Bülow Management

Bülow Management hjælper med at digitalisere forretningsprocesser, opgave- og sagsstyring samt dokumenthåndtering

Om Bülow Management

Vi sætter virksomhedens know-how i system, så alle anvender den dagligt.

Kom væk fra papir i ringbind, fysiske tjeklister og dokumenter, som administreres manuelt af medarbejderne. Bülow Management hjælper med at opnå ensartede arbejdsgange.Produktnyhed

Nyt it-værktøj skal sikre en mere ensartet proces- og opgavehåndtering

Med dette nye system til byggebranchen kan du nu som leder og medarbejder sikre en ensartet proces- og opgavehåndtering fra den tidlige tilbudsgivning til aflevering af hele ledelsesprocessen.


Digital proces- og sagsstyring af byggeprojekterne

Med digital proces- og sagsstyring er der opstået en helt ny mulighed for at skabe overblik over alle virksomhedens projekter fra mindre servicesager til store entreprisesager.


I samarbejde med flere små og mellemstore entreprenører har Bülow Management etableret en metode og et system, der muliggør en transparent og effektiv sagsstyring og dokumenthåndtering. På tværs af projekter, roller og medarbejdere er der nu skabt et overblik over den samlede opgaveliste, afhængighed i opgavehåndtering mellem medarbejderne samt let adgang til instruktion, nøgledokumenter mv.


Fokus på medarbejderinddragelse og implementering

Som forudsætning for at lykkes med den gode sagsstyring bidrager virksomhedens medarbejdere i udviklingsfasen med input om ’den gode praksis’ for håndtering af kritiske aktiviteter fra tilbud- til afleveringsprocessen. Baseret på medarbejdernes input og tanker omkring optimering, opsættes den for virksomheden optimale arbejdsgang for et projektforløb.


Den brede inddragelse tjener flere formål. Dels hentes afgørende vinden hjem som grundlag for etablering af den optimale arbejdsgang med understøttende værktøjer. Men vigtigst sikres en inddragelse af medarbejderne. Det er forudsætning for opnåelse af ambassadører for det nyt tiltag.


Med effektiv opgave- og sagsstyring kan du:

  • overdrage opgaver når en kollega er væk
  • introducere nye medarbejdere
  • fastholde viden om opgaver og arbejdsgange
  • nedbringe fejl gennem automatisering
  • minimere risiko
  • kommunikere forbedringer i arbejdsgange

 

Kom på messen

Kom på messen for at høre meget mere om Bülow Managements nye it-værktøj

Loading...
Scroll til top af siden