Ledelse og kommunikation

Find inspiration til dit næste kursus inden for ledelse, kommunikation, procesledelse, forhandling og meget mere.

I denne kategori finder du kurser, der klæder dig på til de mange opgaver, der følger med lederrollen. Vi har også kurser, der træner dig i at skrive bedre tekster. 

Vi tilbyder også uddannelsesforløbene Dansk Byggeris Projektlederuddannelse og Uddannelse for nye byggeledere.

Se vores uddannelser her

Ledige pladser Få pladser Venteliste
Få 10% i rabat ved tilmelding minimum 6 uger før kursusstart. Gælder ikke arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser. På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Sådan gør du de svære medarbejdersamtaler lettere

Nogle medarbejdersamtaler opleves naturligt svære at gennemføre. Det kan være om sygdom, fravær eller samarbejdsproblemer og anden uønsket adfærd. Det afgørende er, at man i de situationer er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på den svære samtale på en måde, så den er værdig, konstruktiv og til gavn for virksomhed og medarbejder.

2 kursusdage

2/9 2020 til 30/9 2020
Århus N
12/11 2020 til 3/12 2020
Sorø

Sådan gør du de svære medarbejdersamtaler lettere

Nogle medarbejdersamtaler opleves naturligt svære at gennemføre. Det kan være om sygdom, fravær eller samarbejdsproblemer og anden uønsket adfærd. Det afgørende er, at man i de situationer er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på den svære samtale på en måde, så den er værdig, konstruktiv og til gavn for virksomhed og medarbejder.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i de situationer, hvor du skal formidle et svært budskab til en medarbejder, og du bliver klædt på til at gennemføre samtalerne på en værdig og konstruktiv måde. Du lærer om de forskellige typer af svære samtaler og deres kerneproblematikker, og vi giver dig værktøjer til at styre samtalerne på en professionel og struktureret måde.

I løbet af kurset lærer du om:
 • De juridiske aspekter vedrørende flere af de svære samtaler
 • Hvilke typiske reaktioner du kan forvente, og hvordan du skal håndtere dem
 • Hvordan du opnår en konstruktiv dialog og undgår en uværdig diskussion
 • Hvornår du skal inddrage tredjepart i samtalen og henvise til eksperthjælp

Forventet udbytte
Du får trænet din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab til dine følelser og reaktioner, når du skal håndtere svære emner med medarbejderen. Du får kommunikative værktøjer til at skabe større tillid og bedre kontakt til medarbejderen, så misforståelser undgås, og gode løsninger kan findes. Desuden får du masser af træning i de forskellige samtaler og viden om, hvordan du holder den professionelle balance.

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte undervisningsdage, hvor hovedvægten er lagt på masser af konkret træning og sparring med de andre deltagere og underviseren. Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres egen hverdag, og det forventes derfor, at du medbringer en case fra dit arbejde, der vedrører de svære samtaler. Mellem de to kursusdage er der mulighed for at få råd og vejledning samt sparring med underviseren (via mail og telefon), så du kan få det størst mulige udbytte. Der vil også være øvelser og hjemmearbejde, som skal forberedes til sidste kursusdag.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere og andre med personaleansvar, der ønsker at blive klædt godt på til at forberede og gennemføre svære samtaler.

Mulighed for tilskud

Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Skab mere værdi med din tid og dine ressourcer

Når tiden er knap, har du brug for en selvledelse, hvor du fokuseret prioriterer tid og ressourcer på at skabe de bedste resultater som leder.

31/3 2020 til 23/4 2020
København S
22/10 2020 til 12/11 2020
Horsens

Skab mere værdi med din tid og dine ressourcer

Når tiden er knap, har du brug for en selvledelse, hvor du fokuseret prioriterer tid og ressourcer på at skabe de bedste resultater som leder.

Indhold
Med god selvledelse tager du et personligt lederskab, der fremmer både engagement, arbejdsglæde og effektivitet. Men det er en krævende disciplin.

På dette kursus lærer du praktiske strategier og konkrete arbejdsmetoder til at skabe en målrettet og effektiv selvledelse med større nærvær og fokus i dit daglige lederarbejde. Du får viden, inspiration og konkrete værktøjer, som du kan bruge til at skabe bedre resultater for dig selv og virksomheden.

