Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

AB 18, Modul 1: Opstart, sikkerhed og risiko

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om de aftaleretlige principper og AB 18’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

 • 3/4 2019 kl. 12.00-15.00

  Rønne

 • 4/4 2019 kl. 08.00-11.00

  Silkeborg

 • 4/4 2019 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 4/4 2019 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 11/4 2019 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 11/4 2019 kl. 14.00-17.00

  Allerød

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om de aftaleretlige principper og AB 18’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.


Indhold
AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen, hvor du også lærer om retsstillingen ved fejl i tilbud.

Vi gennemgår bygherrens og entreprenørens forsikringspligt i henhold til AB 18, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 18’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en formiddag eller eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en af disse lokalforeninger markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


AB 18, Modul 2: Udførelse

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 2 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse og betaling, samt de regler der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 18.

 • 25/4 2019 kl. 12.00-15.00

  Rønne

 • 30/4 2019 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 1/5 2019 kl. 08.00-11.00

  Silkeborg

 • 1/5 2019 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 2/5 2019 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 2/5 2019 kl. 14.00-17.00

  Allerød

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 2 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse og betaling, samt de regler der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 18.


Indhold

AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får overblik over AB 18's bestemmelser om entreprenørprojektering og projektgennemgang samt om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og ekstra betaling. Du lærer også, hvad der gælder, når entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår AB 18's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, og vi kommer omkring betaling og tilbageholdelse.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en formiddag eller eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en af disse lokalforeninger markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

AB 18, Modul 3: Mangler, aflevering og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18's regler for løsning af tvister.

 • 14/5 2019 kl. 12.00-15.00

  Rønne

 • 14/5 2019 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 22/5 2019 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 22/5 2019 kl. 12.00-17.00

  Allerød

 • 23/5 2019 kl. 08.00-11.00

  Silkeborg

 • 23/5 2019 kl. 14.00-17.00

  Kolding

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18's regler for løsning af tvister.

Indhold
AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du en beskriveles af reglerne om førgennemgang og aflevering. Du får herudover svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får overblik over AB 18's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi gennemgår bl.a. spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På kurset får du desuden en gennemgang af mulighederne for at løse tvister og ophæve entrepriseaftaler i AB 18.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en formiddag eller eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en af disse lokalforeninger markeres med et kryds ved tilmelding.
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven for ledelse og ansatte

Få et bedre arbejdsmiljø i virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler.

 • 16/1 2019 kl. 14.30-17.00

  Silkeborg

 • 3/4 2019 kl. 14.30-17.00

  Kolding

 • 23/10 2019 kl. 14.30-17.00

  Aabybro

Få et bedre arbejdsmiljø i virksomheden ved at få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet. Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte på eget initiativ tilsidesætter klare og velkendte regler.

Indhold
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven.

Vi ser på, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet bør forløbe, og hvordan du kan sikre dig, at det bliver et godt besøg.

Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre, projekterende og leverandører har i forhold til arbejdsmiljøloven. Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar.

Endeligt gives eksempler på påbud og retssager, hvor virksomheden er sluppet for tiltale og bøder.

Kurset støttes af materialer, der kan bruges under kurset, og når man er hjemme i virksomheden igen.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld prisAnvendelse af priskuranten for tømrerarbejde

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

 • 25/2 2019 kl. 08.30-16.30

  København S

 • 21/3 2019 kl. 08.30-16.30

  Ringsted

 • 28/3 2019 kl. 08.30-16.30

  Silkeborg

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus.

Indhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
 • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
 • De forskellige former for akkord
 • Priskurantens opbygning
 • De generelle bestemmelser
 • Anvendelse af gradueringsprincipperne
 • Priskurantens enkelte afsnit
 • Deltageropgaver som regnskab
 • Deltageropgaver som kritik af regnskaber
Udbytte af kurset
Du vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål.

Forventet læringsdybde
Da kurset er af én dags varighed, vil du selvstændigt kunne orientere dig i priskuranten og være i stand til ved selvstudie at forbedre dit kendskab til priskurantens anvendelse.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere og udfærdige akkordregnskaber.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.400 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Arbejde i højden

Når du arbejder i højden, skal du kende alle de gældende regler, så du kan udføre arbejdet sikkert og samtidig undgå påbud og bøder. Få viden om risici og løsninger, når du skal arbejde i højden på facader og tage.

 • 27/2 2019 kl. 14.00-17.00

  Herning

 • 12/3 2019 kl. 14.00-17.00

  Værløse

Når du arbejder i højden, skal du kende alle de gældende regler, så du kan udføre arbejdet sikkert og samtidig undgå påbud og bøder. Få viden om risici og løsninger, når du skal arbejde i højden på facader og tage.

Indhold
Når du skal arbejde i højden, er det vigtigt at planlægge, hvordan du sikrer mod nedstyrtning. Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger og vurdere, om arbejdet kan udføres med fx faldsikring, eller om der fx skal bruges stillads, lift eller platform.

