Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå-hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde - Træsektionen Østjylland

Indhold på kurset:
For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales,
skal du have styr på forudsætningerne
for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne.

Det får du på dette kursus.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
 • De forskellige former for akkord
 • Priskurantens opbygning
 • De generelle bestemmelser
 • Anvendelse af gradueringsprincipperne
 • Priskurantens enkelte afsnit
 • Deltageropgaver som regnskab
 • Deltageropgaver som kritik af regnskaber

Udbytte af kurset:
Deltagerne vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og
kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens
opbygning og formål.

Forventet læringsdybde:
Da kurset er af én dags varighed, vil deltageren selvstændigt
kunne orientere sig i priskuranten og vil være i stand til ved
selvstudie at forbedre sit kendskab til
priskurantens anvendelse.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere
og udfærdige akkordregnskaber.


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 26-04-2017 kl. 08.30 til 26-04-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  24-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Bedre Bundlinje 3.0: Gå-hjem-møder

Dansk Byggeri fortsætter nu Bedre Bundlinje i samarbejde med 3F.

Bedre Bundlinje forløbene arbejder med forbedringer, der kan skabes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Få gratis dagsforløb i din virksomhed og I får værktøjer til hurtige forbedringer som:

- Mindre spildtid
- Færre frustrationer
- Glade kolleger og medarbejdere, der tager ansvar
- Bedre arbejdsmiljø og øget sikkerhed
- Bedre bundlinje – for alle!

I de første Bedre Bundlinje forløb er der skabt gode resultater for medlemsvirksomheder siden 2011. I Bedre Bundlinje 3.0 har vi taget det bedste med fra de forrige forløb, og dem tilbyder vi nu til gavn for jeres virksomhed.

Gratis gå-hjem-møde den 23. februar 2017 i Ballerup
Det starter med et gå-hjem-møde i Ballerup den 23. februar, hvor I har mulighed for at høre nogle af de gode erfaringer, som kolleger i byggeriet har høstet. Gå-hjem-mødet byder på et afvekslende program med oplæg, workshops og dialog. I bliver både introduceret til en række værktøjer, og I får indblik i, hvad det betyder for jer at være med i Bedre Bundlinje og hvilke tilbud vi har.

Program
1. Erfaringer, cases og værktøjer fra Bedre Bundlinje 2.0
2. Præsentation af dagsforløb og længere udviklingsforløb i Bedre Bundlinje 3.0
3. Tre korte workshops med fokus på:
     - Dagsforløbet 'Fokus på forbedringer': Hvor vil I gøre en forskel?
     - Hvordan kan I få hjælp til kompetenceafklaring og -løft?
     - 3F og Dansk Byggeri: Hvorfor gå med i Bedre Bundlinje?

Gratis dagsforløb
Efter gå-hjem-mødet har I mulighed for at tilmelde jer et gratis dagsforløb, der hedder 'Fokus på forbedringer'.

Her vil konsulenter fra Dansk Byggeri og 3F hjælpe jer til at løse nogle af de konkrete udfordringer, som I møder i hverdagen. Læs mere om dagsforløbet her.

Længerevarende udviklingsforløb
For dem der kan og vil der også være mulighed for at deltage i et længerevarende udviklingsforløb, der bygger videre på dagsforløbet med målet om at skabe en bedre bundlinje.

En fælles proces
En vigtig del af udviklingsprocessen i en virksomhed er samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, derfor er Bedre Bundlinje målrettet virksomheder, hvor både ledelse og medarbejdere er indstillet på at deltage aktivt i forløbet.

I skal derfor allerede ved gå-hjem-mødet deltage med en repræsentant fra både ledelsen og medarbejderne.

Læs mere på: www.bedrebundlinje.dk

Deltagelse ved gå-hjem-møderne er gratis, men husk at tilmelde jer herunder.

