Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Afstivning af tagkonstruktioner

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær

 • 4/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 5/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

- principper og metoder for konstruktioner med både små og store spær.

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær

Indhold

Tværafstivningen af træspær er ofte mangelfuld, hvilket blandt andet har ført til et betydeligt antal skader på supermarkeder og stalde.

Kurset omhandler:

 • Hvorfor skal spær tværafstives og eksempler på skader
 • Principper og metoder for små spær
 • Principper og metoder for store spær, herunder
  • spær med løs top
  • gavle
  • afvalmede gavle
  • saksespær
 • Ansvarsforhold og kontrol

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 800 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Besøg i Royal Arena

Træsektionen Sjælland og Lolland-Falster inviterer på rundvisning i Royal Arena med efterfølgende middag på Café 8tallet

 • 25/9 2018 kl. 17.00-20.00

  København S

Træsektionen Sjælland og Lolland-Falster inviterer på rundvisning i Royal Arena med efterfølgende middag på Café 8tallet, Richard Mortensens Vej 81A, 2300 København S.

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.00 - ca. 20.00

Kom med bag kulisserne i Royal Arena - Københavns nye og elegante multiarena, hvor adskillige verdensberømte musikere og sportsudøvere allerede har optrådt foran tusindvis af gæster.

Med sit gennemtænkte design og klassiske, nordiske udseende er arenaen en visuel perle - både indvendigt og udvendigt.

Rundvisningen varer ca. 45 min. og efterfølgende byder vi på en vand/sodavand.

Pris
Træsektionen yder 100% tilskud til sektionsmedlemmerne. Sektionen dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før arrangementsstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før arrangementsstart betales 50% af deltagergebyret. Ved afmelding senere end to uger før arrangementet betales fuld pris.

Det maksimale deltagerantal er 30.Den nye Ferielov

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

 • 9/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 9/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

 • 10/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 23/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

 • 25/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

  (Venteliste)

 • 30/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

  (Venteliste)

 • 6/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

  Ledige pladser: 2

 • 7/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 20/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Rønne

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

Lovændringen træder i kraft den 1. september 2020. Som følge af overgangsordningen fra gammel til ny ordning får loven dog konsekvens for ferie optjent fra 1. september 2019.

Der er allerede nu åbent for tilmelding til de gå hjem-møder, som Dansk Byggeri holder i hele landet i oktober og november.

Folketinget har vedtaget en ny ferielov med bl.a. samtidighedsferie og nyt optjenings- og ferieår. Dansk Byggeri inviterer derfor til gå hjem-møde, hvor vi opdaterer dig om ændringerne.

Med den nye ferielov er der tale om en væsentlig ændring af den hidtidige optjenings- og afviklingsordning, som sammen med overgangsordningen fra gammelt til nyt system er vigtig at være forberedt på.

I løbet af gå hjem-mødet kommer vi omkring følgende emner:

 • Overblik over ændringerne i den nye ferielov
 • Nyt optjenings- og ferieår (samtidighedsferie)
 • Overgangsordningen fra gammelt til nyt system
 • Konsekvenser for feriekortordningen i overenskomsterne
 • Administrative lettelser
 • Andre ændringer i ferieloven
 • Generelle spørgsmål til ferieafvikling

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

 • 4/10 2018 kl. 14.00-16.00

  Silkeborg

 • 31/10 2018 kl. 14.00-16.00

  Odense NV

– herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger.


Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

Indhold
På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund, energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du bliver i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger.

På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmarks udgivelser samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse" og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA-blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger.

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 800 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

 • 1/10 2018 kl. 14.00-17.30

  Herning

 • 14/11 2018 kl. 14.00-17.30

  Odense NV

 • 19/11 2018 kl. 14.00-17.30

  Vordingborg

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked får du en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18´s regler
Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere

Pris
Deltagergebyret for kurset er 800 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Entreprenørkonkurser – hvordan står du, når nogen går konkurs

Bliv klog på virkningerne af, at en underentreprenør eller bygherre går konkurs, og hvad din retsstilling er.

 • 22/8 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus C

Bliv klog på virkningerne af, at en underentreprenør eller bygherre går konkurs, og hvad din retsstilling er.

Dansk Byggeri holder i samarbejde med DLA Piper et kursus om netop dette. Ønsker du at skabe dig et overblik over reglerne om konkurs i bygge- og anlægsbranchen, og hvordan du og din virksomhed skal forholde sig - så kom på dette gå hjem-møde.

Indhold
Formålet med kurset er at behandle de problemstillinger, der opstår i forbindelse med konkurser i bygge- og anlægsbranchen. En entreprenørkonkurs kan have alvorlige konsekvenser, både for så vidt angår den situation, hvor en underentreprenør går konkurs samt den situation, hvor det er bygherren/hovedentreprenøren, der går konkurs.