På gå hjem-mødet gennemgås både regler ved tag- og facadearbejde, og hvilke løsninger der er bedst til den enkelte opgave.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Dansk Infrastruktur udbyder to gratis gå-hjem-møder om skat

Hvordan får du mere til dig selv efter skat?

 • 30/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Horsens

 • 31/1 2019 kl. 15.00-17.30

  Ringsted

Kom og hør om ny udvalgt skattelovgivning, der berører bygge- og anlægsbranchen, og få et indblik i de sagsområder, hvor Skat i øjeblikket rejser skattesager.


En af landets fremmeste skatteeksperter, Tax Manager Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma, vil fortælle om:
 • Hvordan undgår du at skulle betale 111 pct. i skat (tripelbeskatning), hvis du kun har én/få kunder eller er underleverandør?
 • Slip for at betale pengene to gange tilbage, hvis du låner fra dit selskab til privat forbrug
 • Brug virksomhedsordningen optimalt og undgå at blive beskattet ekstra, hvis du supplerer med lån til privatforbrug med sikkerhed i aktiver ved at bruge de rigtige sikkerhedsstillelser

Hør også om:

 • Hvordan en hovedaktionær/anpartshaver efter skat får mest ud som løn, udbytte eller kapitalindkomst
 • De nye lavere satser for bo- og gaveafgifter
 • Hvor SKAT’s kontrolindsats er fokuseret
Medlemsmødet vil vare ca. 2½ time (indlagt 20 min. pause).

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

 • 17/1 2019 kl. 14.00-16.00

  København S

 • 7/2 2019 kl. 14.00-16.00

  Silkeborg

 • 6/3 2019 kl. 14.00-16.00

  Kolding

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.


Indhold
På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund, energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du bliver i stand til at foretage:
 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag
På kurset vil der blive orienteret om:
 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.
Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger.

På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.

Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmarks udgivelser samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse" og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBianvisninger og BYG ERFA-blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger.

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

 • 22/1 2019 kl. 14.00-17.30

  Odense NV

 • 27/2 2019 kl. 14.00-17.30

  Vordingborg

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked får du en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du:

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Vi kommer desuden omkring emnerne:

Energi m.v.:

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18's regler
Ansvarsregler:
 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR18 i forhold til energikrav
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere

Pris
Deltagergebyret for kurset er 800 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem – to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Forhandling i forbindelse med akkord - Træ

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også krævende opgave. Kom og bliv klædt på til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads.

 • 10/4 2019 kl. 09.00-16.00

  Vordingborg

 • 24/4 2019 kl. 09.00-16.00

  Århus N

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også krævende opgave. Kom og bliv klædt på til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads.

Indhold
På dette kursus vil du blive trænet i at anvende overenskomstens akkordregler og tilstødende lovgivning igennem praktiske øvelser.

Det vil forøge dit udbytte af dette kursus, at du har deltaget i kurset ”Overenskomst og akkordforhold – Træ” samt ”Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde”.

På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold, som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere og vil få gode råd efter de forskellige øvelser.

På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset men trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante og konkrete akkordudfordringer.

Efter kurset vil du være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder med svendene.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.400 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner?

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.

 • 22/10 2019 kl. 13.00-17.00

  København S

 • 30/10 2019 kl. 13.00-17.00

  Herning

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.


Indhold
I løbet af dette kursus får du en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering. Der sættes fokus på, hvordan man skal gøre på byggepladsen.

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

Nybyggeri:
 • Konsekvenser af utætte konstruktioner
 • Typiske fejl
 • Hvor tæt skal et hus være?
 • Betydning og krav til lufttætte konstruktioner
 • Hvor er udfordringerne i 2015- og 2020-kravene i bygningsreglementet?
 • Produkter
  • PE-folier
  • Fugtadaptive dampspærrer/dampbremser
  • Tape mv.
 • Hvordan kontrolleres lufttæthed?
Renovering af boliger:
 • Erfaringer med lufttæthed
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – indefra
  • Kold skunk
  • Varm skunk
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – udefra
  • Kold skunk
  • Varm skunk
Målgruppe
Mestre, medarbejdere med ledelsesfunktioner samt svende og lærlinge, som
har brug for konkret og relevant praktisk viden om, hvordan man opnår lufttætte
konstruktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 850kr. ekskl. moms

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Håndtering af skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

 • 14/11 2019 kl. 13.00-17.00

  Silkeborg

 • 20/11 2019 kl. 13.00-17.00

  Rønne

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

Indhold
Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så du i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.
Skimmelsvampenes biologi og farlighed

 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering
Et aktuelt kursus, som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sagermed skimmelsvamp.

Målgruppe
Mestre, byggeledere og andre, som beskæftiger sig med skimmelsvamp.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
• Murersektionen og Træsektionens medlemmer
• Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Jura for dig, der arbejder for forbrugere

Der er en række forhold, du bør kende til, hvis du arbejder for forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.