På første dag arbejder vi med afklaring af dit personlige lederskab, din lederrolle og dit ansvar, og du sætter mål for udbyttet af din lederindsats. Det arbejder du videre med frem til kursets anden dag. Her går vi i dybden med, hvordan du planlægger og prioriterer din lederindsats og implementerer effektive planlægnings- og arbejdsmetoder. Du afslutter kurset med at lave en handlingsplan for, hvordan du vil bringe dig selv godt i spil i dit fortsatte lederarbejde.

Vi arbejder på kursets to dage med emner som:

 • Hvordan vi planlægger, prioriterer og træffer beslutninger
 • Det personlige lederskab i detaljer – med sammenhængen mellem lederrolle, ansvar og opgaver
 • Selvledelse med bevidst anvendelse af personlige ressourcer
 • Effektive arbejdsmetoder og håndtering af afbrydelser og andre tidsrøvere
 • Personlig prioritering og planlægning med fokus på nøgleopgaver og fælles arbejdsprocesser

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte dage med ca. tre ugers mellemrum, hvor vi arbejder med anerkendt viden og afprøvede effektive arbejdsmetoder som udgangspunkt i at styrke og udvikle dit personlige lederskab. Undervisningen veksler mellem indlæg, debat, gruppearbejde, personlig refleksion og afklaring.
Det forventes, at du arbejder videre mellem de to kursusdage, da kurset tager udgangspunkt i dit konkrete arbejde som leder. Du har mulighed for at få personlig sparring, råd og vejledning med underviseren via telefon og mail mellem de to dage og efter kurset.

Forventet udbytte
Målet med kurset er, at du bliver bedre til:
 • Målsætning
 • Prioritering
 • Planlægning
 • Energi og koncentration

Målgruppe
Kurset er relevant for ledere, der ser tiden som en knap ressource, og som forventes at arbejde selvledende med fokus på god ressourceudnyttelse og resultatskabelse.

Mulighed for tilskud

Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.


Skab resultater med effektiv procesledelse

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder med inddragelse af byggeprocessens parter.

13/5 2020 til 15/5 2020
Middelfart
2/12 2020 til 4/12 2020
Middelfart

Skab resultater med effektiv procesledelse

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder med inddragelse af byggeprocessens parter.

Indhold
På kurset bliver du undervist i moderne planlægnings- og ledelsesmetoder, som danner grundlag for at arbejde med Lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde, og hvordan du gennem involvering af byggeriets parter skaber en god fælles planlægning og et godt flow i byggeproduktionen.

I løbet af kurset arbejder vi med:

 • Lean Construction som ledelsesfilosofi, herunder krav til kompetencer hos byggeleder og fagentreprenører
 • Last Planner System som planlægnings- og styringsredskab
 • Koblingen mellem nye og velkendte planlægningsmetoder
 • Flow, logistik, risikostyring og arbejdsmiljø i byggeproduktionen i et Lean-perspektiv
 • Indarbejdelse af løbende forbedringer i byggeprojektet
 • Kommunikation, mødestruktur og organisering af byggeprocessen


Undervisningsform

Der vil være oplæg, produktionsspil, øvelser og debat. Vi bruger praktiske cases, konkrete modeller og værktøjer til inddragelse, planlægning og formidling. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
På dette kursus lærer du:

 • hvordan du i samarbejde med byggeprojektets parter kan skabe troværdige, realistiske og robuste tidsplaner, der hjælper dig til at få overblik over byggeprocessen
 • at se risici og muligheder, som skaber grundlaget for en succesfuld byggeproces
 • at formidle udfordringer, løsninger og planer til samarbejdspartnere og brugere på en professionel måde


Målgruppe

Kurset er for projektledere, byggeledere, entrepriseledere og andre ledere, som har ansvaret for den overordnede planlægning og styring af fag-, hoved- eller totalentrepriser.I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

24/3 2020 til 25/3 2020
Århus N
28/4 2020 til 29/4 2020
Sorø
23/9 2020 til 24/9 2020
Vejle
24/11 2020 til 25/11 2020
København S

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

Indhold
På kurset går vi i dybden med, hvordan man bedst kan gennemføre en interessebaseret forhandling, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Du bliver bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer, og du får viden om og træning i effektiv håndtering af forhandlingstricks.

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din næste forhandling.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Grundlæggende forhandlingsteori
 • Strategi til valg af forhandlingsproces
 • Kommunikation og spørgeteknik
 • Praktisk case-arbejde


Kurset er med overnatning og fuld forplejning, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får overblik ved forhandlingsbordet og bliver i stand til at se forskellige muligheder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, næste gang du står i en forhandling.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leverandører, personale og kunder. 