På dette kursus vil disse problemstillinger blive belyst, og du vil få svar på mange af de spørgsmål, som ofte giver anledning til tvivl og tvister. Det sker med udgangspunkt i følgende dagsorden:

 • Finansiering og rekonstruktion
 • Gennemførelse af rekonstruktion
 • Stadeopgørelser
 • Garantiforhold
 • Ophævelser ved konkurser
 • Ændringer i AB 18 i forhold til ophævelse, rekonstruktion og konkurs

Undervisere

 • Advokat Kristian Skovgaard Larsen fra DLA Piper
 • Advokat Trine Hasselbalch fra DLA Piper
 • Advokat Janus Schädler Honoré fra Dansk Byggeri

Undervisningsform
Undervisningen bygger på mundtlig dialog. Der vil i kurset inddrages flere praktiske eksempler fra det virkelige liv, og der vil være tid til at drøfte spørgsmål og eventuelle problemstillinger.

Målgruppe
Gå hjem-mødet henvender sig særligt til større entreprenører, som anvender underentreprenører.

Pris
Deltagelse er gratis for Dansk Byggeris medlemmer, men tilmelding er nødvendig. Ved udeblivelse uden afbud opkræves et no show-gebyr på 400,- kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet?

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

 • 5/9 2018 kl. 14.30-17.00

  Kolding

 • 7/11 2018 kl. 14.30-17.00

  Aabybro

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Indhold
Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

I løbet af kurset stiller vi skarpt på følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • Opbevaring og håndtering af materialer
 • Kritiske materialer
 • Foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • Bygbare løsninger
 • Gode fugtløsninger
 • Konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.Informationsmøde om databeskyttelse

Dansk Byggeri inviterer til medlemsmøde om databeskyttelse, hvor du kan få et nærmere indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata.

 • 3/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

 • 11/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 13/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 20/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

Dansk Byggeri inviterer til medlemsmøde om databeskyttelse, hvor du kan få et nærmere indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata.

Medlemsmødet er delt i to. 

I første del får du et generelt indblik i de væsentligste regler. I anden del sætter vi særlig fokus på håndtering af oplysningspligten og dokumentationen i virksomheden. Det er op til dig, om du tilmelder dig første del, anden del eller begge dele af mødet. 

Der tages forbehold for, at der kan forekomme mindre justeringer af programmet.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Konsortier og underentreprise - hvornår bliver samarbejde ulovligt?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en ny vejledning om konsortiedannelse i forhold til konkurrenceloven. Dansk Byggeri inviterer til en gennemgang af hovedpunkterne i den nye vejledning.

 • 12/9 2018 kl. 14.00-17.30

  Roskilde

 • 18/9 2018 kl. 14.00-17.30

  Horsens

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiedannelse i forhold til konkurrenceloven. Dansk Byggeri inviterer til et oplæg om den nye vejledning og stiller skarpt på nyeste retspraksis.


Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil sætte rammerne for virksomheders lovlige brug af konsortiesamarbejde med andre virksomheder. 

 Konsekvenserne ved at indgå et ulovligt konsortiesamarbejde kan være store for en virksomhed. I værste fald kan der være tale om et kartel med store bødestraffe og mulighed for fængselsstraffe til følge.

Arrangementet ledes af Advokat og Complianceansvarlig i Dansk Byggeri Johan Iversen Møller og Advokat og partner i Accura Advokatpartnerselskab Laurits Schmidt Christensen.

Forventet udbytte

 • Du lærer om den grundlæggende analyse, som konkurrencemyndighederne bruger, når de vurderer, om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder er ulovligt
 • Du bliver i stand til at identificere samarbejder i din egen virksomhed, som bør analyseres nærmere
 • Du får praktiske råd til, hvordan I håndterer konsortiedannelse og underentreprise i forhold til konkurrencereglerne i virksomhedens dagligdag

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der jævnligt arbejder i konsortier, eller som påtænker fremadrettet at gøre brug af denne samarbejdsform. Kursusbeviser udstedes til brug for din virksomheds complianceindsats.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

 • 19/9 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 24/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 22/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold
Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men der er på trods af de mange udfordringer god hjælp at hente i diverse branchevejledninger, vejledninger fra Arbejdstilsynet, SBI-anvisninger, praktiske erfaringer m.m.

Det betyder, at hvis de angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler osv., kan alle udføre arbejde med stofferne.

På gå hjem-mødet får du et overblik over, hvad der skal gøres hvornår. Der vil blive stillet en opgave i form af en forundersøgelse for hhv. murer- og tømrerarbejde, hvor I skal give jeres bud på, hvilke værnemidler og arbejdsprocesser, der skal bruges. Opgaven løses i grupper.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre, som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 4/9 2018 kl. 14.00-16.00

  Risskov

 • 4/10 2018 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 6/11 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud


Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op.


Overenskomst 2017 for Træsektionen

Kom og bliv klog på Bygningsoverenskomsten 2017 og hvad den betyder for overarbejde og barsel.

 • 26/9 2018 kl. 14.30-17.00

  Farum

Kom og bliv klog på Bygningsoverenskomsten 2017 og hvad den betyder for overarbejde og barsel.

