Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå-hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

AB 92, Modul I: Aftale og sikkerhed


Kurset den 30. marts 2017 kl. 14.00-17.00 udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland

Kurset den 1. maj 2017 kl. 14.00-17.00 udbydes af Dansk Byggeri ØstjyllandIndhold

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, og om AB 92’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.


På modul 1 får du et overblik over de regler, der knytter sig til aftaleindgåelsen og fortolkning af aftaler, ligesom vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud. Vi gennemgår desuden, hvilken forsikringspligt bygherren– og entreprenøren har i AB 92, og hvem der bærer risikoen for byggeriet ved skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 92’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.


Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.


Målgruppe

Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 30-03-2017 kl. 14.00 til 30-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Katrine von Müllen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  23-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 01-05-2017 kl. 14.00 til 01-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  17-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering


Kurset udbydes af Dansk Byggeri Østjylland


Indhold

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.


Målgruppe

Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 15-05-2017 kl. 14.00 til 15-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  01-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise


Kurset udbydes af Dansk Byggeri Østjylland


Indhold

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:
 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.


Målgruppe

Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 29-05-2017 kl. 14.00 til 29-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  15-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde - Træsektionen Østjylland

Indhold på kurset:
For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales,
skal du have styr på forudsætningerne
for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne.

Det får du på dette kursus.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
 • De forskellige former for akkord
 • Priskurantens opbygning
 • De generelle bestemmelser
 • Anvendelse af gradueringsprincipperne
 • Priskurantens enkelte afsnit
 • Deltageropgaver som regnskab
 • Deltageropgaver som kritik af regnskaber

Udbytte af kurset:
Deltagerne vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og
kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens
opbygning og formål.

Forventet læringsdybde:
Da kurset er af én dags varighed, vil deltageren selvstændigt
kunne orientere sig i priskuranten og vil være i stand til ved
selvstudie at forbedre sit kendskab til
priskurantens anvendelse.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere
og udfærdige akkordregnskaber.


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 26-04-2017 kl. 08.30 til 26-04-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  24-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Databeskyttelse nu og i fremtiden - Persondataloven og den nye forordning


Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

Persondataforordningen afløser den nuværende Persondatalov og regulerer bl.a. hvornår og hvordan virksomhederne må registrere oplysninger om medarbejdere, f.eks. CPR-numre, adresser, kontonumre og elektroniske tidsregistreringer. Med den nye Persondataforordning sker der en række ændringer i forhold til den nuværende Persondatalov:

 • Væsentligt forhøjet bødeniveau
  Overtrædelse af den nye Persondataforordning vil kunne medføre administrative bøder på op til 20 mio. Euro eller 4% af virksomhedens/koncernens globale omsætning. Det nuværende bødeniveau er markant lavere.

 • Skærpede dokumentationskrav
  Virksomheder skal kunne dokumentere, at de overholder Persondataforordningens regler.

 • Samtykke
  Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Der er dog indført mulighed for national regulering af samtykkereglerne, hvilket vil få betydning for f.eks. muligheden for at indhente straffeattester.

 • Retten til at blive glemt
  Personer har ret til at få slettet personfølsomme oplysninger, der ikke længere er nødvendige for virksomheder at opbevare.

 • Databeskyttelsesansvarlig
  Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. 

 • Virksomheder skal informere relevante myndigheder
  Virksomheden skal orientere Datatilsynet om evt. brud på datasikkerheden inden 72 timer efter bruddet er sket.


Dansk Byggeri anbefaler:

Den nye Persondataforordning indeholder en række nye elementer, bl.a. et markant højere bødeniveau, der vil kunne få store konsekvenser for virksomhederne. Den danske implementering af forordningen vil fortsat få betydning på en række områder, hvorfor Dansk Byggeri afventer det endelige resultat heraf.

Der er dog fortsat store ligheder mellem den nuværende Persondatalov og Persondataforordningen, f.eks. spørgsmålet om, hvilke oplysninger der er personfølsomme. Derfor anbefaler Dansk Byggeri allerede nu medlemmerne at sikre sig, at persondata, f.eks. alle registreringer om medarbejdere, kundeoplysninger m.v. lever op til den nuværende Persondatalovs regler.


