Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Generalforsamlinger 2018

Her kan du se og tilmelde dig alle generalforsamlinger.

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Generalforsamling og Infrastrukturdag 2018

Dansk Infrastruktur inviterer dig til at deltage i generalforsamling og Infrastrukturdag 2018. Vi håber, at vi får en spændende dag med indlæg og netværk for alle med tilknytning til anlægsbranchen.

 • 27/9 2018 kl. 10.00-13.00

  Glostrup

Glostrup Park Hotel, torsdag den 27. september 2018

Dansk Infrastruktur inviterer dig til at deltage i såvel Infrastrukturdag 2018 som i generalforsamlingen i Dansk Infrastruktur. Vi håber, at vi får en spændende dag med indlæg og netværk for alle med tilknytning til anlægsbranchen.
På dagen deltager Dansk Infrastrukturs medlemsvirksomheder, bygherrer, rådgivere, politikere og andre af branchens interessenter.

Alle medlemmer i sektionerne og interessegruppen har adgang til at overvære generalforsamlingen. Sektionerne og interessegruppen udpeger en række repræsentanter, der deltager i generalforsamlingen med stemmeret. Repræsentanterne får en særskilt indbydelse til generalforsamlingen.

Program for Infrastrukturdag 2018

Generalforsamling
Kl. 10.00-10.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.30-11.30 Generalforsamling

Kl. 11.30-12.30 Frokost

Infrastrukturdag starter

Kl. 12.30-12.45 Registrering og sandwich

Kl. 12.45-13.00 Velkomst ved Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur
                         og administrerende direktør i Arkil Holding A/S

Kl. 13.00-13.30 Gode ramme- og aftalevilkår for udbud af bygge- og anlægsopgaver
                         ved Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab

Skandinaviske visioner og planer for infrastrukturen mod 2030
Kl. 13.30-14.00 Danske visioner og planer for infrastrukturen og
                         regeringens planer for fremtidige investeringer i infrastrukturen
                         ved transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kl. 14.00-14.30 Norske visioner og planer for infrastrukturen og Nasjonal
                         transportplan 2018-2029 ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kl. 14.30-15.00 Svenske visioner og planer for infrastrukturen og Nationell plan 
                         för transportsystemet 2018-2029 ved xxx
                        (afhængigt af valg den 9. september)

Kl. 15.00-15.30 Spørgsmål og debat med de skandinaviske ministre,
                         moderator Jesper Arkil

Kl. 15.30-16.00 Kaffe og kage 

Danske visioner og planer for infrastrukturen
Kl. 16.00-17.30 Hvad vil partierne med infrastrukturen?
                         Transportordførerne præsenterer deres visioner og planer.
                         Efterfølgende debat ved moderator Cecilie Beck.

Kl.17.30            Afslutning ved Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur

Kl.17.45            Drinks

Kl.18.00            Middag

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Optælling og godkendelse af delegerede
 3. Beretning om foreningens virke
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Orientering om udpegede medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af to revisorer for 1 år
 9. Eventuelt

Hent programmet her

Tilmelding
Når du tilmelder dig, skal du angive, hvorvidt du deltager i generalforsamlingen, frokost, Infrastrukturdagen og den efterfølgende middag. Du har også mulighed for at reservere hotelværelse til dagen før og på dagen.  Vi har reserveret 15 værelser, så det er først til mølle. Du skal selv afregne med hotellet på dagen.

Tilmeldinger sker efter først til mølle-princippet, men vi skal have din tilmelding senest 31. august 2018. Deltagelse er gratis, men af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne have, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage i hele eller dele af arrangementet. Til middagen er der et no show gebyr på 500 kr.
 
Klik på krydset nedenfor og opret dig som bruger eller log-in. Hvis du har problemer med tilmeldingen, så skriv til Monica Kure Sørensen på mks@danskbyggeri.dk

 

Infrastrukturdag 2018

Dansk Infrastruktur inviterer dig til at deltage i Infrastrukturdag  2018. Vi håber, at vi får en spændende dag med indlæg og netværk for alle med tilknytning til anlægsbranchen.

 • 27/9 2018 kl. 12.45-18.00

  Glostrup

Glostrup Park Hotel, torsdag den 27. september 2018


Dansk Infrastruktur inviterer dig til at deltage i såvel Infrastrukturdag 2018 som i generalforsamlingen i Dansk Infrastruktur. Vi håber, at vi får en spændende dag med indlæg og netværk for alle med tilknytning til anlægsbranchen.
På dagen deltager Dansk Infrastrukturs medlemsvirksomheder, bygherrer, rådgivere, politikere og andre af branchens interessenter.

Program for Infrastrukturdag 2018

Infrastrukturdagen starter

Kl. 12.30-12.45 Registrering og sandwich

Kl. 12.45-13.00 Velkomst ved Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur
                         og administrerende direktør i Arkil Holding A/S

Kl. 13.00-13.30 Gode ramme- og aftalevilkår for udbud af bygge- og anlægsopgaver
                         ved Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab

Skandinaviske visioner og planer for infrastrukturen mod 2030
Kl. 13.30-14.00 Danske visioner og planer for infrastrukturen og
                         regeringens planer for fremtidige investeringer i infrastrukturen
                         ved transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kl. 14.00-14.30 Norske visioner og planer for infrastrukturen og Nasjonal
                         transportplan 2018-2029 ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kl. 14.30-15.00 Svenske visioner og planer for infrastrukturen og Nationell plan 
                         för transportsystemet 2018-2029 ved xxx
                        (afhængigt af valg den 9. september)

Kl. 15.00-15.30 Spørgsmål og debat med de skandinaviske ministre,
                         moderator Jesper Arkil

Kl. 15.30-16.00 Kaffe og kage 

Danske visioner og planer for infrastrukturen
Kl. 16.00-17.30 Hvad vil partierne med infrastrukturen?
                         Transportordførerne præsenterer deres visioner og planer.
                         Efterfølgende debat ved moderator Cecilie Beck.

Kl.17.30            Afslutning ved Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur

Kl.17.45            Drinks

Kl.18.00            Middag

Hent programmet her

Tilmelding
Når du tilmelder dig, skal du angive, hvorvidt du deltager i den efterfølgende middag. Du har også mulighed for at reservere hotelværelse.  Vi har reserveret 15 værelser, så det er først til mølle. Du skal selv afregne med hotellet på dagen.

Tilmeldinger sker efter først til mølle-princippet, men vi skal have din tilmelding senest 31. august 2018. Deltagelse er gratis, men af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne have, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage i hele eller dele af arrangementet. Til middagen er der et no show gebyr på 500 kr.

Klik på krydset nedenfor for tilmelding. Hvis du har problemer med tilmeldingen, så skriv til Monica Kure Sørensen på mks@danskbyggeri.dk