Mødet er åbent for alle medlemmer af Dansk Byggeri, men vil fokusere på Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Indhold

 • Lønsatser
 • Bygningsoverenskomstens arbejdstidsregler
 • Barsels- og orlovsreglerne
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Øvrige overenskomstændringer

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms. Medlemmer af Murersektionen og Træsektionen får 100 % i tilskud på deltagergebyret.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Pas på skattefælder, brandbeskatning og snubletråde i skatten

Kom og hør om ny udvalgt skattelovgivning, der berører bygge- og anlægsbranchen, og få et indblik i de sagsområder, hvor Skat i øjeblikket rejser skattesager.

Udbydes til sektioner og interessegrupper i Dansk Infrastruktur.

 • 30/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Horsens

 • 31/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Ringsted

Kom og hør om ny udvalgt skattelovgivning, der berører bygge- og anlægsbranchen, og få et indblik i de sagsområder, hvor Skat i øjeblikket rejser skattesager.

En af landets fremmeste skatteeksperter, Tax Manager Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma, vil fortælle om:
 • Hvordan undgår du at skulle betale 111 pct. i skat (tripelbeskatning), hvis du kun har én/få kunder eller er underleverandør?
 • Slip for at betale pengene to gange tilbage, hvis du låner fra dit selskab til privat forbrug
 • Brug virksomhedsordningen optimalt og undgå at blive beskattet ekstra, hvis du supplerer med lån til privatforbrug med sikkerhed i aktiver ved at bruge de rigtige sikkerhedsstillelser

 • Hør også om:
  • hvordan en hovedaktionær/anpartshaver efter skat får mest ud som løn, udbytte eller kapitalindkomst
  • de nye lavere satser for bo- og gaveafgifter
  • hvor SKAT’s kontrolindsats er fokuseret
Medlemsmødet vil vare ca. 2½ time (indlagt 20 min. pause).

Rundvisning om byggeriet i Køge Havn

Kom med på en spændende rundvisning af det omfattende byggeri i og omkring Køge Havn.

 • 23/8 2018 kl. 15.00-17.30

Kom med på en spændende rundvisning af det omfattende byggeri i og omkring Køge Havn.


Stationsområdet i Køge på seks hektar er koblet tæt til den historiske bymidte og offentlige transportmuligheder. Planerne for området er tænkt i sammenhæng med Køges eksisterende handelsliv og karakteristiske købstadsmiljø.

Siden 2015 har det for alvor taget fart med opførelsen af et nyt indkøbsstrøg med butikker, en rådhusudvidelse, Nordisk Film-biograf, et parkeringshus samt et område med bl.a. dagligvarebutikker og et kommunalt genoptræningscenter.

Porten til det hele er en ny markant stationsbro ved Køge Station. Her er der bl.a. udsigt til et andet af Køge Kysts udviklingsområder, den gamle industrihavn; Søndre Havn.

Køge Kyst anlægger derudover tre nye forbindelser på tværs af jernbanen; en vejtunnel, en stationsbro og en underføring. De tre forbindelser skal sikre bedre sammenhæng mellem områderne. Vejtunnelen åbnede i oktober 2016, og Stationsbroen åbner i juni 2018.

På rundvisningen kan du se og høre mere om de mange planer for udviklingen af Køge Havn, når guide Lars Nielsen viser rundt.

Vi mødes ved Køge Station den 23. august 2018, kl. 15:00. Rundvisningen varer til kl. 16.30, hvorefter vi går til Skipperkroen og afslutter dagen med en fælles middag.

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 370 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Sådan bliver du klædt på til mødet med Arbejdstilsynet

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

 • 8/10 2018 kl. 14.30-17.00

  København S

 • 11/10 2018 kl. 14.30-17.00

  Århus N

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

Indhold på kurset
Arbejdstilsynet fører en række forskellige tilsyn i bygge- og anlægsbranchen.

Det drejer sig bl.a. om risikobaserede tilsyn og ulykkesundersøgelser. Der kan både være tale om anmeldte tilsyn og uanmeldte, hvor virksomheden bliver varslet på forhånd.

På gå hjem-mødet får du viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal have besøg af Arbejdstilsynet, herunder APV, arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljø drøftelse.

Få også viden om, hvad du skal gøre, hvis du får påbud.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Træbeklædning, holdbarhed og træbeskyttelse

- Valg og vedligeholdelse af beklædninger og andet udendørs træværk.

 • 10/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 11/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

- Valg og vedligeholdelse af beklædninger og andet udendørs træværk.

Det grundlæggende princip i træbeskyttelse er at værne træet mod råd og svamp ved at udforme konstruktionerne, så træet holdes tørt. Få bedre viden om træ i udendørsmiljø, om valg af træart, træbeskyttelse, ubehandlet træ og vedligeholdelse

Indhold
Deltagerne indføres i:

 • Træets opbygning og naturlige bestandighed
 • Klimapåvirkning og patinering
 • Valg af træmaterialer
 • Konstruktiv beskyttelse
 • Kemisk beskyttelse – imprægnering, varmebehandling mv.
 • Overfladebehandling
 • Valg af beskyttelsesmetode
 • Skader og afhjælpning

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 800 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Udfør et risikofrit vådrum - SBi-anvisning 252

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

 • 27/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

Indhold
Med baggrund i SBi-anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:
 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring
Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:
 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer

Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset, bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner inden for fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.