 • 21/2 2019 kl. 14.00-17.30

  København S

 • 5/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Vordingborg

 • 28/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Odense NV

 • 8/5 2019 kl. 12.00-15.30

  Rønne

Der er en række forhold, du bør kende til, hvis du arbejder for forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.


Indhold
AB-Forbruger er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem dig og din private kunde. På dette kursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen med og uden AB-Forbruger. Vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud, ansvar og forældelse.

Vi gennemgår bygherrens og entreprenørens forsikringspligt iht. AB-Forbruger, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB-Forbrugers bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Kort om AB 18 – til dig med kendskab til AB 92

Alle områder af AB 18 er nu klar efter knap tre års revision og foreslås anvendt fra 1. januar 2019. Kom med på gå hjem-møde og bliv klogere på AB 18.

 • 7/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Kolding

 • 14/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Ringsted

 • 14/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Allerød

 • 21/3 2019 kl. 12.00-15.30

  Rønne

 • 25/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Aabybro

 • 26/3 2019 kl. 14.00-17.30

  Silkeborg

Alle områder af AB 18 er nu klar efter knap tre års revision og foreslås anvendt fra 1. januar 2019. Kom med på gå hjem-møde og bliv klogere på AB 18.

På dette gå hjem-møde introducerer Dansk Byggeris juridiske afdeling kort AB 18. Du kommer til at høre om AB 18’s struktur, de vigtigste ændringer og de nye tiltag.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En overordnet gennemgang af de væsentligste ændringer i AB 18

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves lettere kendskab til AB 92.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en af disse lokalforeninger markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem–to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

 • 17/9 2019 kl. 14.00-17.00

  Værløse

 • 28/10 2019 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

 • 11/11 2019 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 25/11 2019 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold
Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men der er på trods af de mange udfordringer god hjælp at hente i diverse branchevejledninger, vejledninger fra Arbejdstilsynet, SBI-anvisninger, praktiske erfaringer m.m. Det betyder, at hvis de angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler osv., kan alle udføre arbejde med stofferne.

På gå hjem-mødet får du et overblik over, hvad der skal gøres hvornår. Der vil blive stillet en opgave i form af en forundersøgelse for hhv. murer- og tømrerarbejde, hvor I skal give jeres bud på, hvilke værnemidler og arbejdsprocesser, der skal bruges. Opgaven løses i grupper.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 850 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 5/3 2019 kl. 14.00-16.00

  Aabybro

 • 9/4 2019 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 22/5 2019 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud


Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op.


Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.
På kurset vil følgende elementer indgå:
Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser
I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.
Efter kurset vil du have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales, at du supplerer med kurset ”Forhandling i forbindelse med akkord – Træ” for at blive skarp på at forhandle akkord.
Udbydes af Træsektionen

 • 23/1 2019 kl. 14.00-17.30

  Silkeborg

 • 6/2 2019 kl. 14.00-17.30

  Ringsted

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil du have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales, at du supplerer med kurset ”Forhandling i forbindelse med akkord – Træ” for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 850 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Priskurant og akkordforhold, Hovedstaden - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 28/2 2019 kl. 09.00-17.00

  København S

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:
 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd
Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.400 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris

Priskurant og akkordforhold, Provinsen - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 27/2 2019 kl. 09.00-17.00

  Silkeborg

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:
 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd
Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.400 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Produktivitet & Arbejdsglæde

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

 • 4/2 2019 til 18/2 2020

  Aabybro

 • 5/2 2019 til 19/2 2019

  Silkeborg

 • 13/3 2019 til 25/3 2019

  Herning

 • 1/10 2019 til 10/10 2019

  Odense NV

 • 21/10 2019 til 30/10 2019

  Rønne

 • 4/11 2019 til 13/11 2019

  Ringsted

 • 7/11 2019 til 18/11 2019

  Kolding

Fasthold gode medarbejdere i firmaet, øg produktiviteten og bidrag til god stemning omkring dig. At forbedre sin kommunikation har et stort potentiale.

Indhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
 • Hvad skaber arbejdsglæde – og hvad ødelægger arbejdsglæde?
 • Arbejdsglæde som middel til at fastholde medarbejdere
 • Øget gennemslagskraft - få tingene sagt uden at skabe modstand
 • God anerkendelse, der skaber arbejdsglæde omkring dig
 • Feedback, der er nem at tage imod
 • Øg din rummelighed og få bedre relationer
 • Inspiration til mere effektive møder på din arbejdsplads
 • Redskaber du kan bruge i din hverdag
Udbytte af kurset
Du bliver mere opmærksom på din egen kommunikation, og hvordan du kan ændre den for at bidrage til mere arbejdsglæde omkring dig. Det giver højere humør, lavere sygefravær og mere produktive medarbejdere/kolleger.

Kurset består af to moduler for at sikre bedre indlæring, og at stoffet ”sidder fast”.

Målgruppe
Ledere, mellemledere og medarbejdere, der vil bidrage til mere arbejdsglæde omkring dem.

Pris
Deltagergebyret pr. modul er 300 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Medlemmer af lokalforeninger i Østjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.