servicebutikken.dk.

  Virksomheden får rabat* på:

  Internet og hjemmesider
  Brændstof
  Forsikring
  It
  Inkassoservice
  Kontorforsyning
  Kreditvurdering
  Værktøj
  Beregning
  Kvalitetskontrol
  Arbejdsmiljørådgivning
  Byggetekniske publikationer

  Gå til rabataftaler

   

  * Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels kontante rabatter til det
  enkelte medlem, dels et markedsføringsbidrag til Dansk Byggeri, som
  er formidlere af ordningen.

Loading...
Scroll til top af siden