Gå hjem-møder

Dansk Byggeri udbyder en lang række gå hjem-møder om aktuelle emner i bygge- og anlægsbranchen. Du kan se den fulde oversigt her på siden.

Print artiklen
Ledige pladser Få pladser Venteliste

Ved at bruge AB Forenklet til mange af de mindre opgaver, får du ikke kun lettere ved at lave præcise aftaler, du kan også spare en masse tid

30/1 2020 kl. 14.00-17.30
Værløse
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
6/2 2020 kl. 14.00-17.30
Ringsted
25/2 2020 kl. 14.00-17.30
Århus N
27/2 2020 kl. 14.00-17.30
Herning
10/3 2020 kl. 14.00-17.30
Rønne
24/3 2020 kl. 14.00-17.30
Aabybro
6/5 2020 kl. 14.00-17.30
Odense NV
26/5 2020 kl. 14.00-17.30
Kolding

Ved at bruge AB Forenklet til mange af de mindre opgaver, får du ikke kun lettere ved at lave præcise aftaler, du kan også spare en masse tid


Indhold
Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de vilkår, der gælder for både små og store byggesager efter AB Forenklet.
På kurset får du en gennemgang af alle de væsentlige områder i AB Forenklet. Derudover fremhæver vi forskellene mellem AB 18 og AB Forenklet, så du bliver mere bevidst om, hvornår du med fordel kan bruge hvilket aftalesæt i dine byggesager.

Du får:

 • Et overblik over AB Forenklets struktur og indhold
 • En overordnet gennemgang af bestemmelserne i AB Forenklet
 • De væsentlige forskelle til AB 18


Målgruppe
Alle som typisk arbejder med byggeopgaver af mere simpel og enkel karakter. Kurset er også for dig, som har forskellige typer af byggesager og som gerne vil blive bedre klædt på til at træffe valget mellem AB Forenklet og AB 18. Arbejder du med forbrugere, bør AB Forenklet ikke anvendes. Kurset kræver ikke, at du har kendskab til emnet på forhånd.


Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær.

16/4 2020 kl. 14.00-17.00
Værløse
10/9 2020 kl. 14.00-17.00
Herning

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær.

Indhold

Tværafstivningen af træspær er ofte mangelfuld, hvilket bl.a. har ført til et betydeligt antal skader på supermarkeder og stalde.

Kurset omhandler:
 • Hvorfor skal spær tværafstives og eksempler på skader
 • Principper og metoder for små spær
 • Principper og metoder for store spær, herunder
 • spær med løs top
  • gavle
  • afvalmede gavle
  • saksespær
 • Ansvarsforhold og kontrol

Målgruppe 
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris

Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

4/11 2020 kl. 13.00-17.00
Værløse

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd


Målgruppe

Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

24/11 2020 kl. 13.00-17.00
Århus N

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd


Målgruppe

Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Få et bedre arbejdsmiljø på virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler

14/5 2020 kl. 14.30-17.00
Hørsholm
23/9 2020 kl. 14.30-17.00
Århus N
21/10 2020 kl. 14.30-17.00
Ringsted

Få et bedre arbejdsmiljø på virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler.

Indhold
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven.

Vi ser på, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet bør forløbe, og hvordan du kan sikre dig, at det bliver et godt besøg.

Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre, projekterende og leverandører har i forhold til arbejdsmiljøloven. Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar.

Endeligt gives eksempler på påbud og retssager, hvor virksomheden er sluppet for tiltale og bøder.

Kurset støttes af materialer, der kan bruges under kurset, og når man er hjemme i virksomheden igen.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Medlemmer af Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen får 100 % tilskud på deltagergebyret.

Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

15/9 2020 kl. 08.30-16.30
Århus N
7/10 2020 kl. 08.30-16.30
København S

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

Indhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:

 • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
 • De forskellige former for akkord
 • Priskurantens opbygning
 • De generelle bestemmelser
 • Anvendelse af gradueringsprincipperne
 • Priskurantens enkelte afsnit
 • Deltageropgaver som regnskab
 • Deltageropgaver som kritik af regnskaber


Udbytte af kurset
Du vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål.

