Dansk Sprængteknisk Forenings generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening.

Tid: Onsdag den 17. juni 2020, kl. 15.00
Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K

Se dagsordenen her: Download dagsorden.

Forslag
Medlemmer, som ønsker sager frembragt for generalforsamlingen, må indsende disse skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemsmøde
Efter generalforsamlingen forsætter vi dagen med et medlemsmøde:

16:00 – 16:45 Oplæg af Jesper Byskov, Midt- og Vestjyllands Politi

16:45 – 17:00 Pause

17:00 – 17:45 Oplæg om arbejdet i ISEE og EFEE v/ Johan Gjødvad

Middag
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag kl. 18:15, og som er lige rundt om hjørnet på Restaurant Brdr. Price, Rosenborggade 15, 1358 København K

Se mere på: http://brdr-price.dk/

For deltagelse i middagen opkræves 350 DKK inkl. moms per deltager.

Tilmelding
Du bedes tilmelde dig til generalforsamlingen og gerne efterfølgende medlemsmøde samt middag senest den 2. juni 2020.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen kan du kontakte sekretær Lone Stendal på tlf.: 7216 0190 eller los@danskbyggeri.dk

Vel mødt,

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Jørgen Schneider

Loading...
Scroll til top af siden