Tilmeld dig herunder

Storkøbenhavn - 3F

 • Dato

  Fra: 23-02-2017 kl. 14.00 til 23-02-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Sct. Jacobsvej 10, 2750 Ballerup
 • Underviser / mødeansvarlig

 • Sidste tilmeldingsfrist

  22-02-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Databeskyttelse nu og i fremtiden - Persondataloven og den nye forordning


Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

Persondataforordningen afløser den nuværende Persondatalov og regulerer bl.a. hvornår og hvordan virksomhederne må registrere oplysninger om medarbejdere, f.eks. CPR-numre, adresser, kontonumre og elektroniske tidsregistreringer. Med den nye Persondataforordning sker der en række ændringer i forhold til den nuværende Persondatalov:

 • Væsentligt forhøjet bødeniveau
  Overtrædelse af den nye Persondataforordning vil kunne medføre administrative bøder på op til 20 mio. Euro eller 4% af virksomhedens/koncernens globale omsætning. Det nuværende bødeniveau er markant lavere.

 • Skærpede dokumentationskrav
  Virksomheder skal kunne dokumentere, at de overholder Persondataforordningens regler.

 • Samtykke
  Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Der er dog indført mulighed for national regulering af samtykkereglerne, hvilket vil få betydning for f.eks. muligheden for at indhente straffeattester.

 • Retten til at blive glemt
  Personer har ret til at få slettet personfølsomme oplysninger, der ikke længere er nødvendige for virksomheder at opbevare.

 • Databeskyttelsesansvarlig
  Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. 

 • Virksomheder skal informere relevante myndigheder
  Virksomheden skal orientere Datatilsynet om evt. brud på datasikkerheden inden 72 timer efter bruddet er sket.


Dansk Byggeri anbefaler:

Den nye Persondataforordning indeholder en række nye elementer, bl.a. et markant højere bødeniveau, der vil kunne få store konsekvenser for virksomhederne. Den danske implementering af forordningen vil fortsat få betydning på en række områder, hvorfor Dansk Byggeri afventer det endelige resultat heraf.

Der er dog fortsat store ligheder mellem den nuværende Persondatalov og Persondataforordningen, f.eks. spørgsmålet om, hvilke oplysninger der er personfølsomme. Derfor anbefaler Dansk Byggeri allerede nu medlemmerne at sikre sig, at persondata, f.eks. alle registreringer om medarbejdere, kundeoplysninger m.v. lever op til den nuværende Persondatalovs regler.


Dansk Byggeri udbyder to kursusrækker:

Den første kursusrække holdes som korte gå hjem-møder og vil indeholde en gennemgang af den nuværende Persondatalov og informationer om, hvordan virksomheden bør kortlægge sine dataprocesser med henblik på at sikre overholdelse af Persondataloven og dermed være på forkant med forordningens ikrafttræden den 25. maj 2018.

Tid og sted for gå hjem-møderne:

13. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

14. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Hotel FC Nordsjælland, Farum Park 2, 3520 Farum

21. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

23. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

4. april 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Den anden kursusrække vil blive udbudt i efteråret 2017 og vil indeholde en gennemgang af den nye Persondataforordning, herunder resultatet af den danske implementering af forordningen. Nærmere information om dato og sted for afvikling af kurserne følger via nyhedsbreve og hjemmeside.

Læs mere om Persondataloven og Persondataforordningen her

Spørgsmål til Persondataforordningen kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på tlf. 72 16 00 00.


Pris og betingelser:


Prisen for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms for Dansk Byggeris medlemmer, da Dansk Byggeri yder tilskud til møderne.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.Tilmeld dig herunder

Scandic Ringsted

 • Dato

  Fra: 13-03-2017 kl. 15.00 til 13-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Nørretorv 57, 4100 Ringsted
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 14-03-2017 kl. 15.00 til 14-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel Søparken, Aabybro

 • Dato

  Fra: 21-03-2017 kl. 15.00 til 21-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Søparken 1, 9440 Aabybro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 23-03-2017 kl. 15.00 til 23-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 04-04-2017 kl. 15.00 til 04-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

- herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger


Kurset udbydes af Træsektionen og Murersektionen i Hovedstaden og Nordsjælland.

Indhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over. På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Deltagerne sættes i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt

 • En afgrænset og begrænset rådgivning

 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.

 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger. På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

 • Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmark udgivelser

 • samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse"

 • og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.


Målgruppe


Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 28-02-2017 kl. 14.00 til 28-02-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  01-02-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 375,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Forhandling i forbindelse med akkord - træ

Indhold på kurset: 
Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også en krævende opgave.
Kom og bliv klædt på, til at mestre den svære kunst at få den gode aftale
på plads.

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i at anvende overenskomstens
akkordregler og tilstødende lovgivning i gennem praktiske øvelser.