Forventet læringsdybde
Da kurset er af én dags varighed, vil du selvstændigt kunne orientere dig i priskuranten og være i stand til ved selvstudie at forbedre dit kendskab til priskurantens anvendelse.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.420 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Hvad er potentialet ved at bygge i træ i forhold til klimadagsordenen 

26/2 2020 kl. 14.00-17.00
Kolding
11/3 2020 kl. 14.00-17.00
Ringsted
22/4 2020 kl. 14.00-17.00
Værløse
Hvad er potentialet ved at bygge i træ i forhold til klimadagsordenen. Der bruges nu mere energi på opførelse af nybyggerier end på drift og vedligeholdelse af bygningerne. Så nu er det endnu mere aktuelt at se på principper for opførelsen af nybyggeri, således at vores nybyggeri opføres med mindst mulig miljøpåvirkning.

Indhold

Deltagerne indføres i
• Hvornår bruger jeg træskelet, CLT, LVL, limtræ, flademoduler og boksmoduler samt hybrid konstruktioner?
• Hvad er principperne?
• Hvordan fabrikeres det?
• Hvad er det egnet til?

Målgruppe
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner der vejleder kunder om byggeprincipper.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da de yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80   

3/3 2020 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
26/3 2020 til 26/3 2021
Værløse
7/10 2020 kl. 14.00-17.00
Kolding
27/10 2020 kl. 14.00-17.00
Odense NV
Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80. På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.

Indhold
Deltagerne indføres i:
 • Efterisolering af strøgulve
 • Fugtens betydning for trægulve
 • Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
 • Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
 • Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
 • Efterisolering af tage
  • Uudnyttet tagrum med gitterspær
  • Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
  • Paralleltage, herunder flade tage
Målgruppe
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser

Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

.  

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

4/2 2020 kl. 14.00-16.00
Middelfart
25/2 2020 kl. 13.00-17.00
Værløse
10/3 2020 kl. 14.00-16.00
Aabybro
21/4 2020 kl. 14.00-16.00
Herning
15/9 2020 kl. 14.00-16.00
Ringsted
24/9 2020 kl. 14.00-16.00
Kolding

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

Indhold
På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund, energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du bliver i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger.

På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmarks udgivelser samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse" og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA-blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger.

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens, Murersektionen og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

24/3 2020 kl. 14.00-17.30
Værløse
17/11 2020 kl. 14.00-17.30
Herning

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18´s regler

Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere


Pris

Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionens yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også krævende opgave. Kom og bliv klædt på til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads

28/10 2020 kl. 09.00-16.00
København S
2/12 2020 kl. 09.00-16.00
Århus N

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også krævende opgave. Kom og bliv klædt på til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads

Indhold
På dette kursus vil du blive trænet i at anvende overenskomstens akkordregler og tilstødende lovgivning igennem praktiske øvelser.

Det vil forøge dit udbytte af dette kursus, at du har deltaget i kurset ”Overenskomst og akkordforhold – Træ” samt ”Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde”.

På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold, som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere og vil få gode råd efter de forskellige øvelser.

På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset men trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante og konkrete akkordudfordringer.

Efter kurset vil du være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder med svendene.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.420 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementet. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

10/6 2020 kl. 13.00-17.00
Århus N
3/11 2020 kl. 13.00-17.00
Ringsted
Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementet. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår. På kurset har vi fokus på udførelse og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer.

Indhold
Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer. Hvori ligger forskellen mellem at bygge efter BR2015 og BR2018-lavenergikrav? Og tæthedskrav på 0,7 l/s pr. m2 sammenlignet med det krav, vi nu har på 1,0 l/s pr. m2?

På kurset gennemgås, hvilke fokuspunkter der er nødvendige ved BR18-lavenergikrav ved planlægning, projektering og udførelse:
 • Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre?
 • Hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter, vi ser på markedet?
 • Hvad betyder det for det opnåelige tæthedsresultat?

