Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturanalyser

I konjunkturanalyserne kan du se Dansk Byggeris skøn for de førstkommende års udvikling og se de seneste års udvikling i bygge- og anlægsbranchen.


Den generelle økonomiske fremgang i dansk økonomi betyder, at det også går bedre for bygge- og anlægsbranchen. Især er der fremgang i boligbyggeriet, som både stiger på grund af urbaniseringen, der kræver store investeringer, og på grund af et højt niveau af nybyggeri af almene boliger.

Aktiviteten inden for nybyggeri forventes at stige markant frem mod 2019. Det gør markedet for reparation og vedligehold ligeledes men dog ikke i samme omfang. Anlægsmarkedet oplever en stigning aktiviteten i 2018, men derefter et fald i 2019, hvilket skyldes mindre aktivitet i nyanlæg.   

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes at stige fra 166.500 personer i 2017 med 5.000 personer i 2018 og yderligere 3.000 personer i 2019, så vi rammer et niveau på 174.500 personer.

Kontakt

Andreas Fernstrøm
Analysechefafe@danskbyggeri.dk72160144Analyseafdelingen

Læs mere

Dansk Byggeri kommenterer løbende på konjunkturudvikling og markedsforhold.

 

Se Presse & Politik