Sektionskurser og temadage

Dansk Byggeri afholder en række kurser og temadage, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner. Du kan se det aktuelle udbud her på siden.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Alufacadesektionens Inspirationsdag 2019

19/9 2019 kl. 08.30-12.30
Århus N
Kontakt os Ledige pladser: 1 Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
24/9 2019 kl. 08.30-12.30
København K
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Alufacadesektionens inspirationsdag 2019

Århus den 19. september 2019


Program

08.30 Ankomst og registrering, kaffe og rundstykker
09.00 Velkomst
             v/Jan F. Lunde, formand for Alufacadesektionen
09.05 Fremtidens facader
             Mulighederne med nye alufacadesystemer, f.eks. seemless konstruktioner og minimering af profiler
             v/Kim Anker Nielsen projektrådgiver Schüco
09.35 Fascinerende facader fra den virkelige verden
             Spændende, nyskabende og komplekse facader – eksempler fra den virkelige verden
             v/Rene Nedergaard, associate partner/senior projekt arkitekt, schmidt/hammer/lassen architects
10.05 Pause
10.20 Projektering af facader - hvem gør hvad? Hvordan undgås misforståelser og hvordan opnås et godt
             samarbejde mellem rådgiver og facadeentreprenører?
             v/Rasmus Ingomar Petersen, COWI og repræsentant fra HS Hansen
11.00 Innovative og komplekse facadeløsninger
             Innovative og komplekse facadeløsninger kræver en bred vifte af specialviden om design,
             konstruktion og produktion. Hvad er nøglen til arkitektonisk og funktionelt succesfulde facader?
             v/Mikkel K. Kragh professor og sektionsleder på SDU Civil and Architectural Engineering,
             Institut for Teknologi og Innovation, og tidlig- ere facadespecialist ved Arup Facade Engineering i
             London og Italien
11.30 Facadens tektonik – design og innovation
             Viden om den industrielle proces og facadens detalje som ”driver” for udvikling af ny arkitektur.
             I en skandinavisk kontekst står vi over for vigtigheden af at bringe dagslys ind i vores bygninger,
             undgå at lave solvinkler og overophedning samt forberede os på lave temperaturer.
             Alt skal håndteres i ét design. Der er behov for at tænke nyt.
             v/Stig Mikkelsen, direktør og partner. Mikkelsen Arkitekter A/S
12.00 Facader koblet på ventilationssystem
             Introduktion til Wicona Closed Cavity facadesystem – lukket dobbelt glasfacade
             med overtryk og solafskærmning
             v/Salgschef Henrik Sørensen/Wicona
12.30 Tak for i dag, frokost to go eller to network


Målgruppe: Rådgivere, bygherrer og udførende

Medarrangører: FRI, Danske Ark og Konstruktørforeningen

Tid og sted: 19. september i Århus, PARK 13, Randersvej 395, 8200 Aarhus og 24. september i København,
                         DAC i BLOX, Bryghusgade 10, 1473 København

Hent program for dagen 

Tilmeldingsfrist: 9. september til Århus og 13. september til København

Pris: Deltagelse er gratis, men der er et "no show"-gebyr på 1.500 kr.

Dansk Infrastrukturs Arbejdsmiljødag 2019, Torsdag den 24. oktober 2019.

24/10 2019 kl. 09.00-17.10
Odense C

Dansk Infrastruktur inviterer til Arbejdsmiljødag


Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 09.00-17.10 
ODEON, Odeons Kvarter1, 5000 Odense

Program

09.00 – 09.30 Ankomst, registrering og morgenkaffe med brød
09.30 – 09.45 Velkomst og siden sidst
                             v/ branchedirektør Henrik Friis
Tema 1: Bedre planlægning af anlægsprojekter
09.45 – 09.50 Intro til tema 1 v/ arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri
09.50 – 10.35 Bedre samarbejde og processer ved bygge- og anlægsprojekter
                             v/ Stina Trojlsgaard, Living Lean
10.35 – 10.50 Pause
10.50 – 11.10 Vores sikkerhedskultur i en foranderlig hverdag
                             v/ Peter Hermann Hansen, medlem af Dansk Byggeris arbejdsmiljøudvalg
11.10 – 12.00 Gruppearbejde ved bordene og temadebat i plenum
                             v/ Stina Trojlsgaard, Living Lean
  • Hvordan skaber vi ved brug af tillidsbaseret lean en kultur, der sikrer færre ulykker, mindre nedslidning og bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen?
  • Debat om hvilket ansvar vi har i bygge- og anlægsbranchen for at skabe denne kultur?
12.00 – 12.05 Opsamling på tema 1
                             v/ arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri
12.05 – 12.25 Sundhedsordning hos Pension Danmark
                             v/ sundheds- og arbejdsmiljøchef Nicoline Rosenlund
  • Hvad kan medlemmerne bruge Pension Danmarks sundhedsordning til?
12.25 – 13.25 Frokost
Tema 2: Krav til projekterende i anlægsfasen
13.25 – 13.30 Intro til Tema 2
                             v/ arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri
13.30 – 13.50 Den projekterendes pligter og ansvar
                             v/ Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø, BAM-BUS
13.50 – 14.10 Sådan arbejder den professionelle projekterende med arbejdsmiljø i projekteringsfasen
                             v/ Adam Villemoes Huntington, COWI
14.10 – 14.30 Sådan arbejder xx kommune med arbejdsmiljø i projekteringsfasen
                             v/ oplægsholder følger 
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 Workshop ved bordene med udgangspunkt i case med fokus på projektering.
                             Deltagere fra kommunerne fordeles ved bordene samt opsamling i plenum
                             v/ arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri
15.30 – 15.50 Refleksion på Tema 2 og udbudskriterier i anlægsfasen
                             v/ branchedirektør Henrik Friis
15.50 – 16.00 Pause
16.00 – 17.00 Arbejdstilsynets dialog med bygherre og projekterende
                             om anlægsprojekter og nyt siden sidst
                             v/ tilsynschef Lene Teilberg, Arbejdstilsynet
17.00 – 17.10 Afslutning
                             v/ Peter Hermann Hansen, medlem af Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg

Hent program for dagen her

Det er gratis at deltage i Arbejdsmiljødagen, og vi håber at se dig på dagen.


Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Tilmeldingsfristen er 30. september 2019.
Loading...