Det siger en tidligere deltager om kurset:

"På kurset blev det klart for mig, hvor vigtigt det er at bevare den gode relation med den anden part, så man også kan arbejde sammen i det lange løb. Det betyder, at man nogle gange skal give sig lidt. Men helt grundlæggende handler det om at komme frem til en aftale, der skaber værdi for begge parter".
Mark Tandrup Qwist, projektleder i Airteam

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Et kursus om adfærd, indflydelse og kommunikation

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i samarbejdet på byggepladsen. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer. 

17/3 2020 til 19/3 2020
Horsens
20/10 2020 til 22/10 2020
Sorø

Et kursus om adfærd, indflydelse og kommunikation

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i samarbejdet på byggepladsen. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer. 

Indhold 
På dette kursus lærer du at sætte specifikke mål for den indflydelse, du ønsker, og du vil blive trænet i at formulere dig præcist, så ingen er i tvivl om, hvad du vil opnå. Du får desuden træning i at variere din adfærd og kommunikation (indflydelsesstil), så du oparbejder en fleksibilitet, der styrker evnen til at nå i mål, samtidig med at du opbygger eller vedligeholder gode relationer med dem, du ønsker at påvirke. 

Vi tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Hvordan er din adfærd og kommunikation i dag?
 • Træning i fire forskellige indflydelsesstile efterfulgt af feedback
 • Mentale overbevisninger som kan hæmme dig i at få den indflydelse, du gerne vil have
 • Digitale læringsmiljøer som støtter dig i at få indflydelse i hverdagen


Kurset er med overnatning og fuld forplejning.
Undervisningsform 
Kurset er et struktureret udviklingsforløb på mere end seks måneder. Det indledes med, at du udarbejder en analyse, som giver dig indsigt i din nuværende adfærd, når du søger indflydelse, og dermed såvel styrkerne som svaghederne ved din positive, personlige gennemslagskraft. Herefter følger tre dages workshop, hvor du er i centrum hele tiden. Vi lægger vægt på øvelser, som indebærer intensiv, praktisk træning i Influence-modellen efterfulgt af en direkte, personlig feedback til dig. 

Efter workshoppen får du adgang til digitale læringsmiljøer, der understøtter din fortsatte træning og hjælper dig med at arbejde videre på dine udviklingsområder. Som afslutning på udviklingsforløbet har du mulighed for at få udarbejdet en ny analyse for at se, hvordan du har udviklet dig.

Målgruppe
Alle, der har brug for at styrke sin positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse på byggepladsen.

Det siger en tidligere deltager om kurset:
"Kurset var simpelthen så megagodt! Jeg kan næsten ikke få armene ned. Underviseren var superdygtig og meget inspirerende. Han skabte en tryg og rar stemning, hvor man ikke var bange for at sige noget forkert. 
På kurset lærte vi om, hvordan man får sagt det, der er nødvendigt. Vi fik rigtig meget træning i forskellige teknikker og metoder. Bl.a. ”De fire indflydelsesstile”, som handler om, hvordan man kan variere sin kommunikation og adfærd. Det er noget, som jeg i høj grad kan bruge i mit arbejde, og jeg er allerede i gang!” 
Claire Isabelle Blanchet-Pedersen, kvalitets- og arbejdsmiljøansvarlig hos ASON

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser. 

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

For dig, der er ny i lederrollen

Bliv klædt på til lederrollen og lær, hvad der forventes af dig som leder i bygge- og anlægsbranchen. 

28/4 2020 til 30/4 2020
Århus N
8/9 2020 til 10/9 2020
Sorø
3/11 2020 til 5/11 2020
Middelfart

For dig, der er ny i lederrollen

Bliv klædt på til lederrollen og lær, hvad der forventes af dig som leder i bygge- og anlægsbranchen.


Indhold 
Dette kursus er for dig, der er ny i lederrollen. Du har muligvis flere års erfaring i en anden funktion, men det er nyt for dig at lede og have personaleansvar. Det bliver du klædt på til i løbet af dette ledelseskursus.

Du bliver klogere på dig selv og din måde at lede på, og du får en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden, samt hvilke opgaver der forventes løst af dig som leder. 

Vi sætter fokus på, hvordan kommunikationen mellem leder og medarbejder kan forbedres, og på hvordan du som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne. 

