Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister


Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

OBS.
Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven - herunder påbud og bøder

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden

 • 27/11 2017 kl. 14.30-17.00

  Sabro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 9/1 2018 kl. 14.30-17.00

  Ringsted

 • 15/1 2018 kl. 14.30-17.00

  Herning

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden


Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte har valgt at tilsidesætte arbejdsmiljølovens krav.


Indhold på mødet
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven. 

 • Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre og projekterende har i forhold til arbejdsmiljøloven

 • Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar


Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer få 100% tilskud til deltagergebyret:

 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

 • 6/12 2017 kl. 14.00-17.30

  København S

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR15’s energikrav i kap. 7.4, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR15
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Energi mv.

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR15 kap. 7.4 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR15´s regler

Ansvarsregler

 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR15 i forhold til energikrav i kap. 7.4.
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere

Pris
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. Informationsmøde om databeskyttelse

Få et indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, der gælder fra den 25. maj 2018, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft.

 • 23/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 30/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 11/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

  (Venteliste)

 • 12/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Kolding

  (Venteliste)

 • 16/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Thisted

  Ledige pladser: 3

 • 17/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

  Ledige pladser: 2


Dansk Byggeri inviterer til medlemsmøde om databeskyttelse, hvor jeres virksomhed kan få et nærmere indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, når databeskyttelsesforordningen gælder fra den 25. maj 2018.

Under mødet vil I få et generelt indblik i de væsentligste regler. Vi vil gå mere i dybden med de forskellige typer af personoplysninger og kravene til behandling, herunder gennemgå hvordan reglerne finder anvendelse på medarbejdere under ansættelsesforholdet (fra ansøgning til fratrædelse). Vi vil også give overblik over de registreredes rettigheder og virksomhedens pligter.

Der tages forbehold for, at der kan forekomme mindre justeringer af programmet.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer få 100% tilskud til deltagergebyret:

 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Korrekt udførelse af murerarbejde

Kom med på dette kursus, som lærer dig at opdage fejl og mangler i projektmaterialet på et tidligt tidspunkt med det formål at minimere risici og omkostninger til udbedring af eventuelle skader på byggeriet.

 • 26/2 2018 til 5/3 2018

  Middelfart

Forventet udbytte
Dette kursus sikrer, at du bliver i stand til på et tidligt tidspunkt at opdage fejl og mangler i projektmaterialet med det formål at minimere risici og omkostninger til udbedring af eventuelle skader på byggeriet.

Ved granskning af projektet sikres handlemulighed for at reagere med ”rettidig omhu”. Du bliver i stand til at risikovurdere projektmaterialet og til at planlægge og vælge de rigtige metoder og materialevalg.

Du lærer også at fastsætte det rigtige niveau for kvalitetssikringen med kontrol og dokumentation og vælge det rigtige informationsmateriale til drift- og vedligehold.

Indhold
I løbet af kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Alment teknisk fælleseje
 • Materieler og deres egenskaber
 • CE-mærkning
 • Eksponeringsklasser
 • Konstruktiv beskyttelse
 • Udførelsen og overfladebehandling af murværk, herunder fugtspærre, dilatationsfuger, udfaldskrav, kontrolklasser, fuger, vejrligsforanstaltninger
 • Typiske skader
 • Granskning og kritiske detaljer
 • Udførelse af tagarbejde, herunder udfaldskrav, materialer, udførelse
 • Gulve og slidlag, herunder udfaldskrav, materialer, udførelse
 • Vådrum
 • Flisearbejde, herunder materialer, udførelse, metoder

Målgruppe
Mestre, ledere og andre medarbejdere som er beskæftiget med murerarbejde fra granskningen i de tidligste faser af byggeprocessen frem til udførelsesfasens aflevering.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 3.900 kr. ekskl. moms. Murersektionen yder tilskud på 1.200 kr. til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

 • 13/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Hvidovre

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold og forventet udbytte
Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men på trods af de mange regler er der god hjælp at hente diverse steder. Det betyder, at man trygt kan arbejde med stofferne, hvis angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, registrering, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler m.m.

Kom og få et overblik på kurset, så du får hjælp til, hvad der skal gøres hvornår.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 1/3 2018 kl. 14.00-16.00

  Aabybro

 • 26/4 2018 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 29/5 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud


Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op.


Orienteringsmøde om de væsentligste ændringer i BR2018

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement og hvor det adskiller sig fra det tidligere.

 • 23/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Kolding

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 28/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Rønne

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement og hvor det adskiller sig fra det tidligere.

Det nye bygningsreglement er netop sendt til Notificering i EU og forventes offentliggjort medio december samt træde i kraft pr. 1. januar 2018.

De tilhørende vejledninger til de 21 nye emneområder, som BR 2018 er bygget op omkring, er endnu under udarbejdelse. Men på dette møde har du mulighed for at være først med opdateret viden om bygningsreglementets nye struktur, enkelte nye krav, den nye måde at udregne rentable energibesparelser på samt høre om, hvordan den fremtidige byggetekniske sagsbehandling kommer til at foregå.

Indhold
På mødet orienteres om de bestemmelser i BR2018, der har betydning for gennemførelse af byggeopgaver. Der lægges særlig vægt på ændringerne i forhold til BR2015, herunder:

 • Bygningsreglementets nye struktur og opbygning
 • Sumarisk gennemgang af de 21 emneområder
 • Det ny grundlag for den byggetekniske sagsbehandling og certificeringsordning, herunder:
 • Konstruktiv styrke og stabilitet
 • Brand

Med fokus på arbejdet i en byggevirksomhed gennemgås især områder i BR2018, der har betydning for såvel nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygning, ombygning samt vedligeholdelse og udskiftning.

