Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

Indhold
Hvad kendetegner den sikre tagkonstruktion? Hvordan vælger du det rigtige og robuste undertag, der sikrer optimalt mod fugtskader og skimmelsvamp? Hvordan opnår du de bedste resultater, når du lægger tegltage, og hvordan færdiggør du bedst taget med isolering, dampspærre samt indvendige beklædninger? Det lærer du på dette kursus.


Undervisningen bygger på BR 2018-krav samt informationer fra SBI-anvisninger, BYG-ERFA-blade, Træinformation, og MURO-vejledninger samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje.


På kurset gennemgås:

 • Bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter
 • De forskellige tagformer, deres konstruktion og sikker opstilling
 • BAR’s faktablade om sikker opstilling af spær
 • Valg af lægter, dets underlag og tolerancer
 • De afledte isoleringskrav til nye og gamle tage
 • Krav til sikring mod fugtpåvirkninger såvel fra indvendig som udvendig side
 • Kritiske materialer og knudepunkter
 • Procesgranskning
 • Kvalitetssikring af konstruktionen
 • Det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner.
 • Undervisningen om valg af undertag bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO mv.
 • Betydningen af at vælge det rigtige undertag samt udføre arbejdet korrekt illustreres, bl.a. ved eksempler på forskellige skader og deres skadesårsager.
 • BAR’s faktablade om sikker oplægning af undertag og faldsikring


En gennemgang af Tegl 36, udgiver af MURO, med fokus på oplægning af tegl med alt fra lægter og undertage til øvrige regler og bestemmelser:

 • Oplægning af tagsten jf. tegl 36
  • Udlæg og binding
  • Tolerancer for arbejdets udførelse
  • Rygning, grater og skotrender
 • Underlag og afslutninger, herunder ventilation af tagrum og tagfladen
 • Brandadskillelse og sektionering


Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris
Deltagergebyret for kurset er 860 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektion yder 100 % tilskud til sine medlemmer.


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Aktuelle afholdelser af dette kursus

2020-05-12 14:00:00 30 Taget og dets konstruktioner Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage. Denmark Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV 8700 Odense NV 12/5 2020 kl. 14.00-17.30 Odense NV Ledige pladser
2020-06-09 14:00:00 30 Taget og dets konstruktioner Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage. Denmark Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 8700 Værløse 9/6 2020 kl. 14.00-17.30 Værløse Ledige pladser
Loading...
Scroll til top af siden