Produktions- og entreprisestyring

Tid, sted og pris

9/4 2019 til 12/4 2019
Kursuscenter Brogaarden, Middelfart
Frist overskredet.
Deltagergebyr - Medlem 13.900,00 kr. Deltagergebyr - Andre 16.700,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms
Log ind for at tilmelde kurset

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.


Indhold

På kurset lærer du at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til planlægning og styring af din entreprise, og du sikrer en succesfuld gennemførelse.

Kursets centrale omdrejningspunkter er følgende:

  • Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
  • Metodevalg
  • Valg af samarbejdspartnere
  • Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
  • Leveranceplanlægning og logistik
  • Trimmet byggeproces
  • Risikovurdering
  • Opfølgning og økonomistyring
  • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe

Kurset er for medarbejdere, som har ansvaret for planlægning og styring af entrepriser og egenproduktion i udførelsesfasen, uanset om man er leder af en fag-, hoved- eller totalentreprise.

Det siger en tidligere deltager om kurset:
Det var meget givende at deltage på kurset, og det havde en gennemgående høj faglig kvalitet. Jeg har fået inspiration til, hvordan jeg kan gribe tingene an på en anderledes måde, og jeg har lært at bruge nogle nye systemer. Underviseren var dygtig. Han har mange års erfaring fra branchen, og man mærker tydeligt, at han ved, hvad han taler om, og at det ikke bare er ren teori.”
Allan Rudolf Pedersen, byggeleder i Skou Gruppen


Relaterede kurser

Kalkulationsteknik 1 - detailkalkulation

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen.

7/05 2019 til 9/05 2019
Middelfart

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

13/05 2019 til 15/05 2019
Middelfart

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis som giver værdi og er enkel og hurtig.

13/06 2019 til 14/06 2019
Horsens

Kalkulationsteknik 2 - overslagskalkulation

Kurset er en opfølgning på kalkulationsteknik 1, hvor du nu lærer at beregne en hurtig overslagspris på et ufuldstændigt grundlag.

18/06 2019 til 19/06 2019
Middelfart

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

12/11 2019 til 13/11 2019
Middelfart

Grundkursus i byggepladsstyring

Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal lede og gennemføre en entreprise.

20/11 2019 til 22/11 2019
Middelfart
Loading...