Det vil forøge dit udbytte af dette kursus, at du har deltaget i kurset
”Overenskomst og akkordforhold - Træ” samt  ”Anvendelse af
priskuranten for tømrerarbejde”.

På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold,
som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil
få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere og vil få
gode råd efter de forskellige øvelser.

På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset
men trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante og
konkrete akkordudfordringer.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder
med svendene.

Målgruppe:
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. 

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 10-05-2017 kl. 09.00 til 10-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 17-05-2017 kl. 09.00 til 17-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  17-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Gulvmodulet - Kvalitetssikring og aftaleforhold

Gulvbranchen fortsætter succesen fra "Gulvmodulet - Entreprisestyring" og udbyder nu det næste dedikerede gulvmodul "Kvalitet og aftaleforhold". 

Kurset bliver et todages internatkursus. Førstedagen vil fokusere på kvalitetssikring og general anvendelse af digitale værktøjer og andendagen vil fokusere på de aftaleforhold der gælder inden for byggebranchen, dvs AB92, købeloven, udbudsret og forbehold.

Forventet udbytte:

Du får en forståelse for nødvendigheden af kvalitetssikring og indsigt i opbygning af et digitalt kvalitetsstyringssystem i virksomheden. Du lærer hvordan du får dit system tilpasset konkrete projekter, og hvordan du anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring. Her fokuseres på at kvalitetssikre det rigtige, der hvor risikoen er, og det som giver mening og værdi for virksomheden.

Derudover for du indsigt i omkring aftaleindgåelse og væsentligste entrepriseretlige problemstillinger under udførelsen af gulventreprisen.

Indhold:

Hvorfor kvalitetssikring

 • Byggetekniske erfaringer
 • Begreber og ansvarsforhold
 • Alment teknisk fælleseje

 Hvordan kvalitetssikring

 • Kvalitetshåndbog
 • Risikoområder
 • Procesgranskning
 • Kontrolplaner
 • Standardkontrolbeskrivelser
 • Forventningsfoldere
 • Projektgennemgang
 • Tilsyn
 • Projektnotat

Afleveringsfaser

 • Mangellister
 • Dokumentation

  Gulvbranchens digitale kvalitetssikringsværktøjer

   Aftaler

  • Aftaleindgåelsen
  • Fejl i entreprenørens tilbud

  Købelov

  AB92

  • Intro til AB92
  • Sikkerhedsstillelse
  • Ændringer
  • Aflevering
  • Mangler

  Lidt om udbud 

  Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.  

  Målgruppe:

  Målgruppen til Gulvmodulet er indehavere og ledende medarbejdere i Gulvsektionen og Gulvbranchen. 

  Gulvmodulet - Kvalitetssikring og aftaleforhold koster 10.500 kr. pr. deltager ekskl. moms for undervisning, kursusmaterialer, forplejning og overnatning. Gulvsektionen og Gulvbranchen yder et tilskud til medlemmer, således at kursusprisen bliver på 3.500 kr. pr. deltager ekskl. moms.  


  Afmeldingsbetingelser

  Der ydes ikke tilskud ved udeblivelse eller afmelding i henhold til Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser.

  Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af den fulde kursuspris på kr. 10.500  ekskl. moms. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart eller såfremt man ikke møder op, betales hele den fulde pris på kr. 10.500  ekskl. moms.

   

   

  Tilmeld dig herunder

  Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

  • Dato

   Fra: 14-03-2017 kl. 09.00 til 15-03-2017 kl. 16.00
  • Sted

   Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
  • Underviser / mødeansvarlig

   Flemming Grangaard, Torben Hessing-Olsen
  • Sidste tilmeldingsfrist

   28-02-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr - Medlem af Gulvbranchen 3500,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - Medlem af Gulvsektionen 3500,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - Andre 10500,00 kr. ekskl. moms.

  Murersektionen: Priskurant og akkordforhold, Hovedstaden

  Priskurant og akkordforhold

  Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed. Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder. Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i hvordan du gør og hvad du skal være særligt opmærksom på.

  Indhold:
  Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for hovedstaden , gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter.

  Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

  Der undervises i:

  • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten

  • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd

  • Deltagernes egne akkordaftaler

  • Elevers og mesters deltagelse i akkord

  • Over-/underskud i akkord

  • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler

  • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd.

