Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Afstivning af tagkonstruktioner

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær

 • 21/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 22/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

- principper og metoder for konstruktioner med både små og store spær.

Vær sikker på ikke at stå med et supermarked, hvor taget falder ned om ørerne på kunderne. Kom og hør om principperne for afstivning og opstilling af store spær. Hør, hvad du skal være opmærksom på, inden du siger ja eller nej til en opgave med store spær

Indhold

Tværafstivningen af træspær er ofte mangelfuld, hvilket blandt andet har ført til et betydeligt antal skader på supermarkeder og stalde.

Kurset omhandler:

 • Hvorfor skal spær tværafstives og eksempler på skader
 • Principper og metoder for små spær
 • Principper og metoder for store spær, herunder
  • spær med løs top
  • gavle
  • afvalmede gavle
  • saksespær
 • Ansvarsforhold og kontrol

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 800 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Besøg på Amager Ressource Center (Amager Bakke)

Kom og vær med, når Murersektionen og Træsektionen inviterer til medlemsbesøg på Amager Ressource Center, hvor du kan høre om Amager Bakke, energi og genanvendelse.

 • 22/10 2018 kl. 16.30-18.00

  København S

  Ledige pladser: 3

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Kom og vær med, når Murersektionen og Træsektionen inviterer til medlemsbesøg på Amager Ressource Center, hvor du kan høre om Amager Bakke, energi og genanvendelse

mandag den 22. oktober 2018 kl. 16.30-18.00

Amager Ressource Center (ARC) er en integreret del af storbyen. Her bliver byens affald omdannet til elektricitet, fjernvarme og genanvendelige materialer. På denne rundvisning kan du få et unikt indblik i de systemer, som er usynlige i hverdagen, men som gør det, du ikke vil have, til det du ikke vil undvære.

Praktiske oplysninger

 • Adgang til energianlægget og skibakken kan ikke forventes.
 • Mødestedet er receptionen, ARC, Vindmøllevej 6, 2300 København S.
 • Besøget varer 1-1½ time, kom i god tid.
 • Sikkerhedsudstyr udleveres på stedet.
 • Max. 25 deltagere.

Pris og afmeldingsbetingelser
Deltagergebyret for arrangementet er 220 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før arrangementsstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før arrangementsstart betales 50% af deltagergebyret. Ved afmelding senere end to uger før arrangementet betales fuld pris.Den nye Ferielov

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

 • 23/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 25/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

  Ledige pladser: 1

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 30/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

  (Venteliste)

 • 30/10 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 6/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 7/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

  Ledige pladser: 1

 • 20/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Rønne

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

Lovændringen træder i kraft den 1. september 2020. Som følge af overgangsordningen fra gammel til ny ordning får loven dog konsekvens for ferie optjent fra 1. september 2019.

Der er allerede nu åbent for tilmelding til de gå hjem-møder, som Dansk Byggeri holder i hele landet i oktober og november.

Folketinget har vedtaget en ny ferielov med bl.a. samtidighedsferie og nyt optjenings- og ferieår. Dansk Byggeri inviterer derfor til gå hjem-møde, hvor vi opdaterer dig om ændringerne.

Med den nye ferielov er der tale om en væsentlig ændring af den hidtidige optjenings- og afviklingsordning, som sammen med overgangsordningen fra gammelt til nyt system er vigtig at være forberedt på.

I løbet af gå hjem-mødet kommer vi omkring følgende emner:

 • Overblik over ændringerne i den nye ferielov
 • Nyt optjenings- og ferieår (samtidighedsferie)
 • Overgangsordningen fra gammelt til nyt system
 • Konsekvenser for feriekortordningen i overenskomsterne
 • Administrative lettelser
 • Andre ændringer i ferieloven
 • Generelle spørgsmål til ferieafvikling

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

 • 31/10 2018 kl. 14.00-16.00

  Odense NV

  Ledige pladser: 1

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

– herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger.


Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

Indhold
På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund, energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du bliver i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.

Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger.

På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmarks udgivelser samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse" og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA-blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger.

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 800 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

 • 22/1 2019 kl. 14.00-17.30

  Odense NV

 • 27/2 2019 kl. 14.00-17.30

  Vordingborg

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked får du en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18's regler
Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere

Pris
Deltagergebyret for kurset er 800 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Entreprenørkonkurser – hvordan står du, når nogen går konkurs

Bliv klog på virkningerne af, at en underentreprenør eller bygherre går konkurs, og hvad din retsstilling er.

