Byggeteknik

Tag med på et af vores kurser og gå hjem-møder og bliv klogere på en lang række byggetekniske emner.

I denne kategori kan du finde kurser og gå hjem-møder om fx energi, træbyggeri, fugt og skimmelsvamp, håndtering af byggeaffald, tagkonstruktioner og tæthedskrav til nye bygninger. Der er gode tilskudsmuligheder for medlemmer af Dansk Byggeris sektioner og lokalforeninger.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Vil du være sikker på, at du ikke pludselig står med et supermarked, hvor taget falder ned om ørene på kunderne? Så kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Og hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær.

16/4 2020 kl. 14.00-17.00
Værløse

Vil du være sikker på, at du ikke pludselig står med et supermarked, hvor taget falder ned om ørene på kunderne? Så kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Og hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær.


Indhold

Tværafstivningen af træspær er ofte mangelfuld, hvilket bl.a. har ført til et betydeligt antal skader på supermarkeder og stalde.

Kurset omhandler:
 • Hvorfor skal spær tværafstives og eksempler på skader
 • Principper og metoder for små spær
 • Principper og metoder for store spær, herunder
  • spær med løs top
  • gavle
  • afvalmede gavle
  • saksespær
 • Ansvarsforhold og kontrol

Målgruppe 
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris

Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80   

3/3 2020 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
26/3 2020 til 26/3 2021
Værløse
27/10 2020 kl. 14.00-17.00
Odense NV

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80


Indhold
På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Vi lægger bl.a. vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.

Du vil blive indført i: 
 • Efterisolering af strøgulve
 • Fugtens betydning for trægulve
 • Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
 • Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
 • Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
 • Efterisolering af tage
  • Uudnyttet tagrum med gitterspær
  • Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
  • Paralleltage, herunder flade tage

Målgruppe
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser

Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

.  

Skimmelsvamp kan hurtigt opstå som følge af fugt - også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Det er derfor vigtigt, at du kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, så du ikke pådrager dig et ansvar, du ikke er klar over

10/3 2020 kl. 14.00-16.00
Aabybro
21/4 2020 kl. 14.00-16.00
Herning
15/9 2020 kl. 14.00-16.00
Ringsted

Skimmelsvamp kan hurtigt opstå som følge af fugt - også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Det er derfor vigtigt, at du kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, så du ikke pådrager dig et ansvar, du ikke er klar over


Indhold
På kurset gennemgår vi principperne for at udføre en sund, energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du bliver i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag


Du bliver orienteret om
:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger.

På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

Yderligere gennemgår vi en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmarks udgivelser samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse" og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA-blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger.

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 860 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

24/3 2020 kl. 14.00-17.30
Værløse
17/11 2020 kl. 14.00-17.30
Herning

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18´s regler

Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere


Pris

Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionens yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.

27/5 2020 kl. 13.00-17.00
Ringsted
4/11 2020 kl. 13.00-17.00
Aabybro
19/11 2020 kl. 13.00-17.00
Odense NV

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.

Indhold
I løbet af kurset vil deltagerne få en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering. Der sættes fokus på, hvordan man skal gøre på byggepladsen.

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

Nybyggeri:
 • Konsekvenser af utætte konstruktioner
 • Typiske fejl
 • Hvor tæt skal et hus være?
 • Betydning og krav til lufttætte konstruktioner
 • Hvor er udfordringerne i 2018- og 2020-kravene i bygningsreglementet?
 • Produkter
  • PE-folier
  • Fugtadaptive dampspærrer/dampbremser
  • Armeret dampspærrer
  • Tape mv.
 • Praktiske løsningsforslag gulv/væg - væg/loft - vinduer/døre

Renovering af boliger:
 • Erfaringer med lufttæthed
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – indefra/udefra
  • Kold og varm skunk
  • Åbne tagrum
  • Trempelskontruktion
 • Eksempel på etablering af lufttæthed ved ydervægge
  • Indvendig efterisolering af ydervægge
  • Forsatsvægge

Målgruppe

Mestre, medarbejdere med ledelsesfunktioner samt svende og lærlinge, som har brug for konkret og relevant praktisk viden om, hvordan man opnår lufttætte konstruktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens, Snedkersektionens og Murersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud til deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementet. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

10/6 2020 kl. 13.00-17.00
Århus N
3/11 2020 kl. 13.00-17.00
Ringsted
Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementet. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår. På kurset har vi fokus på udførelse og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer.

Indhold
Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer. Hvori ligger forskellen mellem at bygge efter BR2015 og BR2018-lavenergikrav? Og tæthedskrav på 0,7 l/s pr. m2 sammenlignet med det krav, vi nu har på 1,0 l/s pr. m2?