  Målgruppe:
  Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

  Pris:
  Deltagergebyret for medlemmer af Murersektionen er 650 kr. ekskl. moms.
  Den ordinære kursuspris er 1.300 kr. hvoraf Murersektionen betaler 50%.

  Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Murersektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


  Tilmeld dig herunder

  Hotel FC Nordsjælland, Farum

  • Dato

   Fra: 23-03-2017 kl. 09.00 til 23-03-2017 kl. 17.00
  • Sted

   Farum Park 2, 3520 Farum
  • Underviser / mødeansvarlig

   Hans Henrik Kristensen, Erling Olsen
  • Sidste tilmeldingsfrist

   23-02-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 650,00 kr. ekskl. moms.

  Murersektionen: Priskurant og akkordforhold, Provinsen

  Priskurant og akkordforhold

  Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed. Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder. Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i hvordan du gør og hvad du skal være særligt opmærksom på.

  Indhold:
  Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for prvinsen, gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter.

  Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

  Der undervises i:

  • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten

  • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd

  • Deltagernes egne akkordaftaler

  • Elevers og mesters deltagelse i akkord

  • Over-/underskud i akkord

  • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler

  • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd.

  Målgruppe:
  Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

  Pris:
  Deltagergebyret for medlemmer af Murersektionen er 650 kr. ekskl. moms.
  Den ordinære kursuspris er 1.300 kr. hvoraf Murersektionen betaler 50%.

  Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Murersektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.  Tilmeld dig herunder

  Hotel OPUS, Horsens

  • Dato

   Fra: 22-03-2017 kl. 09.00 til 22-03-2017 kl. 17.00
  • Sted

   Egebjergvej 1, 8700 Horsens
  • Underviser / mødeansvarlig

   Ib Mechlenborg, Jørgen Boje
  • Sidste tilmeldingsfrist

   21-02-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 650,00 kr. ekskl. moms.

  Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

  Orienteringsmøde om nyt medlemskab af Dansk Byggeri

  Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

  For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

  Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

  På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.


  Program
  Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

  • Regioner, sektioner, lokalforeninger
  • Arbejdsgiversekretariatet
  • Erhvervsjuridisk rådgivning
  • Arbejdsmiljø
  • Kursus og Udvikling
  • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
  • Erhvervs- og brancheservice


  Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

  • Medlemsfordele
  • BYG Garanti
  • Tjen på dit medlemskab
  • Rabatordninger og medlemstilbud

  Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.


  Målgruppe
  Nye medlemmer


  Særligt tilbud
  Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.


  Afbud
  Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

  Tilmeld dig herunder

  Hotel Søparken, Aabybro

  • Dato

   Fra: 01-03-2017 kl. 14.00 til 01-03-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Søparken 1, 9440 Aabybro
  • Underviser / mødeansvarlig

   Jørgen Boje
  • Sidste tilmeldingsfrist

   23-02-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Dansk Byggeri, København

  • Dato

   Fra: 24-04-2017 kl. 14.00 til 24-04-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Nørre Voldgade 106, 1358 København K
  • Underviser / mødeansvarlig

   Thorsten Wilstrup
  • Sidste tilmeldingsfrist

   18-04-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Idrætscenter Sportshotel Vejen

  • Dato

   Fra: 31-05-2017 kl. 14.00 til 31-05-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
  • Underviser / mødeansvarlig

   Søren Bech
  • Sidste tilmeldingsfrist

   02-05-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Dansk Byggeri Servicekontor Århus

  • Dato

   Fra: 05-09-2017 kl. 14.00 til 05-09-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
  • Underviser / mødeansvarlig

   Jørgen Boje
  • Sidste tilmeldingsfrist

   30-08-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Dansk Byggeri, København

  • Dato

   Fra: 04-10-2017 kl. 14.00 til 04-10-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Nørre Voldgade 106, 1358 København K
  • Underviser / mødeansvarlig

   Thorsten Wilstrup
  • Sidste tilmeldingsfrist

   28-09-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Idrætscenter Sportshotel Vejen

  • Dato

   Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
  • Underviser / mødeansvarlig

   Søren Bech
  • Sidste tilmeldingsfrist

   09-10-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

  Overenskomst og akkordforhold - Træ

  En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.


