Sektionskurser og temadage

Dansk Byggeri afholder en række kurser og temadage, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner. Du kan se det aktuelle udbud her på siden.

Print artiklen
Ledige pladser Få pladser Venteliste

På dette nye kursus går vi 360 grader rundt om de faldgruber, der er ved tilbudsgivning - fra det tekniske og udførelsesmæssige til det at give en konkurrencedygtig pris som gulventreprenør.

10/3 2020 til 11/3 2020
Middelfart

 Gulvmodulet - Økonomi og faldgruber i tilbudsgivning

Ved at deltage i dette kursus bliver du bedre rustet til at drive en lønsom virksomhed i en travl og foranderlig verden.

I forlængelse af de tre tidligere gulvmoduler ”Gulvmodulet – Entreprisestyring”, ”Priskurant og akkordering” og ”Kvalitetssikring og aftaleforhold” udbyder Gulvbranchen og Gulvsektionen i Dansk Byggeri et nyt kursus med titlen ”Økonomi og faldgruber i tilbudsgivning”.

Det er et skræddersyet kursus til Gulvbranchens medlemmer. Ligesom de tidligere kursusmoduler, er det et 2-dages internatkursus, hvor vi fokuserer på, hvordan du bliver konkurrencedygtig med den rigtige pris, og hvordan du undgår faldgruberne.

Indhold:

Faldgruber i et juridisk perspektiv:
 • Kom godt fra start
 • Udbudsform
 • AB18 og aftalegrundlag
 • Skriftlige aftaler
 • Opmærksomhedspunkter som typisk underentreprenør
 • Dokumentation og ekstraarbejder
 • Overholde tidsfrister
 • Løsning af evt. uenighed

Økonomi:
 • Begreber og økonomiforståelse
 • Budget
 • Fastsættelse af timepris og dækningsbidrag
 • Hvordan bliver jeg konkurrencedygtig

Tilbudsgivning:
 • Tegningsform og digitalt materiale
 • Opmåling og værktøjer til opmåling
 • Kompleksitet og bygbarhed
 • Spild, netto- eller bruttomængder
 • Rumstørrelser
 • Hvad skal der tages hensyn til
 • Adgangs- og byggepladsforhold samt PSS
 • Prissætning og tilbudstaktik
 • Tjek- og tilbudslister
 • Tage højde for faldgruberne og udbudsmaterialet

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.  

Målgruppe:

Målgruppen til Gulvmodulet er indehavere og ledende medarbejdere i Gulvsektionen og Gulvbranchen. 

Gulvmodulet - Kvalitetssikring og aftaleforhold koster 8.900 kr. pr. deltager ekskl. moms for undervisning, kursusmaterialer, forplejning og overnatning. Gulvsektionen og Gulvbranchen yder et tilskud til medlemmer, således at kursusprisen bliver på 3.900 kr. pr. deltager ekskl. moms.  


Afmeldingsbetingelser

Der ydes ikke tilskud ved udeblivelse eller afmelding i henhold til Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af den fulde kursuspris på kr. 8.900  ekskl. moms. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart eller såfremt man ikke møder op, betales hele den fulde pris på kr. 8.900  ekskl. moms.

 

 

Vi har fra Danske Råstoffer længe efterlyst, at der bliver lagt en samlet langsigtet strategi for råstofforsyningen i Danmark, hvor man samtænker indvinding fra land og hav, import og genbrug, og prioriterer de ressourcer vi har. Hvordan kan man sikre opbakning fra myndigheder og interessenter, i et politisk landskab?

23/1 2020 til 24/1 2020
Nyborg
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Hermed inviteres til foreningens årlige Temadag, hvor man kan få ny viden og netværke og dyrke socialt samvær med kollegaer i branchen. Endnu engang har vi fået sammensat et interessant program til jer med en række spændende indlæg.


Temadagen holdes torsdag den 23. januar 2020, med efterfølgende middag og overnatning på: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Program:

Kl. 10:00 Velkomst
                  Bjarne Overgaard, formand i Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker
Kl. 10:15 National Råstofstrategi – set i et politisk landskab
                  Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri
Kl. 11:00 Aktuelle emner fra regionerne.
                  Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
Kl. 11.45 Aktuelle emner om råstofindvinding på havet
                  Bettine Aundrup, kontorchef, Miljøstyrelsen
Kl. 12:30 Frokost
Kl. 13.30 Den juridiske ramme for råstofindvinding i Danmark 2020
                  Håkun Djurhuus, partner, Beck-Bruun advokatpartnerselskab
Kl. 14:15 easyLOADER – nemt fra grus til faktura
                  Thomas Kjær, Adm.direktør, DeViking ApS
Kl. 14:45 Kaffe og kage
Kl. 15.15 Status CE-mærkning og EN-standarder samt DS/EN 206 DK NA
                  Lars Møller Nielsen, teknisk chef, NCC Industry A/S, Råstoffer Annette Dueholm, kvalitetsansvarlig, Roskilde Sten & Grus A/S
Kl. 16:00 Miljøvaredeklarationer - EPD
                  Henrik Fred Larsen, seniorspecialist, Ph.d, Teknologisk Institut
Kl. 16:45 Afslutning
                  Bjarne Overgaard, formand Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

Download af ovenstående program

Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave -  konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave -  konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave -  konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave -  konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
råstofindvinding
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave -  konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave - konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Andre aktiviteter end råstofindvinding i råstofgrave - konsekvenser for efterbehandling, råstoftilladelse m.v.
Loading...