Dine holdninger og din adfærd har stor betydning for din måde at lede på. Det går vi i dybden med på dette kursus, og du får indsigt i din egen lederprofil. 

Derudover kommer du bl.a. til at lære om:

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation i teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret


Undervisningsform

Kurset er procesorienteret og baseret på en høj deltageraktivitet. Vi inddrager løbende deltagernes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Der veksles mellem indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog. 

Kurset er med overnatning og fuld forplejning.

Forventet udbytte
Du får en grundlæggende forståelse for ledelse og det ansvar, der følger med rollen som leder. Du bliver rustet til at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Målgruppe 
Kurset er for nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det er en forudsætning, at du har eller inden for kort tid får personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.   

Det siger en tidligere deltager om kurset:
"Lone er en utrolig god underviser. Hun er meget rutineret og formår at få alle med. Undervisningen havde en fin blanding af teori og praksis, og det var virkelig godt at sparre med de andre ledere på holdet. Det giver rigtig god mening, at man bliver på kursusstedet om aftenen og får talt med de andre kursister oven på de lange undervisningsdage. Det var utrolig givende at udveksle meninger og holdninger med hinanden. På kurset fandt jeg ud af, at jeg er på rette vej, men jeg kan også bruge meget af det, jeg har lært. Især det om konflikthåndtering, og hvordan man formår at være rolig, selv når bølgerne går højt.”
Tim Albér, afdelingsleder hos Jydsk Tagteknik

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser. 

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Skab resultater gennem gode relationer på byggepladsen

Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, hvor du lærer om samarbejde, kultur og fremdrift i teams. 

26/5 2020 til 17/6 2020
København S
22/9 2020 til 6/10 2020
Århus N

Skab resultater gennem gode relationer på byggepladsen

Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, hvor du lærer om samarbejde, kultur og fremdrift i teams.


Indhold
På dette kursus har vi særligt fokus på dig og din rolle og adfærd som leder, og hvordan du skaber bedre resultater gennem dine kolleger og/eller samarbejdspartnere.

I løbet af kursets tre dage kommer du bl.a. til at lære om:

 • Situationsbestemt ledelse
 • Hvordan du skaber fremdrift i dit team
 • Kultur i teams
 • Fang energien og skab arbejdsglæde
 • Samarbejde og de fem dysfunktioner i et team
 • Coaching som ledelsesværktøj


Som en del af kurset får du lavet din personlige DiSC-ledelsesprofil, som hjælper dig til at forstå dig selv som person og dine styrker og udfordringer.

Undervisningsform
Kurset er procesorienteret og baseret på en høj deltageraktivitet. Vi inddrager løbende deltagernes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Der veksles mellem indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog.

Kurset er med overnatning og fuld forplejning.

Forventet udbytte
Du får udbygget din viden og forståelse for dig selv som person, og du lærer, hvilke styrker og udfordringer du har i forhold til din rolle og adfærd som leder. Du får hjælp og sparring til at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag, som vil give dig et bedre og mere bevidst fundament som leder.

Målgruppe
Kurset er for ledere med nogle års ledelseserfaring. Det er en forudsætning, at du ønsker at udvikle dig både personligt og som leder. Kurset er en fortsættelse til Grundkursus i ledelse 1. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har gennemført dette eller et tilsvarende kursus forinden.

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

På dette nye kursus går vi 360 grader rundt om de faldgruber, der er ved tilbudsgivning - fra det tekniske og udførelsesmæssige til det at give en konkurrencedygtig pris som gulventreprenør.

10/3 2020 til 11/3 2020
Middelfart

 Gulvmodulet - Økonomi og faldgruber i tilbudsgivning

Ved at deltage i dette kursus bliver du bedre rustet til at drive en lønsom virksomhed i en travl og foranderlig verden.

I forlængelse af de tre tidligere gulvmoduler ”Gulvmodulet – Entreprisestyring”, ”Priskurant og akkordering” og ”Kvalitetssikring og aftaleforhold” udbyder Gulvbranchen og Gulvsektionen i Dansk Byggeri et nyt kursus med titlen ”Økonomi og faldgruber i tilbudsgivning”.

Det er et skræddersyet kursus til Gulvbranchens medlemmer. Ligesom de tidligere kursusmoduler, er det et 2-dages internatkursus, hvor vi fokuserer på, hvordan du bliver konkurrencedygtig med den rigtige pris, og hvordan du undgår faldgruberne.