Dansk Byggeri udbyder to kursusrækker:

Den første kursusrække holdes som korte gå hjem-møder og vil indeholde en gennemgang af den nuværende Persondatalov og informationer om, hvordan virksomheden bør kortlægge sine dataprocesser med henblik på at sikre overholdelse af Persondataloven og dermed være på forkant med forordningens ikrafttræden den 25. maj 2018.

Tid og sted for gå hjem-møderne:

13. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

14. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Hotel FC Nordsjælland, Farum Park 2, 3520 Farum

21. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

23. marts 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

4. april 2017 kl. 15.00-17.00
Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Den anden kursusrække vil blive udbudt i efteråret 2017 og vil indeholde en gennemgang af den nye Persondataforordning, herunder resultatet af den danske implementering af forordningen. Nærmere information om dato og sted for afvikling af kurserne følger via nyhedsbreve og hjemmeside.

Læs mere om Persondataloven og Persondataforordningen her

Spørgsmål til Persondataforordningen kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på tlf. 72 16 00 00.


Pris og betingelser:


Prisen for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms for Dansk Byggeris medlemmer, da Dansk Byggeri yder tilskud til møderne.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.Tilmeld dig herunder

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 04-04-2017 kl. 15.00 til 04-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Helene Bjerg Kofod, Mads Severin
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 250,00 kr. ekskl. moms.

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

- herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger

Kurset udbydes af Træsektionen og Murersektionen i Midt/Vestjylland

Indhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over. På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Deltagerne sættes i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt

 • En afgrænset og begrænset rådgivning

 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.

 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger. På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

 • Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmark udgivelser

 • samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse"

 • og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Aulum Fritidscenter

 • Dato

  Fra: 19-04-2017 kl. 14.00 til 19-04-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Markedspladsen 10, 7490 Aulum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr: Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Forhandling i forbindelse med akkord - træ

Indhold på kurset: 
Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også en krævende opgave.
Kom og bliv klædt på, til at mestre den svære kunst at få den gode aftale
på plads.

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i at anvende overenskomstens
akkordregler og tilstødende lovgivning i gennem praktiske øvelser.

Det vil forøge dit udbytte af dette kursus, at du har deltaget i kurset
”Overenskomst og akkordforhold - Træ” samt  ”Anvendelse af
priskuranten for tømrerarbejde”.

På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold,
som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil
få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere og vil få
gode råd efter de forskellige øvelser.

På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset
men trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante og
konkrete akkordudfordringer.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder
med svendene.

Målgruppe:
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. 

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 10-05-2017 kl. 09.00 til 10-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 17-05-2017 kl. 09.00 til 17-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  17-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer


Arbejder du for offentlige bygherrer, og savner du overblik over, hvilken betydning bygherrens standardfravigelser og kontraktvilkår har for dine forpligtelser og den risiko, du påtager dig som entreprenør?


Indhold

Kurset om fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer er for dig, der arbejder for offentlige bygherrer og ofte bliver præsenteret for omfattende standardfravigelser til bestemmelserne i AB 92.

På kurset vil betydningen af ofte anvendte fravigelser til AB 92 blive gennemgået. Hvad betyder fravigelserne reelt?

Med udgangspunkt i eksempler fra faktiske udbud vil den nærmere rækkevidde af fravigelserne blive gennemgået - både for så vidt angår de enkelte fravigelser såvel som kombinationen af flere fravigelser i forening.

Herudover vil de entreprise- og udbudsretlige betingelser for at pålægge entreprenøren sociale klausuler og kædeansvar blive berørt.

Undervisningen bygger på praktiske eksempler og vil i høj grad være dialogbaseret. Aktiv deltagelse vil således øge udbyttet af kurset.


Målgruppe

Kurset er primært for medarbejdere i virksomheder, der ofte arbejder for offentlige bygherrer eller andre bygherrer, som benytter sig af faste standardfravigelser til AB 92.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 18-05-2017 kl. 14.00 til 18-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  04-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 12-06-2017 kl. 14.00 til 12-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis

Kurset den 2. maj 2017 udbydes af Træsektionen Sydjylland

Kurset den 11. maj 2017 udbydes af Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland

Indhold
I løbet af dette 4 timers kursus, vil deltagerne få en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering med fokus på, hvordan skal man gøre det på byggepladsen.