Projektering:
 • 2018-lavenergikrav

Materialer og egenskaber:
 • PE-folier/dampspærrer
 • Fugtadaptive dampspærrer
 • Pladevægge
 • Beton, letbeton og murværk

Udførelse:

Kurset er meget praktisk orienteret med fokus på planlægning og udførsel af lufttætte detaljer og tæthedsplan.

Målgruppe
Mestre, svende og lærlinge, som arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

10/11 2020 kl. 14.30-17.00
Kolding

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.


Indhold
Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

4/3 2020 kl. 13.00-17.00
Kolding
18/3 2020 kl. 13.00-17.00
Værløse
13/5 2020 kl. 13.00-17.00
Aabybro
27/5 2020 kl. 13.00-17.00
Århus N

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

Indhold
Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så du i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.

 • Skimmelsvampenes biologi og farlighed
 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering
Et aktuelt kursus, som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sager med skimmelsvamp.

Målgruppe
Mestre, byggeledere og andre, som beskæftiger sig med skimmelsvamp.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Udnyt de mange vækstmuligheder, der opstår i takt med den grønne omstilling.

11/3 2020 kl. 14.00-16.00
Randers C
25/3 2020 kl. 14.00-16.00
Ringsted
19/5 2020 kl. 14.00-16.00
Kolding

Udnyt de mange vækstmuligheder, der opstår i takt med den grønne omstilling.

Hvordan får du skabt vækst ud af FN’s Verdensmål om bæredygtighed? Og hvordan kan du og din virksomhed være med til at løse udfordringer, såsom klimakrise, ulighed og forurening?

Dansk byggeri og UNDP vil gerne være med til at besvare de spørgsmål, fordi der heldigvis er masser af eksempler på, hvordan din virksomhed kan blive en del af løsningen – og derved samtidig være med til at fremtidssikre sit eksistensgrundlag. FN’s Verdensmål er ikke svaret på alle din virksomheds udfordringer, men det kan bruges til at løse mange af dem.

På dette gå hjem kigger vi derfor nærmere på, hvordan FN’s Verdensmål kan bruges som vækstgrundlag. Og hvilke erfaringer andre har gjort sig i forbindelse med deres grønne omstilling.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

2 kursusdage

17/11 2020 kl. 09.00-16.00
Rønne

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling
En mentor skal hjælpe lærlinge med at få succes på jobbet. På dette kursus klæder vi dig derfor på til mentorrollen, så du kan hjælpe lærlingene i din virksomhed med at få en god start på deres arbejdsliv.

Indhold
På dette kursus ruster vi dig til at kunne varetage rollen som mentor. Det gør vi bl.a. ved at forberede dig på, hvordan du kan møde de unges spørgsmål, udfordringer og forventninger til arbejdspladsen. Én af de udfordringer, som vi bl.a. giver dig redskaber til at hjælpe dem med er, hvordan de bedst finder balancen mellem skole, fritid og virksomhed.

På kurset får du udleveret en mentorplan og et arbejdshæfte, der hjælper dig med at få en personlig afklaring på din rolle og planlægning i forhold til din eller dine lærlinge. I hæftet får du også hjælp til, hvordan du evaluerer samarbejdet med lærlingene.

Program

 • Hvad er en mentor?
 • Rollen som mentor og mentee
 • Generation Z – hvem er de, og hvordan motiveres de?
 • Hvordan lærer din mentee bedst? Og hvordan understøtter du den læring?
 • Videndeling og inspiration til egen mentorrolle.


Undervisningsform

De fleste lærer bedst ved at afprøve tingene i praksis. Undervisningen veksler derfor mellem indlæg, øvelser og gruppearbejde, så du virkelig får teorien under neglene.

Forventet udbytte
Du får først og fremmest indblik i, hvordan du kan varetage og udvikle din rolle som lærling. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos din lærling.

Målgruppe
Medarbejdere, der er udpeget eller har interesse i at blive udpeget som mentor for lærlinge og yngre medarbejdere i virksomheden.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 900 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Medlemmer af Murersektionen og Træsektionen får 100 % tilskud på deltagergebyret.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

1/9 2020 kl. 14.00-17.30
Århus N
22/9 2020 kl. 14.00-17.30
København S

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:
 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil du have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales, at du supplerer med kurset ”Forhandling i forbindelse med akkord – Træ” for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

2 eftermiddage fra kl. 13.00 til kl. 17.00

6/5 2020 til 25/5 2020
Værløse
10/8 2020 til 18/8 2020
Ringsted
8/9 2020 til 17/9 2020
Odense NV
6/10 2020 til 19/10 2020
Herning
9/11 2020 til 19/11 2020
Silkeborg

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.


