Efterisolering med fokus på typehuse, småhuse og enfamiliehuse

Tid, sted og pris

7/10 2020 kl. 14.00-17.00
Kolding
30 ledige pladser
Deltagergebyr - Træsektionen 0,00 kr. Deltagergebyr - Snedkersektionen 0,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms
Log ind for at tilmelde kurset

Beskrivelse

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80

Indhold
På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.


Deltagerne indføres i:

 • Efterisolering af strøgulve
 • Fugtens betydning for trægulve
 • Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
 • Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
 • Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
 • Efterisolering af tage
 • Uudnyttet tagrum med gitterspær
 • Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
 • Paralleltage, herunder flade tage
 • Målgruppe
 • Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.


Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...

Som led i dit køb af dette kursus/arrangement gør vi opmærksom på, at du pr. e-mail vil modtage vores kursusnyhedsbrev, som vi sender med information om og tilbud på Dansk Byggeris øvrige kurser og arrangementer.

Hvis du senere vil afmelde dig, kan du altid gøre dette i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du sætte kryds her

For at du kan modtage kursusnyhedsbreve, der er relevante for dig, beder vi dig sætte kryds i de landsdele, du ønsker kursusnyheder fra.

Relaterede kurser

Produktivitet & arbejdsglæde

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

2 eftermiddage fra kl. 13.00 til kl. 17.00

6/05 2020 til 25/05 2020
Kolding

Taget og dets konstruktioner

Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

12/05 2020 til 12/05 2020
Kolding

Håndtering af skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

13/05 2020 til 13/05 2020
Kolding

Ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven for ledelse og ansatte

Få et bedre arbejdsmiljø ved at få bedre styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø i virksomheden. Undgå også at få en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, fordi den ansatte tilsidesætter klare og velkendte regler

14/05 2020 til 14/05 2020
Kolding

Med FN's Verdensmål som vækstgrundlag

Udnyt de mange vækstmuligheder, der opstår i takt med den grønne omstilling.

19/05 2020 til 19/05 2020
Kolding

AB Forenklet

Ved at bruge AB Forenklet til mange af de mindre opgaver, får du ikke kun lettere ved at lave præcise aftaler, du kan også spare en masse tid

26/05 2020 til 26/05 2020
Kolding

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner?

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.

27/05 2020 til 27/05 2020
Kolding

Træterrasser (samt tagterrasser)

Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav. 

28/05 2020 til 28/05 2020
Kolding

Hvordan opfylder vi tæthedskravet til nye bygninger?

Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementet. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

10/06 2020 til 10/06 2020
Kolding

Jura for dig, der arbejder for forbrugere

Der er en række forhold, du bør kende til, hvis du arbejder for forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.

25/08 2020 til 25/08 2020
Kolding

Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

26/08 2020 til 26/08 2020
Kolding

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

1/09 2020 til 1/09 2020
Kolding

Tilbudsloven

Få en gennemgang af tilbudsloven og en grundlæggende forståelse for de begreber og principper, der arbejdes med inden for tilbudsloven.

1/09 2020 til 1/09 2020
Kolding

Tørre bygninger - materialer og byggeproces

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

1/09 2020 til 1/09 2020
Kolding

Afstivning af tagkonstruktioner

Vil du være sikker på, at du ikke pludselig står med et supermarked, hvor taget falder ned om ørene på kunderne? Så kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Og hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær.

10/09 2020 til 10/09 2020
Kolding

Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for, hvordan du fastsætter prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

15/09 2020 til 15/09 2020
Kolding

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

Skimmelsvamp kan hurtigt opstå som følge af fugt - også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Det er derfor vigtigt, at du kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, så du ikke pådrager dig et ansvar, du ikke er klar over

15/09 2020 til 15/09 2020
Kolding

Konkurrenceret i byggeriet – overholder din virksomhed konkurrenceloven?

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om I overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Kom og hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

22/09 2020 til 22/09 2020
Kolding

Montage af CLT-konstruktioner

Hvis du ikke allerede bygger med CLT, bør du efterhånden overveje, om du skal gøre det. CLT har nemlig nogle utrolig stærke egenskaber, en hurtig byggeproces og et fordelagtigt CO2-regnskab i forhold til både stål og beton.

29/09 2020 til 29/09 2020
Kolding

Forhandling i forbindelse med akkord - Træ

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også krævende opgave. Kom og bliv klædt på til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads

28/10 2020 til 28/10 2020
Kolding

Akkord og overenskomstforhold – Murer, Hovedstaden

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på, at du er helt skarp, når du skal udregne akkorder? Så er dette kursus din mulighed for at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

4/11 2020 til 4/11 2020
Kolding

Syn og skøn i praksis

Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du bedst håndterer et syn og skøn i forbindelse med et byggeri.

5/11 2020 til 5/11 2020
Kolding

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet?

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

10/11 2020 til 10/11 2020
Kolding

Mentor for din lærling

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

2 kursusdage

17/11 2020 til 17/11 2020
Kolding

Akkord og overenskomstforhold – Murer, Provinsen

Overvejer du at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på, at du er helt skarp, når du skal udregne akkorder? Så er dette kursus din mulighed for at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

24/11 2020 til 24/11 2020
Kolding

Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

25/11 2020 til 25/11 2020
Kolding

Udfør et risikofrit vådrum - SBi anvisning 252

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer. 

1/12 2020 til 1/12 2020
Kolding
Loading...
Scroll til top af siden