 • 12/11 2018 kl. 14.00-17.00

  København K

Bliv klog på virkningerne af, at en underentreprenør eller bygherre går konkurs, og hvad din retsstilling er.

Dansk Byggeri holder i samarbejde med DLA Piper et kursus om netop dette. Ønsker du at skabe dig et overblik over reglerne om konkurs i bygge- og anlægsbranchen, og hvordan du og din virksomhed skal forholde sig - så kom på dette gå hjem-møde.

Indhold
Formålet med kurset er at behandle de problemstillinger, der opstår i forbindelse med konkurser i bygge- og anlægsbranchen. En entreprenørkonkurs kan have alvorlige konsekvenser, både for så vidt angår den situation, hvor en underentreprenør går konkurs samt den situation, hvor det er bygherren/hovedentreprenøren, der går konkurs.

På dette kursus vil disse problemstillinger blive belyst, og du vil få svar på mange af de spørgsmål, som ofte giver anledning til tvivl og tvister. Det sker med udgangspunkt i følgende dagsorden:

 • Finansiering og rekonstruktion
 • Gennemførelse af rekonstruktion
 • Stadeopgørelser
 • Garantiforhold
 • Ophævelser ved konkurser
 • Ændringer i AB 18 i forhold til ophævelse, rekonstruktion og konkurs

Undervisere

 • Advokat Kristian Skovgaard Larsen fra DLA Piper
 • Advokat Trine Hasselbalch fra DLA Piper
 • Advokat Janus Schädler Honoré fra Dansk Byggeri

Undervisningsform
Undervisningen bygger på mundtlig dialog. Der vil i kurset inddrages flere praktiske eksempler fra det virkelige liv, og der vil være tid til at drøfte spørgsmål og eventuelle problemstillinger.

Målgruppe
Gå hjem-mødet henvender sig særligt til større entreprenører, som anvender underentreprenører.

Pris
Deltagelse er gratis for Dansk Byggeris medlemmer, men tilmelding er nødvendig. Ved udeblivelse uden afbud opkræves et no show-gebyr på 400,- kr. ekskl. moms.

Entrepriselederuddannelse for tagdækkere

Et uddannelsestilbud med høj faglighed og stor mulighed for personlig udvikling.

 • 5/11 2018 til 24/4 2019

  Middelfart

- Et uddannelsestilbud med høj faglighed og stor mulighed for personlig udvikling.

Dansk Byggeris Entrepriselederuddannelse for tagdækkere er særligt udviklet til medarbejdere i tagsektionens medlemsvirksomheder. På uddannelsen møder du kompetente og engagerede undervisere med stort branchekendskab, og du får et stærkt netværk blandt de andre ambitiøse deltagere.

Uddannelsens indhold og udbytte
På uddannelsen får du en stor mængde ny viden, som du kan implementere og bruge direkte i dit daglige arbejde. Vi arbejder med balancen mellem personlig udvikling af den enkelte medarbejder og virksomhedens udvikling som et hele. Du får en god forståelse for den overordnede ledelsesopgave på virksomhedsniveau, og du bliver klogere på dine personlige ledelsesmæssige kompetencer og potentialer.

Undervisningsform
Undervisningen er tilrettelagt med en meget høj grad af deltagerinvolvering gennem øvelser og processer, der tager direkte udgangspunkt i deltagernes udfordringer og hverdag. Vi bruger virkelighedsnære eksempler og cases, der har direkte relation til branchens normer og traditioner. Samtidig sørger vi også for, at du bliver udfordret, så der er rig mulighed for erkendelse, læring og udvikling hos alle deltagere.

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for mellemledere, der virker som entreprise- og projektledere, konduktører og andre, som har ansvar for gennemførelsen af tagdækningsentrepriser.

Indhold på uddannelsens 5 moduler:

Modul 1: Ledelse (3 dage)

 • Lederen som person
 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Møder og mødeplanlægning
 • Delegering

Modul: 2 Faglig forankring (2 dage)

 • Byggelovgivning
 • Alment teknisk fælleseje
 • Tagopbygning almindelige tage
 • Tagopbygning grønne tage
 • Brandforhold
 • Fugtforhold
 • Ventilation kolde tage
 • Faldforhold
 • Tagmaterialer
 • Krav til underlaget
 • Tagdetaljer
 • CE-mærkning og deklarationer

Modul 3: Entreprisestyring 1 (2 dage)

 • Overenskomstforhold
 • Akkordforhold
 • Fagretslige uoverensstemmelser
 • Tilbudsfasen
 • Opstart af sag
 • Arbejdsmiljøplanlægning
 • Varmt arbejde

