Fælles detailplanlægning af tid og ressourcer

Tid, sted og pris

10/10 2019 kl. 08.00-17.00
10 ledige pladser
Frist overskredet. Kontakt os Kontakt Kursus og Udvikling på telefon 72 16 00 07
Deltagergebyr - Medlem 11.500,00 kr. Deltagergebyr - Andre 13.900,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms

Det er i øjeblikket ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement

Beskrivelse

- med hjælp til implementering på byggepladsen

Kom og lær, hvordan du laver en detaljeret og robust tidsplan. Efterfølgende implementerer vi planlægningsmetoden på din byggeplads, så du sammen med kolleger og fagentreprenører kan skabe en enkel og visuel tidsplan, som danner grundlag for et effektivt samarbejde.

Indhold
Dette kursus består af to adskilte dage. Den første dag er en intensiv kursusdag, hvor du lærer, hvordan du gennemfører fælles detailplanlægningsmøder med de centrale overvejelser og opgaver, der er i forhold til forberedelsen til møderne.

Den anden dag ligger nogle uger efter dag 1. Den foregår på din byggeplads, hvor vi hjælper dig med at komme godt i gang med gennemførsel af et konkret detailplanlægningsmøde med dine egne folk og fagentreprenører på byggeopgaven.

På kursusdagen arbejder vi bl.a. med:
  • Målsætninger for proces og resultat af den fælles detailplanlægning
  • Den kritiske vej og de typiske flaskehalse i udførelsen
  • Bemandingsplanlægning, ressourceudjævning og fleksibilitet
  • Succeskriterier og udfordringer for et godt detailplanlægningsmøde
  • Facilitering af planlægningsprocessen
  • De mulige justeringer af planen og den indbyrdes afstemning

På implementeringsdagen arbejder vi bl.a. med:
  • Den sidste praktiske forberedelse inden mødet
  • Hjælp med mødeledelse og facilitering af fælles planlægning
  • Feedback på det afholdte møde og tilrettelæggelse af det næste

Forventet udbytte
Du får implementeret en anerkendt og effektiv planlægningsmetode, der øger effektiviteten og skaber værdi og ejerskab hos alle. Du får hermed en plan, der holder, og som gør det nemmere at tilrettelægge, følge op, og opdatere og justere i den efterfølgende rullende detailplanlægning.

Undervisningsform på kursusdagen
Undervisningen veksler mellem korte oplæg, drøftelser, gruppeopgaver og case-baseret træning. Undervisningsmateriale deles digitalt. Du bedes derfor medbringe bærbar pc eller tablet.

Målgruppe
Kurset er til dig, der har travlt, og som ønsker en nem og effektiv implementering eller videreudvikling af den fælles detailplanlægning på byggepladsen.

Mulighed for tilskud

Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser. 

Klik her for at se, om din sektion giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Loading...

Som led i dit køb af dette kursus/arrangement gør vi opmærksom på, at du pr. e-mail vil modtage vores kursusnyhedsbrev, som vi sender med information om og tilbud på Dansk Byggeris øvrige kurser og arrangementer.

Hvis du senere vil afmelde dig, kan du altid gøre dette i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du sætte kryds her

For at du kan modtage kursusnyhedsbreve, der er relevante for dig, beder vi dig sætte kryds i de landsdele, du ønsker kursusnyheder fra.

Relaterede kurser

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

10/06 2020 til 11/06 2020
Kontakt os Ledige pladser: 1 Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Kom godt i gang med FN's 17 Verdensmål

Verdensmålene skal hjælpe os mod en mere bæredygtig udvikling. Derfor arbejder flere og flere virksomheder i dag også ud fra Verdensmålene.

3/09 2020 til 3/09 2020

Kalkulationsteknik 1

- detailkalkulation

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen.

8/09 2020 til 10/09 2020

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

28/09 2020 til 30/09 2020

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

10/11 2020 til 11/11 2020

Grundkursus i byggepladsstyring

Skab fremdrift med effektiv planlægning og styring

Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal lede og gennemføre en entreprise. 

18/11 2020 til 20/11 2020

Produktions- og entreprisestyring

Få en succesfuld gennemførelse med god planlægning

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet. 

1/12 2020 til 4/12 2020
Loading...
Scroll til top af siden