Effektive byggeprocesser

Skab resultater med effektiv procesledelse

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder med inddragelse af byggeprocessens parter.

Indhold
På kurset bliver du undervist i moderne planlægnings- og ledelsesmetoder, som danner grundlag for at arbejde med Lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde, og hvordan du gennem involvering af byggeriets parter skaber en god fælles planlægning og et godt flow i byggeproduktionen.


I løbet af kurset arbejder vi med:

  • Lean Construction som ledelsesfilosofi, herunder krav til kompetencer hos byggeleder og fagentreprenører
  • Last Planner System som planlægnings- og styringsredskab
  • Koblingen mellem nye og velkendte planlægningsmetoder
  • Flow, logistik, risikostyring og arbejdsmiljø i byggeproduktionen i et Lean-perspektiv
  • Indarbejdelse af løbende forbedringer i byggeprojektet
  • Kommunikation, mødestruktur og organisering af byggeprocessen


Undervisningsform
Der vil være oplæg, produktionsspil, øvelser og debat. Vi bruger praktiske cases, konkrete modeller og værktøjer til inddragelse, planlægning og formidling. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.


Forventet udbytte
På dette kursus lærer du:

  • hvordan du i samarbejde med byggeprojektets parter kan skabe troværdige, realistiske og robuste tidsplaner, der hjælper dig til at få overblik over byggeprocessen
  • at se risici og muligheder, som skaber grundlaget for en succesfuld byggeproces
  • at formidle udfordringer, løsninger og planer til samarbejdspartnere og brugere på en professionel måde


Målgruppe
Kurset er for projektledere, byggeledere, entrepriseledere og andre ledere, som har ansvaret for den overordnede planlægning og styring af fag-, hoved- eller totalentrepriser.

Aktuelle afholdelser af dette kursus

2020-09-08 09:00:00 15 Effektive byggeprocesser Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder med inddragelse af byggeprocessens parter. Denmark Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV 8700 Odense NV 8/9 2020 til 10/9 2020 Odense NV Ledige pladser
Loading...
Scroll til top af siden