Indhold

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
 • Hvad skaber arbejdsglæde – og hvad ødelægger arbejdsglæde?
 • Arbejdsglæde som middel til at fastholde medarbejdere
 • Øget gennemslagskraft - få tingene sagt uden at skabe modstand
 • God anerkendelse, der skaber arbejdsglæde omkring dig
 • Feedback, der er nem at tage imod
 • Øg din rummelighed og få bedre relationer
 • Inspiration til mere effektive møder på din arbejdsplads
 • Redskaber du kan bruge i din hverdag
Udbytte af kurset
Du bliver mere opmærksom på din egen kommunikation, og hvordan du kan ændre den for at bidrage til mere arbejdsglæde omkring dig. Det giver højere humør, lavere sygefravær og mere produktive medarbejdere/kolleger.

Kurset består af to moduler for at sikre bedre indlæring, og at stoffet ”sidder fast”.

Målgruppe
Ledere, mellemledere og medarbejdere, der vil bidrage til mere arbejdsglæde omkring dem.

Pris
Deltagergebyret pr. modul er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Dansk Byggeri og DLA Piper Denmark inviterer til kursus for entreprenører, byggeledere, projektledere, bygningskonstruktører, projektchefer samt medarbejdere, der arbejder med byggejura hos Dansk Byggeris medlemmer.

11/3 2020 kl. 14.00-17.00
Århus C

Dansk Byggeri og DLA Piper Denmark inviterer til kursus for entreprenører, byggeledere, projektledere, bygningskonstruktører, projektchefer samt medarbejdere, der arbejder med byggejura hos Dansk Byggeris medlemmer.

Afholdelsessted
DLA Piper Denmark, Aarhus
Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3
8000 Aarhus C


Program

14.00 Registrering og kaffe mv.

14.15 Velkomst og introduktion v/advokat Trine Hasselbalch

14.30 Konsortiedannelse og brug af konkurrent som underentreprenør v/advokater Michael Klöcker og Janus Schädler Honoré

15.00 Arbejdsretlige problemstillinger ved konkurs herunder med fokus på de nye bestemmelser i AB 18 samt eksempler fra praksis på aftalebestemmelser med offentlige bygherrer v/advokat Daniel Markussen

15.45 Pause
16.00 Garantier i henhold til AB 18 herunder nedskrivning i tilfælde af konkurs og sammenhæng med det nye regelsæt i AB 18 om hurtig afgørelse v/advokater Kristian Skovgaard Larsen og Janus Schädler Honoré.

Undervisningsform
Du er velkommen til at fremsende relevante spørgsmål eller eksempler, der har givet anledning til problemstillinger i praksis, til advokat Janus Schädler Honoré på jsh@danskbyggeri.dk. 

Pris
Deltagelse er gratis for Dansk Byggeris medlemmer, men tilmelding er nødvendig. Ved udeblivelse uden afbud opkræves et no show-gebyr på 400,- kr. ekskl. moms.

Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du bedst håndterer et syn og skøn i forbindelse med et byggeri.

5/11 2020 kl. 14.00-17.30
Silkeborg
1/12 2020 kl. 14.00-17.30
Ringsted

Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du bedst håndterer et syn og skøn i forbindelse med et byggeri.

Indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i cases og eksempler fra den virkelige verden, så du som deltager får et klart billede af, hvordan syn og skøn i byggeriet fungerer, og du får konkrete, brugbare eksempler på hvordan et godt spørgsmål til en skønsmand stilles.

Sammenspillet mellem juridisk afdeling og skønsmand Niels Præstkær sikrer undervisningens høje faglige niveau og et dynamisk udgangspunkt, der lægger op til dialog mellem kursusdeltagere og undervisere.