  På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

  På kurset vil følgende elementer indgå:

  • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
  • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
  • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
  • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

  I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.


  Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

  Målgruppe:

  Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

  Pris og betingelser:

  Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr. 


  Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

  Tilmeld dig herunder

  Hotel FC Nordsjælland, Farum

  • Dato

   Fra: 20-03-2017 kl. 14.00 til 20-03-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Farum Park 2, 3520 Farum
  • Underviser / mødeansvarlig

   Henrik Olsen, Søren Bech
  • Sidste tilmeldingsfrist

   03-03-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

  Scandic Silkeborg

  • Dato

   Fra: 29-03-2017 kl. 14.00 til 29-03-2017 kl. 17.30
  • Sted

   Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
  • Underviser / mødeansvarlig

   Henrik Olsen, Søren Bech
  • Sidste tilmeldingsfrist

   29-03-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

  Uddannelse for nye byggeledere

  Træsektionen i Dansk Byggeri har i samarbejde med Kursus & Udvikling sammensat dette kursusforløb, der kan gøre de første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både byggelederen og for virksomheden. Efterfølgende er Murersektionen koblet på denne uddannelse, som styrker byggelederens kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

   

  Byggelederen får større frihed i de første år, fordi han kan skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi han gennem det halve år, som uddannelsen varer, har fået et netværk af andre nye byggeledere.

   

  Forventet udbytte

  • Grundlæggende forståelse for lederens funktion og roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere
  • Forståelse for egen adfærd
  • Indsigt i vigtigheden af planlægning og prioritering af arbejdsliv og privatliv
  • Kendskab til redskaber til motivation, kommunikation og forhandlingsteknik
  • Anvendelse af de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
  • Anvendelse af prissætningsværktøjer til akkorder
  • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
  • Metodevalg
  • Introduktion til projektgranskning og værktøjer til kvalitetssikring
  • Indsigt i vigtigheden af planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet
  • Anvendelse af planlægningsværktøjer som en samarbejdsmulighed med andre aktører
  • Kendskab til sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation
  • Kendskab til afleveringsforretningens hovedelementer og vigtigheden heraf
  • Indsigt i byggemødets formelle regler

   

  Modul 1: Personligt lederskab, 28. - 30. marts 2017

  • Introduktion til uddannelsen
  • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
  • Motivation
  • Kommunikation
  • Forhandlingsteknik
  • Samarbejdsformer

   

  Modul 2: Arbejdsret og overenskomst, 20. - 21. april 2017

  • Samarbejdsformer
  • Overenskomst
  • Prisliste
  • Arbejdsmarkedsforhold

   

  Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne 1, 18. - 19. maj 2017

  • Opstart af sag
  • Planlægning af planlægningen
  • Metodevalg
  • Valg af samarbejdsparter
  • Arbejdsmiljøplanlægning

   

  Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2, 13. - 15. juni 2017

  • Kvalitetsplanlægning
  • Tidsplanlægning
  • Risikovurdering
  • Sagsøkonomistyring
  • Byggemødet

   

  Målgruppe:

  Nye byggeledere fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede hovedentrepriser.


  Det forventes, at kursisterne overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

   

  Deltagergebyr Murersektionens medlemmer kr.  23.950 ekskl. moms. Deltagergebyr Træsektionens medlemmer kr. 17.950 ekskl. moms, da der fra Træsektionen ydes et tilskud på kr. 6000 ekskl. moms.

   

  Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende, og medlemsvirksomhederne hæfter selv for eventuelle afbud og udeblivelser.

   

  Tilmeld dig herunder

  Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

  • Dato

   Fra: 28-03-2017 kl. 08.00 til 15-06-2017 kl. 16.00
  • Sted

   Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
  • Underviser / mødeansvarlig

   Flemming Grangaard
  • Sidste tilmeldingsfrist

   28-02-2017
  • Priser

   • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 25950,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - Murersektionen 23950,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - andre 25950,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - Medlem af Bygningsentreprenørsektionen 25950,00 kr. ekskl. moms.
   • Deltagergebyr - Træsektionen 17950,00 kr. ekskl. moms.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

  Telefon: 72 16 00 07
  Email: kursus@danskbyggeri.dk

  Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

  Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

  Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen om to biografbilletter. 


  Vinderen i december måned var: Martin B. S.

   

  Tilmeld dig her