Modul 4: Entrepriseret 1 - AB18 (2 dage)

 • Overblik over AB18’s struktur og indhold
 • Introduktion til de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB18
 • Praktiske redskaber til anvendelsen
 • AB18 – fra udbudsmaterialet til løsning af tvister
 • Kendskab til reglerne i aftaleloven
 • Introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten

Modul 5: Entreprisestyring 2 (2 dage)

 • Kvalitetsplanlægning- og styring
 • Vinterforanstaltninger
 • Tids- og ressourcestyring
 • Opfølgning af sag
 • Øvelser

Datoer
Modul 1: 5. – 7. november 2018
Modul 2: 7. – 8. januar 2019
Modul 3: 29. – 30. januar 2019
Modul 4: 5. – 6. marts 2019
Modul 5: 23. – 24. april 2019

Undervisere
Tommy Bunch-Nielsen, Tagpapbranchens Oplysningsråd - TOR
Lone Borup, Dansk Byggeri
Per Bjerregaard Jepsen, Dansk Byggeri
Flemming Grangaard, Dansk Byggeri (kursusansvarlig)
Juridisk afdeling, Dansk Byggeri

Uddannelsen gennemføres som internatophold med undervisning om aftenen og overnatning.

Pris
Tagdækningssektionen giver et tilskud på 10.000 kr. til sine medlemmer. For medlemmer af Tagdækningssektionen er prisen dermed 24.000 kr. ekskl. moms. For øvrige medlemmer af Dansk Byggeri er prisen 34.000 kr. ekskl. moms. Deltagergebyret for uddannelsen er 42.000 kr. ekskl. moms.

Spørgsmål

Kan rettes til chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling, 72160228, fgr@danskbyggeri.dk

 

Gulvmodulet - Priskurant og akkordering

Gulvbranchen fortsætter successen fra ”Gulvmodulet – Kvalitetssikring og aftaleforhold” og udbyder nu det næste dedikerede gulvmodul ”Priskurant og akkordering”.

Udbydes af Gulvsektionen og Gulvbranchen

 • 21/11 2018 til 22/11 2018

  Middelfart

Gulvbranchen fortsætter succesen fra ”Gulvmodulet – Kvalitetssikring og aftaleforhold” og udbyder nu det næste dedikerede gulvmodul ”Priskurant og akkordering”.


Et skræddersyet todages kursus
Kurset er et todages internatkursus. Førstedagen fokuserer på de vigtigste overenskomstpunkter, prislister, priskuranten og hvidbogen. På andendagen er der praktiske forhandlingsøvelser og gruppearbejde.

Det er billigere, end du tror!
Gulvsektionen og Gulvbranchen kan via fonde og uddannelsespuljer yde vores medlemmer attraktive tilskud, hvilket betyder, at det er meget billigt for virksomhederne at sende medarbejdere på kurset.

Indhold

 • Overenskomst
  • Arbejdstid
  • Overtidsbetaling
  • Kørsel, køretid, km-penge egen bil - firmabil
  • Udlæg fortæring
  • Akkord, slump-akkord, opmåling
  • Skurregler, værktøj

 • Prislisten/priskuranten/hvidbog
  • Hvad er det?
  • Forudsætninger, samhandelsbetingelser og finansiering
  • Opmåleregler
  • Småopgaver
  • Materialer
  • Rumtillæg
  • Processer og rumstørrelser
  • Kritikregler

 • Praktiske øvelser
  • Dilemmaøvelser
  • Forhandlingsøvelser

Forventet udbytte
Du får overblik og forståelse af indhold og opbygning af gulvoverenskomsten med fokus på de vigtigste områder omkring arbejdstid, betaling mv. samt priskuranten for gulv.

Målgruppe
Målgruppen til Gulvmodulet er indehavere og ledende medarbejdere i Gulvsektionen og Gulvbranchen. 

Pris
Gulvmodulet - Kvalitetssikring og aftaleforhold koster 8.500 kr. pr. deltager ekskl. moms for undervisning, kursusmaterialer, forplejning og overnatning. Gulvsektionen og Gulvbranchen yder et tilskud til medlemmer, således at kursusprisen bliver på 3.500 kr. pr. deltager ekskl. moms. 

Afmeldingsbetingelser
Der ydes ikke tilskud ved udeblivelse eller afmelding i henhold til Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af den fulde kursuspris på kr. 8.500  ekskl. moms. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart eller såfremt man ikke møder op, betales hele den fulde pris på kr. 8.500  ekskl. moms.

