Byggeteknik

Tag med på et af vores kurser og gå hjem-møder og bliv klogere på en lang række byggetekniske emner.

I denne kategori kan du finde kurser og gå hjem-møder om fx energi, træbyggeri, fugt og skimmelsvamp, håndtering af byggeaffald, tagkonstruktioner og tæthedskrav til nye bygninger. Der er gode tilskudsmuligheder for medlemmer af Dansk Byggeris sektioner og lokalforeninger.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Hvis du skal genbruge og genanvende dine byggematerialer, er der både risici og fordele, du skal forholde dig til.

26/11 2019 kl. 14.00-17.00
Århus N

Hvis du skal genbruge og genanvende dine byggematerialer, er der både risici og fordele, du skal forholde dig til.

På dette kursus kommer du til at lære mere om risici og fordele ved genanvendelse af byggematerialer. Vu kommer bl.a. omkring emnerne:

 • Affaldsreglerne omkring håndtering og genanvendelse
 • Byggetekniske anbefalinger
 • Forretningsmuligheder


Målgruppe
Kurset henvender sig til håndværksmestre og entreprenører, der gerne vil udvikle deres forretning med det fokus, der er på genbrug og genanvendelse.


Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Udfører du bærende konstruktioner? Så skal du være opmærksom på Dansk Standards nye standard, DS 1140: Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol

6/11 2019 kl. 15.00-16.00
Kolding
18/11 2019 kl. 11.30-12.30
Aabybro
21/11 2019 kl. 15.00-16.00
Værløse
2/12 2019 kl. 15.30-16.30
Rønne
10/12 2019 kl. 15.00-16.00
Ringsted

Udfører du bærende konstruktioner? Så skal du være opmærksom på Dansk Standards nye standard, DS 1140: Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol 

Indhold
Baggrunden for den nye standard er, at bygningsreglement 2018 som noget helt nyt kræver, at dokumentation for et byggeris konstruktioner fremover skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse. Reglerne gælder ikke kun for nybyggeri, men også ved ombygning, renovering eller ændret anvendelse af eksisterende byggeri.

Det er nyt i Danmark, at udførelse af bygningskonstruktioner nu er underlagt lovkrav om dokumenteret kvalitetssikring – det betyder også, at praksis skal ændres på en række områder. På dette møde giver vi dig derfor en grundig gennemgang af indholdet af DS 1140, så du får et indblik i, hvad den nye standard betyder for dig.

Målgruppe
Gå hjem-mødet er for alle, der arbejder med bærende konstruktioner og har brug for en grundig gennemgang af indholdet af DS 1140, og hvad den nye standard betyder for dig i praksis.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

7/11 2019 kl. 14.00-16.30
Silkeborg
18/11 2019 kl. 14.00-16.30
Aabybro
4/12 2019 kl. 14.00-16.30
Kolding

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18´s regler

Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere


Pris

Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionens yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

14/11 2019 kl. 13.00-17.00
Silkeborg
20/11 2019 kl. 13.00-17.00
Rønne
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.


Indhold

Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så du i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.

 • Skimmelsvampenes biologi og farlighed
 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering
Et aktuelt kursus, som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sager med skimmelsvamp.

Målgruppe
Mestre, byggeledere og andre, som beskæftiger sig med skimmelsvamp.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement, og hvor det adskiller sig fra det tidligere BR 2015.

28/10 2019 kl. 14.00-17.00
Randers C
18/12 2019 kl. 14.00-17.00
Vejle

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement, og hvor det adskiller sig fra det tidligere BR 2015

Det nye bygningsreglement BR 2018 er trådt i kraft pr. 1. januar 2018 og en væsentlig del af vejledningerne til BR 2018’s emneområde er udgivet.

Med fokus på arbejdsudførelsen i en byggevirksomhed gennemgås særligt områder i BR2018, der har betydning for såvel nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygning, ombygning samt vedligeholdelse og udskiftning.

På orienteringsmødet følger vi op på den tidligere BR 2018-orientering om struktur og certificeringsordning med en gennemgang af de væsentligste emneområder, deres kravtekster og de tilhørende vejledninger mv.

På mødet orienteres om og gennemgås de bestemmelser i BR2018, der har betydning for gennemførelse af byggeopgaver, herunder:

 • Kort om Bygningsreglementets struktur og opbygning
 • De administrative bestemmelser som forhåndsdialog, sagsbehandling, stikprøvekontrol mv.
 • En gennemgang af de væsentligste af de 21 emneområder med fokus på kravtekster og de tilhørende vejledninger
 • Grundlaget for den byggetekniske sagsbehandling og certificeringsordning, herunder:
  - Konstruktiv styrke og stabilitet
  - Brand


Målgruppe

Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med det byggetekniske regelsæt og byggeteknik i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås.

29/10 2019 kl. 14.00-17.00
Kolding
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
5/11 2019 kl. 14.00-17.00
Silkeborg

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås. Desuden omtales brug af massivtræ og montering af udvendige træbeklædninger.

 
Indhold
Du vil blive indført i:

 • Konstruktionsprincipper; herunder massivtræselementer (CLT)
 • Husets tæthed – damp- og radonspærrer
 • Isoleringskrav
 • Konstruktionsdetaljer og tolerancer
 • Brandkrav
 • Facadebeklædning
 • Udformning af træskelethuse og træelementer, også bærende betonkonstruktioner


Pris

Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 850 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

14/11 2019 kl. 14.00-16.00
Middelfart

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener.

I en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer svarer 40 %, at de kender til problemet. 

Indhold
På dette kursus bliver du opdateret på baggrunden for problemet, og hvad der kan gøres for at mindske det.

På kurset gennemgår vi:

 • Hvorfor vi oftere og oftere ser problemer med (for) lav luftfugtighed
 • Hvordan problemerne viser sig
 • Hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Når I arbejder med vinterbyggeri, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i vejrligsforanstaltninger og betalingsforholdene, og bliv opdateret på de nyeste regler og erfaringer.

24/10 2019 kl. 13.00-17.00
Århus N
28/10 2019 kl. 13.00-17.00
København S
Når I arbejder med vinterbyggeri, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i vejrligsforanstaltninger og betalingsforholdene, og bliv opdateret på de nyeste regler og erfaringer.

Indhold
På kurset gennemgår vi:
 • Erfaringer med vinterbyggeri (tre cases fra den virkelige verden)
 • Fakta om vintervejr og vejrlig
 • Faglige konditioner
 • Vinterbekendtgørelsen:
  • Gyldighedsområde
  • Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
  • Entreprenørens pligter – planlægning af vinterbyggeriet
  • Bygherres udbudsmateriale – V-Bek. og AB18
  • Betalingsforhold - V-Bek., AB18, Standardforbehold
 • OK- vinterforanstaltninger
 • Byggepladsbekendtgørelsen
  • Temperaturforhold/inddækning af stilladser mm.
  • Lukning af råhus
  • Byggepladsveje mm.
 • BR18 – sundt byggeri:
  • Håndtering af fugt i byggeprocessen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms. Murersektionen, Træsektionen og Snedkersektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.
Loading...