Jura og overenskomster

Det kan være svært at navigere i de mange juridiske regelsæt og aftalevilkår. På vores kurser møder du Dansk Byggeris jurister, som deler ud af deres omfattende viden.

I denne kategori finder du kurser og gå hjem-møder om bl.a. AB 18, BR 18, konkurrenceret, tilbudsloven, syn og skøn, prækvalifikation og meget mere.

Ledige pladser Få pladser Venteliste

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18's regler for løsning af tvister.

30/10 2019 kl. 14.00-17.00
Århus N
30/10 2019 kl. 14.00-17.00
Ringsted

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18's regler for løsning af tvister.

Indhold
AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du en beskrivelse af reglerne om førgennemgang og aflevering. Du får herudover svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får overblik over AB 18's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi gennemgår bl.a. spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På kurset får du desuden en gennemgang af mulighederne for at løse tvister og ophæve entrepriseaftaler i AB 18.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Virker ESPD'et indviklet og omfattende at udfylde? Så kom til gå hjem-møde og bliv helt skarp på, hvordan du gør.

21/11 2019 kl. 14.00-17.00
Silkeborg
27/11 2019 kl. 14.00-17.00
Værløse
Virker ESPD'et indviklet og omfattende at udfylde? Så kom til gå hjem-møde og bliv helt skarp på, hvordan du gør 

Indhold
Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, har siden udbudslovens ikrafttræden været et centralt dokument i ethvert EU-udbud. ESPD'et fungerer om et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder udbudskriterierne vedrørende udelukkelse, egnethed og udvælgelse, men for mange entreprenører har udfyldelse af ESPD'et givet anledning til mange spørgsmål og udfordringer.

Europa-Kommissionen lukker sin ESPD-tjeneste i april 2019, og vi vil derfor på kurset også komme ind på, hvordan ESPD'ets fremtid ser ud for tilbudsgiverne.

På mødet gennemgås bl.a.

 • Tanken bag ESPD'et
 • Udfyldelse af ESPD - fra A til Z
 • Genbrug af et ESPD?
 • ESPD'ets fremtid


Undervisningsform
Ved at angribe ESPD'et fra en praktisk vinkel er det hensigten med mødet at skabe overblik og videreformidle konkrete værktøjer, der letter udfyldningsprocessen. Vi udfylder i fællesskab et ESPD fra A til Z, mens du løbende får fif til, hvordan ESPD'et bedst præsenterer sig og udfyldes.

Målgruppe
Mødet er mest oplagt for tilbudsgivere, der byder på EU-udbud.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om I overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Kom og hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

12/11 2019 kl. 14.00-16.00
Værløse
28/11 2019 kl. 14.00-16.00
Århus N

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om I overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Kom og hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

Vores kursus om konkurrenceret i byggeriet er for dig, der udfører bygge- og anlægsopgaver – uanset opgavernes størrelse – og som gerne vil have en introduktion til de regler i konkurrenceloven, der har særlig betydning inden for byggeriet.

På kurset gennemgår vi, hvornår der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale, og hvornår der er tale om et kartel. Herudover gennemgår vi de særlige regler, der gælder for konsortier og underentrepriseaftaler.

På kurset kommer vi desuden ind på reglerne om misbrug af en virksomheds dominerende stilling og på konkurrencereglerne på udbudsområdet. Endelig gennemgår vi de nyere skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Kurset er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de konkurrenceretlige regler. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Få en gennemgang af tilbudsloven og en grundlæggende forståelse for de begreber og principper, der arbejdes med inden for tilbudsloven.

3/12 2019 kl. 14.00-17.30
Århus N

Få en gennemgang af tilbudsloven og en grundlæggende forståelse for de begreber og principper, der arbejdes med inden for tilbudsloven.

Kurset har vægt på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget eksempler fra retspraksis. Juridisk afdeling står for undervisningen, der består i en gennemgang af de relevante regler med aktiv deltagelse fra deltagerne.

Du får:

 • Kendskab til tilbudslovens grundlæggende principper
 • Et overblik over tilbudslovens anvendelse


Målgruppe

Kurset er for alle, der har brug for overblik og indsigt i tilbudslovens bestemmelser i forbindelse med udbud. Der kræves intet særligt forkundskab til emnet.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionens, Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Loading...