 

 

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet?

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

 • 7/11 2018 kl. 14.30-17.00

  Aabybro

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.


Indhold
Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og

 • 22/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold
Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men der er på trods af de mange udfordringer god hjælp at hente i diverse branchevejledninger, vejledninger fra Arbejdstilsynet, SBI-anvisninger, praktiske erfaringer m.m.

Det betyder, at hvis de angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler osv., kan alle udføre arbejde med stofferne.

På gå hjem-mødet får du et overblik over, hvad der skal gøres hvornår. Der vil blive stillet en opgave i form af en forundersøgelse for hhv. murer- og tømrerarbejde, hvor I skal give jeres bud på, hvilke værnemidler og arbejdsprocesser, der skal bruges. Opgaven løses i grupper.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre, som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 6/11 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

 • 5/3 2019 kl. 14.00-16.00

  Aabybro

 • 9/4 2019 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 22/5 2019 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud


Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.


Pas på skattefælder, brandbeskatning og snubletråde i skatten

Kom og hør om ny udvalgt skattelovgivning, der berører bygge- og anlægsbranchen, og få et indblik i de sagsområder, hvor Skat i øjeblikket rejser skattesager.

Udbydes til sektioner og interessegrupper i Dansk Infrastruktur.

 • 30/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Horsens

 • 31/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Ringsted

Kom og hør om ny udvalgt skattelovgivning, der berører bygge- og anlægsbranchen, og få et indblik i de sagsområder, hvor Skat i øjeblikket rejser skattesager.

En af landets fremmeste skatteeksperter, Tax Manager Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma, vil fortælle om:
 • Hvordan undgår du at skulle betale 111 pct. i skat (tripelbeskatning), hvis du kun har én/få kunder eller er underleverandør?
 • Slip for at betale pengene to gange tilbage, hvis du låner fra dit selskab til privat forbrug
 • Brug virksomhedsordningen optimalt og undgå at blive beskattet ekstra, hvis du supplerer med lån til privatforbrug med sikkerhed i aktiver ved at bruge de rigtige sikkerhedsstillelser

 • Hør også om:
  • hvordan en hovedaktionær/anpartshaver efter skat får mest ud som løn, udbytte eller kapitalindkomst
  • de nye lavere satser for bo- og gaveafgifter
  • hvor SKAT’s kontrolindsats er fokuseret
Medlemsmødet vil vare ca. 2½ time (indlagt 20 min. pause).

Sådan bliver du klædt på til mødet med Arbejdstilsynet

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

 • 26/11 2018 kl. 14.30-17.00

  København S

 • 10/12 2018 kl. 14.30-17.00

  Århus N

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

Indhold
Arbejdstilsynet fører en række forskellige tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Det drejer sig bl.a. om risikobaserede tilsyn og ulykkesundersøgelser. Der kan både være tale om anmeldte tilsyn og uanmeldte, hvor virksomheden bliver varslet på forhånd.

På gå hjem-mødet får du viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal have besøg af Arbejdstilsynet, herunder APV, arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljødrøftelse. Du får også viden om, hvad du skal gøre, hvis du får påbud.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Uddannelse for nye byggeledere

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

 • 5/12 2018 til 22/3 2019

  Middelfart

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.


Denne uddannelse kan gøre dine første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både dig og for virksomheden. Uddannelsen styrker dine kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi du på uddannelsen får et netværk af andre nye byggeledere.

I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 • Motivation, kommunikation og forhandlingsteknik
 • Samarbejde og ledelse
 • De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Projektgranskning og værktøjer til kvalitetssikring
 • Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Byggemødets formelle regler
 • Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation

Forventet udbytte
Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

Modul 1: Personligt lederskab, 5.-7. december 2018

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst, 8.-9. januar 2019

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne, 7.-8. februar 2019

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2, 20.-22. marts 2019

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at du overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Målgruppe
Nye byggeledere, fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede fagentrepriser og hovedentrepriser.

Deltagergebyr
Prisen for Murersektionens og Træsektionens medlemmer er 20.950 kr. ekskl. moms, da der fra sektionerne ydes et tilskud på 6.000 kr. ekskl. moms. Prisen for øvrige medlemmer af Dansk Byggeri er 26.950 kr. ekskl. moms og for andre 29.950 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Udfør et risikofrit vådrum - SBi-anvisning 252

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

 • 27/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

Indhold
Med baggrund i SBi-anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:
 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring
Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:
 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer

Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset, bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner inden for fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.