Målgruppe
Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med det byggetekniske regelsæt og byggeteknik i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

Til orientering kan det oplyses, at Dansk Byggeri vil udbyde kurser, som mere detaljeret gennemgår indholdet i Bygningsreglementet 2018, når vejledningerne til BR 2018 foreligger.
Disse kurser forventes at blive afholdt fra februar 2018 og fremefter.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Udbydes af Træsektionen

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.30

  Farum

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris
Kurset gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Overenskomstforhold - Murer

Du skal kende overenskomsten og alle spillereglerne, hvis du vil minimere risikoen for uenigheder i dagligdagen på byggepladsen

 • 21/2 2018 kl. 13.00-17.00

  Herning

 • 22/2 2018 kl. 13.00-17.00

  Farum

Du skal kende overenskomsten og alle spillereglerne, hvis du vil minimere risikoen for uenigheder i dagligdagen på byggepladsen


Indhold
Kurset giver deltagerne indsigt i de overenskomstmæssige forhold, der har betydning for virksomheden i det daglige arbejde. Deltagerne får et kendskab til overenskomstmæssig "ret og pligt", så fagretslige tvister kan undgås mellem ledelse og ansatte.

Efter kurset har deltagerne fået indsigt og sikkerhed i brugen af overenskomsten og de akkordregler, der er gældende for aftaler med medarbejderne.

Der undervises i:

 • Tidsfrister, som er gældende for murere og murerarbejdsmænd

 • Dansk Byggeris blanketter på området

 • Arbejdsgiverens ledelsesret

 • Elevers og mesters deltagelse i akkord

 • Over/underskud i akkord

 • Fravær (sygdom, ferie, barns 1. sygedag, 1. og 2. ledighedsdag)

 • Arbejdstid, lønforhold, kørepenge, ansættelser

 • Gennemgang af overenskomster og herunder afskedigelser

 • Drøftelser af aktuelle problemer, sager og spørgsmål

Målgruppe
Mestre, ingeniører, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner, som på arbejdsgiverens vegne varetager interesser vedrørende løn og overenskomstforhold på murerområdet.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Priskurant og akkordforhold, Hovedstaden - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 8/2 2018 kl. 09.00-17.00

  Farum

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.


Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for hovedstaden gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd

Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.300 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Priskurant og akkordforhold, Provinsen - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 7/2 2018 kl. 09.00-17.00

  Århus N

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.


Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter. 

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd

Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.300 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Rundvisning på Christiansborg

Træsektionen i Hovedstaden og Nordsjælland inviterer til rundvisning på Christiansborg v/ Mads Fuglede, Folketingskandidat hos Partiet Venstre den 11. december 2017

 • 11/12 2017 kl. 15.00-16.00

  København K

Træsektionen i Hovedstaden og Nordsjælland inviterer til rundvisning på Christiansborg v/ Mads Fuglede, Folketingskandidat hos Partiet Venstre den 11. december 2017


Program

Kl.: 14.30:             

Mød op i god tid ved Folketingets besøgsindgang ved den store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg. Her skal I igennem et sikkerhedstjek


Kl.: 15:00 - 16:00:  

Rundvisning v/ Mads Fuglede, Folketingskandidat hos Partiet Venstre 

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 100 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionen/Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Forberedelse
www.ft.dk kan I se, hvad der sker i Folketingssalen og læse mere om Folketingets arbejde og Christiansborg Slot. Hjemmesiden indeholder også en række informations- og undervisningsmaterialer, der kan downloades og bestilles på www.ft.dk/publikationer.


Sådan bliver du klædt på til mødet med Arbejdstilsynet

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

 • 23/11 2017 kl. 14.30-17.00

  Herning

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen


Indhold på kurset
Arbejdstilsynet fører en række forskellige tilsyn i bygge- og anlægsbranchen.

Det drejer sig bl.a. om risikobaserede tilsyn og ulykkesundersøgelser. Der kan både være tale om anmeldte tilsyn og uanmeldte, hvor virksomheden bliver varslet på forhånd.


På gå hjem-mødet får du viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal have besøg af Arbejdstilsynet, herunder APV, arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljø drøftelse.

Få også viden om, hvad du skal gøre, hvis du får påbud.


Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Træbyggeri

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås.

 • 11/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås. Desuden omtales brug af massivtræ og montering af udvendige træbeklædninger.

 
Indhold
Du vil blive indført i:

 • Konstruktionsprincipper; herunder massivtræselementer (CLT)
 • Husets tæthed – damp- og radonspærrer
 • Isoleringskrav
 • Konstruktionsdetaljer og tolerancer
 • Brandkrav
 • Facadebeklædning
 • Udformning af træskelethuse og træelementer, også bærende betonkonstruktioner

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. Vinterbyggeri

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

 • 29/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Farum

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 30/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Horsens

  Ledige pladser: 2

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

Indhold
På kurset gennemgår vi:

 • Vejrlig og faglige konditioner

 • Vinterbekendtgørelsen:
  • Gyldighedsområde
  • Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
  • Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser
  • Betalingsforhold

 • Planlægning af vinterbyggeri:
  • Vintermøde
  • Risikovurdering

 • Vejrlig og tidsfristforlængelse:
  • Opgørelse af spilddage

 • Byggepladsbekendtgørelsen – temperaturforhold:
  • Inddækning af stilladser mm.
  • Lukning af råhus

 • BR15 – sundt byggeri:
  • Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 1.100 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder tilskud på 750 kr. til sine medlemmer, så deltagergebyret for medlemmer af Murersektionen og Træsektionen er 350 kr.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.