Kalkulationsteknik 1 - detailkalkulation

Tid, sted og pris

7/5 2019 til 9/5 2019
Kursuscenter Brogaarden
Ledige pladser: 5 Frist overskredet.
Deltagergebyr - Medlem 10.800,00 kr. Deltagergebyr - Andre 12.900,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms
Log ind for at tilmelde kurset
Loading...

Som led i dit køb af dette kursus/arrangement gør vi opmærksom på, at du pr. e-mail vil modtage vores kursusnyhedsbrev, som vi sender med information om og tilbud på Dansk Byggeris øvrige kurser og arrangementer.

Hvis du senere vil afmelde dig, kan du altid gøre dette i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du sætte kryds her

For at du kan modtage kursusnyhedsbreve, der er relevante for dig, beder vi dig sætte kryds i de landsdele, du ønsker kursusnyheder fra.

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
På dette kursus lærer du at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og opmålingsprincipper, som er nødvendige for at regne den "rigtige" pris, og om alle de forhold som har betydning for denne udregning.

Kursets centrale fokuspunkter er følgende:

  • Økonomibegreber og -sammenhænge
  • Opmålingsprincipper og opmåling i forskellige programmer
  • Prissætning og opbygning af enhedspriser
  • Kalkulering af traditionelle fag- og hovedentrepriser
  • Anvendelse af forskellige kalkulationsprogrammer
  • Tilbudsloven
  • Regler og aftaleforhold i tilbudsfasen
  • Anvendelse af digitale værktøjer

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Medarbejdere der arbejder med kalkulation og tilbudsgivning uanset størrelse af projekter.

Mulighed for tilskud
Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.


Relaterede kurser

Produktions- og entreprisestyring

Få en succesfuld gennemførelse med god planlægning

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.

22/10 2019 til 25/10 2019
Århus N
Kontakt os Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Grundkursus i byggepladsstyring

Skab fremdrift med effektiv planlægning og styring

Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal lede og gennemføre en entreprise.

20/11 2019 til 22/11 2019
Middelfart

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

9/12 2019 til 10/12 2019
Sorø

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

20/01 2020 til 22/01 2020
København S

Fælles detailplanlægning af tid og ressourcer

- med hjælp til implementering på byggepladsen

Kom og lær, hvordan du laver en detaljeret og robust tidsplan. Efterfølgende implementerer vi planlægningsmetoden på din byggeplads, så du sammen med kolleger og fagentreprenører kan skabe en enkel og visuel tidsplan, som danner grundlag for et effektivt samarbejde.  

2 adskilte kursusdage

2/04 2020 til 2/04 2020
Horsens

Kalkulationsteknik 1

- detailkalkulation

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen. 

5/05 2020 til 7/05 2020
København S

Kalkulationsteknik 2

- overslagskalkulation

På dette kursus, som er en opfølgning på Kalkulationsteknik 1, lærer du at beregne en hurtig overslagspris på et ufuldstændigt grundlag.

16/06 2020 til 17/06 2020
Middelfart

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

10/11 2020 til 11/11 2020
Middelfart
Loading...