Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturanalyser

I konjunkturanalyserne kan du se Dansk Byggeris skøn for de førstkommende års udvikling og se de seneste års udvikling i bygge- og anlægsbranchen.

Den generelle økonomiske fremgang i dansk økonomi betyder, at det også går bedre for bygge- og anlægsbranchen. Især er der fremgang i boligbyggeriet, som både stiger på grund af urbaniseringen, der kræver store investeringer, og på grund af et højt niveau af nybyggeri af almene boliger.

Markedet for reparation og vedligehold går frem i alle år, mens anlægsmarkedet går tilbage i 2017, efterfulgt af fremgang i 2018 og herefter tilbagegang i 2019.

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes at stige fra 161.700 personer i 2016 med 4.300 personer i 2017, 5.000 personer i 2018 og yderligere 2.000 personer i 2019, så vi rammer et niveau på 173.000 personer.

Kontakt

Andreas Fernstrøm
Analysechefafe@danskbyggeri.dk72160144Analyseafdelingen

Læs mere

Dansk Byggeri kommenterer løbende på konjunkturudvikling og markedsforhold.

 

Se Presse & Politik