Produktions- og entreprisestyring

Tid, sted og pris

9/4 2019 til 12/4 2019
Kursuscenter Brogaarden
Frist overskredet. Kontakt os Kontakt Kursus og Udvikling på telefon 72 16 00 07
Deltagergebyr - Medlem 13.900,00 kr. Deltagergebyr - Andre 16.700,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms

Det er i øjeblikket ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement

Loading...

Som led i dit køb af dette kursus/arrangement gør vi opmærksom på, at du pr. e-mail vil modtage vores kursusnyhedsbrev, som vi sender med information om og tilbud på Dansk Byggeris øvrige kurser og arrangementer.

Hvis du senere vil afmelde dig, kan du altid gøre dette i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du sætte kryds her

For at du kan modtage kursusnyhedsbreve, der er relevante for dig, beder vi dig sætte kryds i de landsdele, du ønsker kursusnyheder fra.

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.


Indhold

På kurset lærer du at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til planlægning og styring af din entreprise, og du sikrer en succesfuld gennemførelse.

Kursets centrale omdrejningspunkter er følgende:

  • Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
  • Metodevalg
  • Valg af samarbejdspartnere
  • Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
  • Leveranceplanlægning og logistik
  • Trimmet byggeproces
  • Risikovurdering
  • Opfølgning og økonomistyring
  • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe

Kurset er for medarbejdere, som har ansvaret for planlægning og styring af entrepriser og egenproduktion i udførelsesfasen, uanset om man er leder af en fag-, hoved- eller totalentreprise.

Det siger en tidligere deltager om kurset:
Det var meget givende at deltage på kurset, og det havde en gennemgående høj faglig kvalitet. Jeg har fået inspiration til, hvordan jeg kan gribe tingene an på en anderledes måde, og jeg har lært at bruge nogle nye systemer. Underviseren var dygtig. Han har mange års erfaring fra branchen, og man mærker tydeligt, at han ved, hvad han taler om, og at det ikke bare er ren teori.”
Allan Rudolf Pedersen, byggeleder i Skou Gruppen


Relaterede kurser

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

30/09 2019 til 2/10 2019
Middelfart

Fælles detailplanlægning af tid og ressourcer

- med hjælp til implementering på byggepladsen

Kom og lær, hvordan du laver en detaljeret og robust tidsplan. Efterfølgende implementerer vi planlægningsmetoden på din byggeplads, så du sammen med kolleger og fagentreprenører kan skabe en enkel og visuel tidsplan, som danner grundlag for et effektivt samarbejde.  

2 adskilte kursusdage

10/10 2019 til 10/10 2019
Taastrup

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

12/11 2019 til 13/11 2019
Middelfart

Grundkursus i byggepladsstyring

Skab fremdrift med effektiv planlægning og styring

Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal lede og gennemføre en entreprise.

20/11 2019 til 22/11 2019
Middelfart

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

9/12 2019 til 10/12 2019
Sorø

Kalkulationsteknik 1

- detailkalkulation

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen. 

5/05 2020 til 7/05 2020
København S

Kalkulationsteknik 2

- overslagskalkulation

På dette kursus, som er en opfølgning på Kalkulationsteknik 1, lærer du at beregne en hurtig overslagspris på et ufuldstændigt grundlag.

16/06 2020 til 17/06 2020
Middelfart
Loading...