Webinarer

Dansk Byggeri afholder med jævne mellemrum online webinarer om aktuelle emner. Her på siden kan du se eller gense webinarerne. Vær opmærksom på, at webinarerne kun er for medlemmer og kræver login.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om din virksomhed overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

8/5 2019 kl. 15.00-16.00

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om din virksomhed overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

Vores webinar om konkurrenceret i byggeriet er for dig, der udfører bygge- og anlægsopgaver – uanset opgavernes størrelse – og som gerne vil have en introduktion til de regler i konkurrenceloven, som har særlig betydning inden for byggeriet.

På kurset gennemgår vi, hvornår der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale, og hvornår der er tale om et kartel. Herudover gennemgår vi de særlige regler, der gælder for konsortier og underentrepriseaftaler. På kurset kommer vi desuden ind på reglerne om misbrug af en virksomheds dominerende stilling og på konkurrencereglerne på udbudsområdet. Endelig gennemgår vi de nyere skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven.

Målgruppe
Webinaret er for alle entreprenører, der arbejder med konkurrenceretlige problemstilligner. Emnet er især relevant for medarbejdere, der sidder med den direkte kontakt til aftaleparter og i tilbudsfunktioner.

Undervisningsform
Deltagelse sker hjemmefra via egen PC eller iPad, hvor underviseren kan ses live. Underviseren kan ikke se deltagerne, og deltagerne kan ikke se hinanden. Der vil være mulighed for at skrive spørgsmål til underviseren undervejs.

Det tekniske
Vi anbefaler, at du benytter de nyeste browser-versioner af enten Safari, Chrome eller Internet Explorer, samt at Adobe flash er opdateret på din computer. Vi anbefaler desuden, at du tester dit system i god tid inden webinaret for at være sikker på at være klar.

Du kan teste dit system allerede nu ved at klikke her
Har du behov for teknisk support, kan du kontakte Rasmus Dilling Møller fra IDA på rdm@ida.dk


Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Byggeri.Det nye AB 18 er båret af et ønske om dialog og samarbejde. Ved du, hvordan du aktivt kan bruge disse regler til at fremme samarbejdet, og hvordan du løser uoverensstemmelser uden brug af dyre advokater og voldgift? Det kan du blive klogere på, når Dansk Byggeri afholder et gratis webinar om det gode samarbejde og konflikthåndtering i AB 18.

9/4 2019 kl. 15.00-16.00

Det nye AB 18 er båret af et ønske om dialog og samarbejde. Ved du, hvordan du aktivt kan bruge disse regler til at fremme samarbejdet, og hvordan du løser uoverensstemmelser uden brug af dyre advokater og voldgift? Det kan du blive klogere på, når Dansk Byggeri afholder et gratis webinar om det gode samarbejde og konflikthåndtering i AB 18.

Bygge- og anlægssager har alle muligheder for at ende i voldgift. Det kan fx dreje sig om unikke projekter, der kun skal udføres én gang på et nyt sted, parter der ikke nødvendigvis har arbejdet sammen før, og en bygherre og entreprenør der ofte ikke skal arbejde sammen igen. Konsekvensen kan være overskredet økonomi og forsinkede projekter – men alligevel ender det relativt sjældent dér. Det nye AB 18 er inspireret af alle de mange sager, hvor det hele lykkes til alles store tilfredshed. Deltag i vores webinar og hør hvordan.

På webinaret gennemgår advokat i Dansk Byggeri, Louise Dahl Krath Jensen, AB 18’s bestemmelser, der fremmer det gode samarbejde. Du får også overblik over, hvordan du mest hensigtsmæssigt løser uenighederne, hvis de alligevel opstår.

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

  • Gode råd til tidsstyring og økonomi
  • Potentialet i en projektgennemgang – og hvad du skal passe på!
  • Effektiv konflikthåndtering

Målgruppe

Webinaret er for alle entreprenører, der arbejder efter AB 18, uanset om det er som hoved- eller underentreprenør. Emnet er især relevant for medarbejdere, der sidder med den direkte kontakt til aftaleparter.

Undervisningsform
Deltagelse sker hjemmefra via egen PC eller iPad, hvor underviseren kan ses live. Underviseren kan ikke se deltagerne, og deltagerne kan ikke se hinanden. Der vil være mulighed for at skrive spørgsmål til underviseren undervejs.

Det tekniske
Vi anbefaler, at du benytter de nyeste browser-versioner af enten Safari, Chrome eller Internet Explorer, samt at Adobe flash er opdateret på din computer. Vi anbefaler desuden, at du tester dit system i god tid inden webinaret for at være sikker på at være klar.

Du kan teste dit system allerede nu ved at klikke her
Har du behov for teknisk support, kan du kontakte Rasmus Dilling Møller fra IDA på rdm@ida.dk


Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Byggeri.Se tidligere webinarer

Webinarer om AB 18
Webinarer om databeskyttelse
Webinar om BR 18
Webinarer om udbudsret
Webinar om den nye ferielov
Loading...