Nybyggeri
 • Konsekvenser af utætte konstruktioner
 • Typiske fejl
 • Hvor tæt skal et hus være?
 • Betydning og krav til lufttætte konstruktioner
 • Hvor er udfordringerne i 2015 og 2020 kravene i bygningsreglementet?
 • Produkter
  - PE-folier
  - Fugtadaptive dampspærrer/dampbremser
  - Tape mv.
 • Hvordan kontrolleres lufttæthed?


Renovering af boliger

 • Erfaringer med lufttæthed
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – indefra
  - Kold skunk
  - Varm skunk
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – udefra
   - Kold skunk
   - Varm skunk


Målgruppe
Mestre, ledende medarbejdere samt svende og lærlinge, som har brug for konkret og relevant praktisk viden om, hvordan man opnår lufttætte konstruktioner.

Pris
Deltagelse på kurset er gratis for medlemmer af Træsektionen.

Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 02-05-2017 kl. 13.00 til 02-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 11-05-2017 kl. 13.00 til 11-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole
 • Sidste tilmeldingsfrist

  11-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt  Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet

Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?

Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?

 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 03-05-2017 kl. 14.00 til 03-05-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  21-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Informationsmøde om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2017

Dansk Byggeri afholder en række møder for at orientere om resultatet af forårets overenskomstforhandlinger.

Tid og sted

27. marts 2017 kl. 15.00-17.00, Scandic Kolding

27. marts 2017 kl. 15.00-17.00, Scandic Ringsted

28. marts 2017 kl. 15.00-17.00, Aulum Fritidscenter

30. marts 2017 kl. 15.00-17.00, Green Solution House, Rønne

3. april 2017 kl. 15.00-17.00, Hotel Søparken, Aabybro

4. april 2017 kl. 15.00-17.00, Hotel FC Nordsjælland, Farum

5. april 2017 kl. 15.00-17.00, Frederik VI's Hotel, Odense

6. april 2017 kl. 15.00-17.00, Nilles Kro, Sabro

Indhold

- Forhandlingsforløbet
- Lønsatser
- Stigninger i akkorder/priskuranter
- Elevlønninger
- Barsel
- Udenlandsk arbejdskraft
- Øvrige overenskomstændringer

Målgruppe

Alle medlemmer af Dansk Byggeri, der anvender overenskomsterne i det daglige, fx byggeledere og administrative medarbejdere.

Mødet er gratis.

Tilmeld dig herunder

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 27-03-2017 kl. 15.00 til 27-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 0,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Ringsted

 • Dato

  Fra: 27-03-2017 kl. 15.00 til 27-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Nørretorv 57, 4100 Ringsted
 • Underviser / mødeansvarlig

  Peter Stenholm
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Aulum Fritidscenter

 • Dato

  Fra: 28-03-2017 kl. 15.00 til 28-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Markedspladsen 10, 7490 Aulum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Hans Henrik Kristensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Green Solution House, Rønne

 • Dato

  Fra: 30-03-2017 kl. 15.00 til 30-03-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandvejen 79, 3700 Rønne
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel Søparken, Aabybro

 • Dato

  Fra: 03-04-2017 kl. 15.00 til 03-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Søparken 1, 9440 Aabybro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Linda Nordstrøm Nissen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 04-04-2017 kl. 15.00 til 04-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Frederik VI's Hotel, Odense

 • Dato

  Fra: 05-04-2017 kl. 15.00 til 05-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
 • Underviser / mødeansvarlig

  Linda Nordstrøm Nissen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  04-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 06-04-2017 kl. 15.00 til 06-04-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Hans Henrik Kristensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Konkurrenceret i byggeriet

Overholder din virksomhed konkurrenceloven?


Kurset den 4. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Bornholm

Kurset den 22. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Hovedstaden og Dansk Byggeri Nordsjælland


Indhold

Hvor går de konkurrenceretlige grænser for din virksomhed?

Anklager om karteldannelse er en alvorlig sag.
Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

Vores kursus om konkurrenceret i byggeriet er for dig, der udfører bygge- og anlægsopgaver – uanset opgavernes størrelse – og som gerne vil have en introduktion til de regler i konkurrenceloven, som har særlig betydning indenfor byggeriet.

