Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

  • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
  • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
  • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
  • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser


I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil du have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales, at du supplerer med kurset ”Forhandling i forbindelse med akkord – Træ” for at blive skarp på at forhandle akkord.

 

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.


Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.


Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Aktuelle afholdelser af dette kursus

2020-09-01 14:00:00 25 Overenskomst og akkordforhold - Træ En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen Denmark Agro Food Park 10, 8200 Århus N 8700 Århus N 1/9 2020 kl. 14.00-17.30 Århus N Ledige pladser
2020-09-22 14:00:00 22 Overenskomst og akkordforhold - Træ En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen Denmark Engvej 171, 2300 København S 8700 København S 22/9 2020 kl. 14.00-17.30 København S Ledige pladser
Loading...
Scroll til top af siden