På kurset gennemgås, hvilke fokuspunkter der er nødvendige ved BR18-lavenergikrav ved planlægning, projektering og udførelse:
 • Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre?
 • Hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter, vi ser på markedet?
 • Hvad betyder det for det opnåelige tæthedsresultat?

Projektering:
 • 2018-lavenergikrav

Materialer og egenskaber:
 • PE-folier/dampspærrer
 • Fugtadaptive dampspærrer
 • Pladevægge
 • Beton, letbeton og murværk

Udførelse:

Kurset er meget praktisk orienteret med fokus på planlægning og udførsel af lufttætte detaljer og tæthedsplan.

Målgruppe
Mestre, svende og lærlinge, som arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

10/11 2020 kl. 14.30-17.00
Kolding

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.


Indhold
Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

4/3 2020 kl. 13.00-17.00
Kolding
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
18/3 2020 kl. 13.00-17.00
Værløse
13/5 2020 kl. 13.00-17.00
Aabybro
27/5 2020 kl. 13.00-17.00
Århus N

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

Indhold
Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så du i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.

 • Skimmelsvampenes biologi og farlighed
 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering
Et aktuelt kursus, som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sager med skimmelsvamp.

Målgruppe
Mestre, byggeledere og andre, som beskæftiger sig med skimmelsvamp.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

19/3 2020 kl. 14.00-17.30
Silkeborg
5/5 2020 kl. 14.00-17.30
Ringsted
12/5 2020 kl. 14.00-17.30
Odense NV
9/6 2020 kl. 14.00-17.30
Værløse

Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

Indhold
Hvad kendetegner den sikre tagkonstruktion? Hvordan vælger du det rigtige og robuste undertag, der sikrer optimalt mod fugtskader og skimmelsvamp? Hvordan opnår du de bedste resultater, når du lægger tegltage, og hvordan færdiggør du bedst taget med isolering, dampspærre samt indvendige beklædninger? Det lærer du på dette kursus.

Undervisningen bygger på BR 2018-krav samt informationer fra SBI-anvisninger, BYG-ERFA-blade, Træinformation, og MURO-vejledninger samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje.

På kurset gennemgås:

 • Bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter
 • De forskellige tagformer, deres konstruktion og sikker opstilling
 • BAR’s faktablade om sikker opstilling af spær
 • Valg af lægter, dets underlag og tolerancer
 • De afledte isoleringskrav til nye og gamle tage
 • Krav til sikring mod fugtpåvirkninger såvel fra indvendig som udvendig side
 • Kritiske materialer og knudepunkter
 • Procesgranskning
 • Kvalitetssikring af konstruktionen
 • Det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner.
 • Undervisningen om valg af undertag bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO mv.
 • Betydningen af at vælge det rigtige undertag samt udføre arbejdet korrekt illustreres, bl.a. ved eksempler på forskellige skader og deres skadesårsager.
 • BAR’s faktablade om sikker oplægning af undertag og faldsikring

En gennemgang af Tegl 36, udgiver af MURO, med fokus på oplægning af tegl med alt fra lægter og undertage til øvrige regler og bestemmelser:

 • Oplægning af tagsten jf. tegl 36

- Udlæg og binding
- Tolerancer for arbejdets udførelse
- Rygning, grater og skotrender

 • Underlag og afslutninger, herunder ventilation af tagrum og tagfladen
 • Brandadskillelse og sektionering

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 860 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektion yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav.  

12/3 2020 kl. 14.00-18.00
Odense NV
28/5 2020 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
2/6 2020 kl. 14.00-18.00
Værløse
Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav.

Indhold
På kurset vil du høre om praktiske erfaringer og få omfattende baggrundsviden om terrasser på terræn, hævede terrasser og tagterrasser.

Du vil blive indført i:
 • Relevante krav til træterrasser
 • Valg af trætype
 • Dimensionering af bjælker, strøer og gulvbrædder
 • Udformning af detaljer
For tagterrasser er der særligt fokus på udførelsen af terrassens underlag, så vandindtrængning undgås.


Målgruppe 
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

1/9 2020 kl. 14.00-16.00
Værløse

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

I en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer svarer 40 %, at de kender til problemet. 

Indhold
På dette kursus bliver du opdateret på baggrunden for problemet, og hvad der kan gøres for at mindske det.

På kurset gennemgår vi:

 • Hvorfor vi oftere og oftere ser problemer med (for) lav luftfugtighed
 • Hvordan problemerne viser sig
 • Hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer. 

1/12 2020 kl. 14.00-16.00
Værløse
Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

Indhold
Med baggrund i SBi-anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:
 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring
Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:
 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer

Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset, bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner inden for fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...
Scroll til top af siden