Arbejdsmiljø

Få mere viden om vigtige arbejdsmiljøemner, som det er nødvendigt at holde sig opdateret på.

I denne kategori finder du kurser og gå hjem-møder om miljøfarlige stoffer, arbejde i højden, arbejdsmiljøloven, mødet med Arbejdstilsynet og meget mere.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Få et bedre arbejdsmiljø i virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler.

27/11 2019 kl. 14.30-17.00
Aabybro

Få et bedre arbejdsmiljø i virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler.

Indhold
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven.

Vi ser på, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet bør forløbe, og hvordan du kan sikre dig, at det bliver et godt besøg.

Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre, projekterende og leverandører har i forhold til arbejdsmiljøloven. Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar.

Endeligt gives eksempler på påbud og retssager, hvor virksomheden er sluppet for tiltale og bøder.

Kurset støttes af materialer, der kan bruges under kurset, og når man er hjemme i virksomheden igen.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

28/10 2019 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
11/11 2019 kl. 14.00-17.00
Kolding
25/11 2019 kl. 14.00-17.00
Odense NV

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.


Indhold

Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men der er på trods af de mange udfordringer god hjælp at hente i diverse branchevejledninger, vejledninger fra Arbejdstilsynet, SBI-anvisninger, praktiske erfaringer m.m. Det betyder, at hvis de angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler osv., kan alle udføre arbejde med stofferne.

På gå hjem-mødet får du et overblik over, hvad der skal gøres hvornår. Der vil blive stillet en opgave i form af en forundersøgelse for hhv. murer- og tømrerarbejde, hvor I skal give jeres bud på, hvilke værnemidler og arbejdsprocesser, der skal bruges. Opgaven løses i grupper.


Målgruppe

Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld prisFasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

2 eftermiddage fra kl. 13.00 til kl. 17.00

4/11 2019 til 13/11 2019
Ringsted
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
7/11 2019 til 18/11 2019
Kolding

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

Indhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
 • Hvad skaber arbejdsglæde – og hvad ødelægger arbejdsglæde?
 • Arbejdsglæde som middel til at fastholde medarbejdere
 • Øget gennemslagskraft - få tingene sagt uden at skabe modstand
 • God anerkendelse, der skaber arbejdsglæde omkring dig
 • Feedback, der er nem at tage imod
 • Øg din rummelighed og få bedre relationer
 • Inspiration til mere effektive møder på din arbejdsplads
 • Redskaber du kan bruge i din hverdag

Udbytte af kurset

Du bliver mere opmærksom på din egen kommunikation, og hvordan du kan ændre den for at bidrage til mere arbejdsglæde omkring dig. Det giver højere humør, lavere sygefravær og mere produktive medarbejdere/kolleger.

Kurset består af to moduler for at sikre bedre indlæring, og at stoffet ”sidder fast”.

Målgruppe
Ledere, mellemledere og medarbejdere, der vil bidrage til mere arbejdsglæde omkring dem.

Pris
Deltagergebyret pr. modul er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.
Loading...