Indhold:

Faldgruber i et juridisk perspektiv:
 • Kom godt fra start
 • Udbudsform
 • AB18 og aftalegrundlag
 • Skriftlige aftaler
 • Opmærksomhedspunkter som typisk underentreprenør
 • Dokumentation og ekstraarbejder
 • Overholde tidsfrister
 • Løsning af evt. uenighed

Økonomi:
 • Begreber og økonomiforståelse
 • Budget
 • Fastsættelse af timepris og dækningsbidrag
 • Hvordan bliver jeg konkurrencedygtig

Tilbudsgivning:
 • Tegningsform og digitalt materiale
 • Opmåling og værktøjer til opmåling
 • Kompleksitet og bygbarhed
 • Spild, netto- eller bruttomængder
 • Rumstørrelser
 • Hvad skal der tages hensyn til
 • Adgangs- og byggepladsforhold samt PSS
 • Prissætning og tilbudstaktik
 • Tjek- og tilbudslister
 • Tage højde for faldgruberne og udbudsmaterialet

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.  

Målgruppe:

Målgruppen til Gulvmodulet er indehavere og ledende medarbejdere i Gulvsektionen og Gulvbranchen. 

Gulvmodulet - Kvalitetssikring og aftaleforhold koster 8.900 kr. pr. deltager ekskl. moms for undervisning, kursusmaterialer, forplejning og overnatning. Gulvsektionen og Gulvbranchen yder et tilskud til medlemmer, således at kursusprisen bliver på 3.900 kr. pr. deltager ekskl. moms.  


Afmeldingsbetingelser

Der ydes ikke tilskud ved udeblivelse eller afmelding i henhold til Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af den fulde kursuspris på kr. 8.900  ekskl. moms. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart eller såfremt man ikke møder op, betales hele den fulde pris på kr. 8.900  ekskl. moms.

 

 

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

12/5 2020 til 13/5 2020
Horsens
8/12 2020 til 9/12 2020
Sorø

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

Indhold
På dette kursus får du kendskab til mediation, og du lærer, hvordan du kan håndtere konflikter konstruktivt – både forebyggende og i en aktuel konflikt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan du kan gribe ind i tide. Vi har forskellige måder at reagere på, og du får indsigt i din konfliktstil, og hvilken betydning den har for din måde at reagere på.

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Konflikthåndtering der bygger på ”win win”-konceptet
 • Hvordan forebygger man konflikter?
 • Konfliktreaktionsstile
 • Hvordan kan parterne tage ansvar for en konflikt og finde løsningsmuligheder?
 • Mediationsprocessens fem faser
 • Hvordan kan AB 18 bidrage til det gode samarbejde og forebygge konflikter eller tage dem i opløbet?
 • Kommunikationsprocesser der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden


Kurset er med overnatning og fuld forplejning, og det forventes, at du overnatter.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i branchen, der ønsker værktøjer til den daglige trivsel og konstruktive konfliktløsning.

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

2 kursusdage

6/5 2020 til 3/6 2020
København S
22/10 2020 til 12/11 2020
Århus N

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge og elever i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

Indhold
På dette kursus bliver du rustet til at varetage rollen som mentor, og du lærer at møde de unges spørgsmål og at forholde dig til deres udfordringer og forventninger til fremtidens arbejdsplads. Du lærer også, hvordan du kan hjælpe dem med at finde balancen mellem skole, fritid og virksomheden.

Du får udleveret et arbejdshæfte, der bidrager til, at du får en personlig afklaring på din rolle og planlægning af dine indsatser. I hæftet får du også hjælp til, hvordan du evaluerer samarbejdet med lærlingen.

Program for dag 1:

 • Hvad er en mentor?
 • Rollen som mentor og mentee
 • Hvordan lærer din mentee bedst? Og hvordan understøtter du læringen?
 • Videndeling og inspiration til egen mentorrolle


Program for dag 2:

 • Erfaringsudveksling fra dag 1
 • DISC profil – få indblik i din egen adfærd samt andre persontyper
 • Spot og forstå andre og tilpas din adfærd herefter
 • Kommunikation og den motiverende samtale
 • Ideer til løbende udvikling af lærling/elev


Undervisningsform 

Kurset består af to ikke-sammenhængende undervisningsdage. Således er der efter dag 1 god tid til at forberede sig og lave hjemmearbejde til dag 2. Det er muligt at tilmelde sig den første dag eller begge dage. Vi anbefaler dog at deltage på begge dage for at få det størst mulige udbytte. Undervisningen veksler mellem bl.a. indlæg, øvelser og gruppearbejde. 