På kurset gennemgår vi, hvornår der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale, og hvornår der er tale om et kartel. Herudover kommer vi omkring de særlige regler, der gælder for konsortier og underentrepriseaftaler.

På kurset kommer vi desuden ind på reglerne om misbrug af en virksomheds dominerende stilling og på konkurrencereglerne på udbudsområdet. Endelig vil vi gennemgå de nyere skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.


Målgruppe

Kurset er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de konkurrenceretlige regler. Kurset bygger på mundtlig dialog.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Green Solution House, Rønne

 • Dato

  Fra: 04-05-2017 kl. 15.00 til 04-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandvejen 79, 3700 Rønne
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  20-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 22-05-2017 kl. 15.00 til 22-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

Orienteringsmøde om nyt medlemskab af Dansk Byggeri

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.


Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice


Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.


Målgruppe
Nye medlemmer


Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.


Afbud
Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Tilmeld dig herunder

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 24-04-2017 kl. 14.00 til 24-04-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  18-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 31-05-2017 kl. 14.00 til 31-05-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri Servicekontor Århus

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 14.00 til 05-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 04-10-2017 kl. 14.00 til 04-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.


På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.


Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe:

Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris og betingelser:

Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr. 


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 29-03-2017 kl. 14.00 til 29-03-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

T/M sjælland: Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold: Under planl

- herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger

Kurset udbydes af Træsektionen og Murersektionen i Midt/Vestjylland

Indhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over. På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Deltagerne sættes i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt

 • En afgrænset og begrænset rådgivning

 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.

 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger. På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

 • Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmark udgivelser

 • samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse"

 • og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

 • Dato

  Fra: 10-06-2017 kl. 14.00 til 24-12-2017 kl. 17.30
 • Sted

  ,
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  17-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr: Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Uddannelse for nye byggeledere

Træsektionen i Dansk Byggeri har i samarbejde med Kursus & Udvikling sammensat dette kursusforløb, der kan gøre de første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både byggelederen og for virksomheden. Efterfølgende er Murersektionen koblet på denne uddannelse, som styrker byggelederens kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

 

Byggelederen får større frihed i de første år, fordi han kan skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi han gennem det halve år, som uddannelsen varer, har fået et netværk af andre nye byggeledere.

 

Forventet udbytte

 • Grundlæggende forståelse for lederens funktion og roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere
 • Forståelse for egen adfærd
 • Indsigt i vigtigheden af planlægning og prioritering af arbejdsliv og privatliv
 • Kendskab til redskaber til motivation, kommunikation og forhandlingsteknik
 • Anvendelse af de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Anvendelse af prissætningsværktøjer til akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Introduktion til projektgranskning og værktøjer til kvalitetssikring
 • Indsigt i vigtigheden af planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet
 • Anvendelse af planlægningsværktøjer som en samarbejdsmulighed med andre aktører
 • Kendskab til sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation
 • Kendskab til afleveringsforretningens hovedelementer og vigtigheden heraf
 • Indsigt i byggemødets formelle regler

 

Modul 1: Personligt lederskab, 28. - 30. marts 2017

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

 

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst, 20. - 21. april 2017

 • Samarbejdsformer
 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

 

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne 1, 18. - 19. maj 2017

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

 

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2, 13. - 15. juni 2017

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

 

Målgruppe:

Nye byggeledere fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede hovedentrepriser.


Det forventes, at kursisterne overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

 

Deltagergebyr Murersektionens medlemmer kr.  23.950 ekskl. moms. Deltagergebyr Træsektionens medlemmer kr. 17.950 ekskl. moms, da der fra Træsektionen ydes et tilskud på kr. 6000 ekskl. moms.

 

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende, og medlemsvirksomhederne hæfter selv for eventuelle afbud og udeblivelser.

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 28-03-2017 kl. 08.00 til 15-06-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 25950,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Murersektionen 23950,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - andre 25950,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Bygningsentreprenørsektionen 25950,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Træsektionen 17950,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Udfør et risikofrit vådrum

Indhold
Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

Med baggrund i den nye udgave af SBis anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 31-05-2017 kl. 14.00 til 31-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen om to biografbilletter. 


Vinderen i februar var: Daniel R.

Tilmeld dig her