Sektionskurser og temadage

Dansk Byggeri afholder en række kurser og temadage, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner. Du kan se det aktuelle udbud her på siden.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

5/6 2019 kl. 16.00-19.00
København K

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


Onsdag den 5. juni fortæller to tegnestuer om tilgange, udfordringer og løsninger ved istandsættelse af jernbetonbygninger fra 1930’ernes København.

Allerede i Husbygningsbogen fra 1891 har ’Monierkonstruktionerne’ et helt kapitel for sig selv og i 1894 projekterer professor A. Ostenfeldt Langelinjebroen, Danmarks første jernbetonbro. Omkring århundredeskiftet er jernbeton et hyppigt brugt materiale i Danmark i f.eks. store militæranlæg, havne og bygninger. Men det er først i 1930’erne, at danske arkitekter for alvor tager jernbeton til sig og begynder at udforske materialets muligheder i den nye internationale modernistiske stil.

Program

 • Velkomst ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Bevaringsværdier og betonrestaureringer i Overformynderiet. Rundvisning ved arkitekt Jesper Sort og Jens Bertelsen, Bertelsen og Scheving Arkitekter.
 • Gåtur til Elgaard Architecture med stop ved Palægaragerne
 • F. Schlegel og overformynderiets beton ved Jesper Sort/Jens Bertelsen, Bertelsen og Scheving arkitekter Bevaringsværdier og betonrestaurering af Palægaragerne ved arkitekt Peder Elgaard.
 • E. Suenson og tidlig materialelære i Danmark. Replik ved PhD historiker Louise Karlskov Skyggebjerg, DTU.

Sted
Overformynderiet og Palægaragerne. Vi mødes ved hovedindgangen til Overformynderiet Holmens Kanal 20

Tid
Onsdag den 5. juni kl. 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich 

Klik her for at se det fulde program


Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

12/6 2019 kl. 16.00-19.00
Brøndby

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


På dette fyraftensarrangement får vi en rundvisning af rådgivere og entreprenør på det næsten færdigt-restaurerede badekompleks og en gennemgang af de danske betonnormers historie. Der vil være særlig fokus på udførelsen som et håndværk, der kræver særlig viden og kompetencer hos håndværkere og entreprenør.

Efter 2. verdenskrig tager betonbyggeri fart og bliver almindelig brugt. Byggebranchen videreudvikler betonkvaliteten og eksperimenterer med konstruktioner, udtryk og standarder. Betonelementer vinder indpas. 

Vestbad ligger midt i et af velfærdssamfundets store boligbyggerier og er opført af mange typer beton: Efterspændte jernbetonelementer, ekspressive in situ støbte jernbetonvipper og søjler, kantsten, fliser og asfaltbeton, vinter-betonarbejde. Det er indviet i 1958 og fredet i 2016. Der bliver netop nu lagt sidste hånd på en omfattende betonrestaurering af hele det nyfredede anlæg. Betonproblematikkerne omfatter bl.a. forskellighed i betonkvaliteterne, slanke dimensioner i skvulprenderne, blotlagt armering, vippens geometri og forsvundne oprindelige betonfliser.

Program

 • Velkomst ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Velkommen v. Rødovres stadsarkitekt Bjarne Rieckmann
 • Hvorfor er Vestbad fredet og hvilken betydning har betonen? Ved landskabsarkitekt Jakob Fischer
 • Betontyper, udfordringer og løsninger på Vestbad. Rundvisning ved Lisbeth Hauge Nielsen fra Christiansen og Essenbæk og ingeniør Kirsten H. Jürgensen fra NIRAS.
 • Danske betonnormer fra før 1900 til i dag.  Foredrag af ingeniør Christian Munch-Petersen, ingeniør og medejer Emcon

Sted
Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndbyvester. Hovedindgangen

Tid
Onsdag den 12. juni kl. 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Klik her for at se det fulde program

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

21/8 2019 kl. 16.00-19.00
Søborg

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen.

Høje Gladsaxe er et af de store almene betonelementbyggerier fra 1960-70’erne og har allerede gennemgået adskillige renoveringer. Den oprindelige betonfacade står kun delvis synlig.

Mere generelt er ingen beton vel så udskældt som 1960’ernes og 70’ernes betonelementbyggeri. I Dansk Betons jubilæumsskrift fra 2007 sagde Johan Peter Paludan, direktør fra Fremtidsforskningsinstituttet. ”Betonbyggeriet skal væk fra det ensartede og standardiserede, som har en stor del af skylden for betons image som stift, gammeldags, urokkeligt og kedeligt”, og arkitekt Bjarke Ingels udtalte: ”Den danske byggeindustri hænger totalt fast i efterkrigstidens elementbyggeri uden overhovedet at udnytte betonens fornemste egenskaber, at materialet er flydende og kan fastfryses i enhver tænkelig form”.

Program

 • Velkomst ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Byggeriets industrialisering efter 2. verdenskrig. Hvorfor er Høje Gladsaxe bygningsarv? Foredrag ved seniorforsker, Nationalmuseet, Vibeke Andersson-Møller
 • Høje Gladsaxe og betonelementerne. Chefinspektør Ivan Kjær Andersen viser rundt og gør status på betonrenoveringerne
 • Mellem utopi og dystopi - betonens politiske kulturhistorie 1960-85. Foredrag ved historiker Ph.d. Mikkel Høghøj
 • Autentisk bygningsarv og bevaringens virkning Debatoplæg ved Sidse Gudmann-Høye

Sted
Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe 49, 2860 Søborg

Tid
Onsdag 21. august kl. 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Klik her for at se det fulde program

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

4/9 2019 kl. 16.00-19.00
Herlev

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


Foredragsrækkens sidste arrangement sætter fokus på de udfordringer som hospitalets skala, dets æstetik og særlige betonproblemer skaber for betonbevaring, og hvor det peger hen.

Med brutalismen fordres, at arkitekturen skulle ”være sand til det yderste ved at vise, hvordan det er bygget”. Sådan beskrev bladet Teknik Beton i 1968 den nye arkitektur. Betonen skulle stå synlig, og den blev nøje udvalgt.

Herlev Hospital (1965-1976) er et eksempel på både dansk brutalisme og betonelementbyggeri. Det enorme bygningskompleks er ikke fredet, men hospitalet har ladet udføre en bevaringsrapport og indgår i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan bygningen vedligeholdes både udvendigt og indvendigt. 

Program

 • Velkomst ved branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Hvorfor er Herlev Hospitals beton bevaringsværdig? Om Herlev Hospitals bevaringsrapport og beton ved arkitekt Sven Felding
 • Betontype, udfordringer og reparationer på Herlev hospital. Rundvisning ved fagleder på Herlev Hospital, Michael Olsen
 • Aktuelle danske initiativer omkring betonbevaring og fremtidige behov. Diskussionsoplæg ved seniorprojektleder for DanRep netværket, TI Gitte Normann Munch-Petersen
 • Afrundingsdiskussion: Hvilke udfordringer står betonbevaring for i fremtiden, og hvordan kan byggebranchen som helhed styrke interessen for historisk beton og dens bevaring?

Sted
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Hovedindgangen

Tid
Onsdag den 4. september 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Klik her for at se det fulde programLoading...