Forventet udbytte 
Hvis du deltager på den første dag, får du indblik i, hvordan du kan varetage og udvikle din rolle som mentor. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos lærlingen. Hvis du tilmelder dig begge dage, får du endnu flere vigtige kommunikationsværktøjer, bedre kendskab til dig selv og inspiration til din udvikling, og du bliver introduceret til coaching som udviklingsværktøj. 

Målgruppe 
Medarbejdere, der er udpeget eller har interesse i at blive udpeget som mentor for lærlinge og yngre medarbejdere i virksomheden.  

Det siger en tidligere deltager om kurset:
”Det var et rigtig godt kursus, og det har givet mig en masse værktøjer, som jeg kan bruge til at tackle lærlinge og i øvrigt også andre personer, som jeg møder i hverdagen. Lone var en super underviser og et dejligt, indlevende menneske. Det var tydeligt, at hun gerne ville lære fra sig, og hun har en masse viden om, hvordan man tackler andre mennesker i alle slags situationer. Man skal tage med på kurset for at få den personlige udvikling og efterfølgende en rigtig god oplevelse i dagligdagen, hvor man er klædt bedre på til at hjælpe og håndtere lærlingene".
Søren Sommer, KS- og arbejdsmiljøansvarlig, NHH Service A/S

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.Et kursus i effektiv kommunikation på skrift

Bruger du også lidt for lang tid på at skrive dine mails? Eller oplever du, at dine mails og tilbud bliver misforstået? Så kom og få nogle gode råd til, hvordan du tilpasser din tekst til din modtager, og hvordan du skriver enkelt og klart. 

3/3 2020 kl. 09.00-16.00
Greve
Kontakt os Ledige pladser: 1 Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage
7/10 2020 kl. 09.00-16.00
Horsens
3/12 2020 kl. 09.00-16.00
Sorø


Et kursus i effektiv kommunikation på skrift

Bruger du også lidt for lang tid på at skrive dine mails? Eller oplever du, at dine mails og tilbud bliver misforstået? Så kom og få nogle gode råd til, hvordan du tilpasser din tekst til din modtager, og hvordan du skriver enkelt og klart.

Indhold

På dette kursus får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan formulere din mail, dit tilbud, referat, rapport o.l., så modtageren bedre forstår, hvad du vil sige med din tekst. På den måde kan du nemlig undgå misforståelser og spare en masse tid, som du i stedet kan bruge på alle de andre opgaver, der ligger og venter på dit skrivebord eller på byggepladsen.

Du lærer også, hvordan du som afsender tager hensyn til din modtager – og hvordan din modtager forstår dit budskab.

Og så skulle værktøjerne gerne gøre det lettere, sjovere og hurtigere for dig at skrive dine tekster på en professionel måde.

Ved at deltage på kurset bliver du bedre til:
 • hvordan du disponerer forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 • hvor detaljeret din tekst bør være i forhold til din modtager
 • hvilke ord du kan bruge, og hvordan du kan bruge dem
 • hvad alt det, du ikke skriver, betyder for dit budskab
 • hvorvidt smileys er en god idé (og i så fald hvornår)
 • grammatik og de drilske kommaer.


  Undervisningsform

  Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle kan komme til orde.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig til alle, der skriver tekster til daglig, fx mails, breve, notater og rapporter


  Undervisere

  Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jakobsen fra Sprogkontoret. Både Ellen og Susanne er cand.mag.er og har gennem de sidste 22 år holdt formidlingskurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.

  Det siger tidligere deltagere om kurset:
  "Det har været en fornøjelse at blive undervist af Ellen og Susanne i det kringlede danske sprog. De formidlede det på en humoristisk og indlevende måde, og det var skønt at opleve deres engagement og store viden".
  Vibeke Johansen, kontorassistent 


  ”Kurset betyder, at vi hos HHM a/s kan spare ressourcer, fordi vi bliver bedre til at skrive præcist og ordentligt, så vi kan undgå konflikter eller misforståelser.”

  Jesper Riise Middelbo, afdelingschef


  Mulighed for tilskud
  Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

  Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

  Loading...
  Scroll til top af siden