Sektionskurser og temadage

Dansk Byggeri afholder en række kurser og temadage, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner. Du kan se det aktuelle udbud her på siden.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

21/8 2019 kl. 16.00-19.00
Søborg

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen.

Høje Gladsaxe er et af de store almene betonelementbyggerier fra 1960-70’erne og har allerede gennemgået adskillige renoveringer. Den oprindelige betonfacade står kun delvis synlig.

Mere generelt er ingen beton vel så udskældt som 1960’ernes og 70’ernes betonelementbyggeri. I Dansk Betons jubilæumsskrift fra 2007 sagde Johan Peter Paludan, direktør fra Fremtidsforskningsinstituttet. ”Betonbyggeriet skal væk fra det ensartede og standardiserede, som har en stor del af skylden for betons image som stift, gammeldags, urokkeligt og kedeligt”, og arkitekt Bjarke Ingels udtalte: ”Den danske byggeindustri hænger totalt fast i efterkrigstidens elementbyggeri uden overhovedet at udnytte betonens fornemste egenskaber, at materialet er flydende og kan fastfryses i enhver tænkelig form”.

Program

 • Velkomst ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Byggeriets industrialisering efter 2. verdenskrig. Hvorfor er Høje Gladsaxe bygningsarv? Foredrag ved seniorforsker, Nationalmuseet, Vibeke Andersson-Møller
 • Høje Gladsaxe og betonelementerne. Chefinspektør Ivan Kjær Andersen viser rundt og gør status på betonrenoveringerne
 • Mellem utopi og dystopi - betonens politiske kulturhistorie 1960-85. Foredrag ved historiker Ph.d. Mikkel Høghøj
 • Autentisk bygningsarv og bevaringens virkning Debatoplæg ved Sidse Gudmann-Høye

Sted
Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe 49, 2860 Søborg

Tid
Onsdag 21. august kl. 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Klik her for at se det fulde program

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

OBS: Der et begrænset antal pladser.

4/9 2019 kl. 16.00-19.00
Herlev

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensarrangementer om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?


Foredragsrækkens sidste arrangement sætter fokus på de udfordringer som hospitalets skala, dets æstetik og særlige betonproblemer skaber for betonbevaring, og hvor det peger hen.

Med brutalismen fordres, at arkitekturen skulle ”være sand til det yderste ved at vise, hvordan det er bygget”. Sådan beskrev bladet Teknik Beton i 1968 den nye arkitektur. Betonen skulle stå synlig, og den blev nøje udvalgt.

Herlev Hospital (1965-1976) er et eksempel på både dansk brutalisme og betonelementbyggeri. Det enorme bygningskompleks er ikke fredet, men hospitalet har ladet udføre en bevaringsrapport og indgår i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan bygningen vedligeholdes både udvendigt og indvendigt. 

Program

 • Velkomst ved branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
 • Hvorfor er Herlev Hospitals beton bevaringsværdig? Om Herlev Hospitals bevaringsrapport og beton ved arkitekt Sven Felding
 • Betontype, udfordringer og reparationer på Herlev hospital. Rundvisning ved fagleder på Herlev Hospital, Michael Olsen
 • Aktuelle danske initiativer omkring betonbevaring og fremtidige behov. Diskussionsoplæg ved seniorprojektleder for DanRep netværket, TI Gitte Normann Munch-Petersen
 • Afrundingsdiskussion: Hvilke udfordringer står betonbevaring for i fremtiden, og hvordan kan byggebranchen som helhed styrke interessen for historisk beton og dens bevaring?