Kurset indeholder blandt andet:

 • Hvordan afgøres tvister i byggebranchen?
 • Hvorfor syn og skøn?
 • Mangler, herunder alm. teknisk fælleseje og ansvar
 • Hvem kan begære syn og skøn?
 • Hvad går forud for syn og skøn?
 • Det gode spørgsmål
 • Skønsforretningen
 • Erklæringens indhold og supplerende spørgsmål til skønsmanden
 • Afhjemling af skønsmanden
 • Opsamling/checkliste


Målgruppe

Mestre, ejere, ledere og alle der er beskæftiget med gennemførelse af projekter, og som er interesseret i at kende mere til skønsforretningen og processen bag.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

6/2 2020 kl. 14.00-17.30
Aabybro
19/3 2020 kl. 14.00-17.30
Silkeborg
5/5 2020 kl. 14.00-17.30
Ringsted
12/5 2020 kl. 14.00-17.30
Odense NV
9/6 2020 kl. 14.00-17.30
Værløse

Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

Indhold
Hvad kendetegner den sikre tagkonstruktion? Hvordan vælger du det rigtige og robuste undertag, der sikrer optimalt mod fugtskader og skimmelsvamp? Hvordan opnår du de bedste resultater, når du lægger tegltage, og hvordan færdiggør du bedst taget med isolering, dampspærre samt indvendige beklædninger? Det lærer du på dette kursus.

Undervisningen bygger på BR 2018-krav samt informationer fra SBI-anvisninger, BYG-ERFA-blade, Træinformation, og MURO-vejledninger samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje.

På kurset gennemgås:

 • Bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter
 • De forskellige tagformer, deres konstruktion og sikker opstilling
 • BAR’s faktablade om sikker opstilling af spær
 • Valg af lægter, dets underlag og tolerancer
 • De afledte isoleringskrav til nye og gamle tage
 • Krav til sikring mod fugtpåvirkninger såvel fra indvendig som udvendig side
 • Kritiske materialer og knudepunkter
 • Procesgranskning
 • Kvalitetssikring af konstruktionen
 • Det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner.
 • Undervisningen om valg af undertag bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO mv.
 • Betydningen af at vælge det rigtige undertag samt udføre arbejdet korrekt illustreres, bl.a. ved eksempler på forskellige skader og deres skadesårsager.
 • BAR’s faktablade om sikker oplægning af undertag og faldsikring

En gennemgang af Tegl 36, udgiver af MURO, med fokus på oplægning af tegl med alt fra lægter og undertage til øvrige regler og bestemmelser:

 • Oplægning af tagsten jf. tegl 36

- Udlæg og binding
- Tolerancer for arbejdets udførelse
- Rygning, grater og skotrender

 • Underlag og afslutninger, herunder ventilation af tagrum og tagfladen
 • Brandadskillelse og sektionering

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 860 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektion yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav.  

12/3 2020 kl. 14.00-18.00
Odense NV
28/5 2020 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
2/6 2020 kl. 14.00-18.00
Værløse
Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav.

Indhold
På kurset vil du høre om praktiske erfaringer og få omfattende baggrundsviden om terrasser på terræn, hævede terrasser og tagterrasser.

Du vil blive indført i:
 • Relevante krav til træterrasser
 • Valg af trætype
 • Dimensionering af bjælker, strøer og gulvbrædder
 • Udformning af detaljer
For tagterrasser er der særligt fokus på udførelsen af terrassens underlag, så vandindtrængning undgås.


Målgruppe 
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

1/9 2020 kl. 14.00-16.00
Værløse

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

I en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer svarer 40 %, at de kender til problemet. 

Indhold
På dette kursus bliver du opdateret på baggrunden for problemet, og hvad der kan gøres for at mindske det.

På kurset gennemgår vi:

 • Hvorfor vi oftere og oftere ser problemer med (for) lav luftfugtighed
 • Hvordan problemerne viser sig
 • Hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer. 

1/12 2020 kl. 14.00-16.00
Værløse
Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

Indhold
Med baggrund i SBi-anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:
 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring
Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:
 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer

Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset, bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner inden for fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...