Sted
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Hovedindgangen

Tid
Onsdag den 4. september 16.00-19.00

Forplejning
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Klik her for at se det fulde programAlufacadesektionens Inspirationsdag 2019


19/9 2019 kl. 08.30-12.30
Århus N
24/9 2019 kl. 08.30-12.30
København K

Alufacadesektionens inspirationsdag 2019

Århus den 19. september 2019


Program

08.30 Ankomst og registrering, kaffe og rundstykker
09.00 Velkomst
             v/Jan F. Lunde, formand for Alufacadesektionen
09.05 Fremtidens facader
             Mulighederne med nye alufacadesystemer, f.eks. seemless konstruktioner og minimering af profiler
             v/Kim Anker Nielsen projektrådgiver Schüco
09.35 Fascinerende facader fra den virkelige verden
             Spændende, nyskabende og komplekse facader – eksempler fra den virkelige verden
             v/Rene Nedergaard, associate partner/senior projekt arkitekt, schmidt/hammer/lassen architects
10.05 Pause
10.20 Projektering af facader - hvem gør hvad? Hvordan undgås misforståelser og hvordan opnås et godt
             samarbejde mellem rådgiver og facadeentreprenører?
             v/Rasmus Ingomar Petersen, COWI og repræsentant fra HS Hansen
11.00 Innovative og komplekse facadeløsninger
             Innovative og komplekse facadeløsninger kræver en bred vifte af specialviden om design,
             konstruktion og produktion. Hvad er nøglen til arkitektonisk og funktionelt succesfulde facader?
             v/Mikkel K. Kragh professor og sektionsleder på SDU Civil and Architectural Engineering,
             Institut for Teknologi og Innovation, og tidlig- ere facadespecialist ved Arup Facade Engineering i
             London og Italien
11.30 Facadens tektonik – design og innovation
             Viden om den industrielle proces og facadens detalje som ”driver” for udvikling af ny arkitektur.
             I en skandinavisk kontekst står vi over for vigtigheden af at bringe dagslys ind i vores bygninger,
             undgå at lave solvinkler og overophedning samt forberede os på lave temperaturer.
             Alt skal håndteres i ét design. Der er behov for at tænke nyt.
             v/Stig Mikkelsen, direktør og partner. Mikkelsen Arkitekter A/S
12.00 Facader koblet på ventilationssystem
             Introduktion til Wicona Closed Cavity facadesystem – lukket dobbelt glasfacade
             med overtryk og solafskærmning
             v/Salgschef Henrik Sørensen/Wicona
12.30 Tak for i dag, frokost to go eller to network


Målgruppe: Rådgivere, bygherrer og udførende

Medarrangører: FRI, Danske Ark og Konstruktørforeningen

Tid og sted: 19. september i Århus, PARK 13, Randersvej 395, 8200 Aarhus og 24. september i København,
                         DAC i BLOX, Bryghusgade 10, 1473 København

Hent program for dagen 

Tilmeldingsfrist: 9. september til Århus og 13. september til København

Pris: Deltagelse er gratis, men der er et "no show"-gebyr på 1.500 kr.

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

18/3 2020 til 17/6 2020
Middelfart

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

Denne uddannelse kan gøre dine første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både dig og for virksomheden. Uddannelsen styrker dine kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi du på uddannelsen får et netværk af andre nye byggeledere.

I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 • Motivation, kommunikation og forhandlingsteknik
 • Samarbejde og ledelse
 • De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Projektgranskning og værktøjer til kvalitetssikring
 • Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Byggemødets formelle regler
 • Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation

Forventet udbytte
Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

Modul 1: Personligt lederskab, 18.-20. marts 2020

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst, 29.-30. april 2020

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne, 27.-28. maj 2020

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2, 15.-17. juni 2020

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at du overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Målgruppe
Nye byggeledere, fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede fagentrepriser og hovedentrepriser.

Deltagergebyr
Prisen for Murersektionens og Træsektionens medlemmer er 22.950 kr. ekskl. moms, da der fra sektionerne ydes et tilskud på 6.000 kr. ekskl. moms. Prisen for øvrige medlemmer af Dansk Byggeri er 28.950 kr. ekskl. moms og for andre 31.950 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Loading...