Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er af højeste vigtighed i vores branche, da det ofte kan gå voldsomt galt, hvis ikke sikkerheden er i top.

Sørg for at kende lovgivningen, så jeres arbejdsplads er et trygt og sikkert sted at arbejde. 

Se hvilke kurser vi udbyder indenfor arbejdsmiljø nedenfor.

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Den lovpligtige arbejdsmiljøudd. for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

 • 8/1 2018 til 25/1 2018

  Århus N

 • 22/1 2018 til 8/2 2018

  København S

 • 5/3 2018 til 22/3 2018

  Fredericia

 • 12/3 2018 til 22/3 2018

  Roskilde

 • 16/4 2018 til 3/5 2018

  Århus N

 • 14/5 2018 til 31/5 2018

  København S

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Indhold
Hvis du skal til at arbejde med arbejdsmiljøforhold i din virksomhed, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Dansk Byggeris arbejdsmiljøkurser er efterspurgte og klæder dig på til at løfte opgaven.

I løbet af dette kursus kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 • Hvilke opgaver og hvilken funktion har arbejdsmiljøorganisationen?
 • Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og projekterende?
 • Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?
 • Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
 • Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde?
 • Hvordan analyseres en arbejdsulykke og ”nær ved” hændelse?
 • Hvordan kan du formidle arbejdsmiljøorganisationens budskaber?
 • Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på byggepladsen?

Forventet udbytte
Konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Målgruppe
Kommende og eksisterende medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation der enten er valgt eller udpeget i virksomheden eller på byggepladsen, og som efter loven skal gennemgå den nye arbejdsmiljøuddannelse (valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere). Kurset er også relevant for andre, der skal indgå i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation er på 22 timer fordelt på to + en dag. 


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

 • 8/1 2018 til 26/1 2018

  Århus N

 • 15/1 2018 til 2/2 2018

  København S

  (Venteliste)

 • 26/2 2018 til 16/3 2018

  Kolding

 • 19/3 2018 til 6/4 2018

  Roskilde

 • 9/4 2018 til 26/4 2018

  Århus N

 • 7/5 2018 til 25/5 2018

  København S

 • 14/5 2018 til 1/6 2018

  Fredericia

 • 6/6 2018 til 22/6 2018

  København S

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Indhold
Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i både projekterings- og byggefasen. Få metoder og værktøjer til at arbejde systematisk med sikkerheden og arbejdsmiljøet gennem byggeprojektets faser bl. a. ved hjælp af:

 • Analyser og risikovurdering
 • Forebyggelses muligheder
 • Afgrænsning og koordinering i fællesområder
 • Plan for sikkerhed og sundhed - PSS - og journalen
 • Opstarts- og sikkerhedsmøder
 • Kontrol og sikkerhedsrunderinger
 • Påvirkninger til samarbejde og sikker adfærd

Forventet udbytte
Opfyldelse af de nye lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør koordinatoren i stand til på vegne af bygherren at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe

Uddannelsen er primært henvendt til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entrepriseledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage sikkerhedskoordinatorfunktionen.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer er på 37 timer fordelt på tre + to dage.

Afmeldingsbetingelser og priser
Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv dansk moms på 25%, med mindre andet er angivet.


På eksternatkurser med undervisning i tidsrummet 08.30-17.00 er følgende indeholdt i kursusprisen: Undervisning, undervisningsmateriale, kaffe (formiddag og eftermiddag) og frokost. 

Sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø koster mindst, hvis det tænkes ind i projekteringsfasen. Tænk derfor sikkerhedskoordinering ind fra starten – det bidrager til succes med arbejdsmiljøarbejdet og skaber tilmed en bedre økonomi i projektet.

 • 28/5 2018 kl. 08.30-16.30

  Middelfart

Arbejdsmiljø koster mindst, hvis det tænkes ind i projekteringsfasen. Tænk derfor sikkerhedskoordinering ind fra starten – det bidrager til succes med arbejdsmiljøarbejdet og skaber tilmed en bedre økonomi i projektet.

Indhold
Med udgangspunkt i de sidste nye bygherreregler om koordinering i projekteringen giver kurset en indføring i, hvordan du kan arbejde som sikkerhedskoordinator eller projekterende med arbejdsmiljørigtig projektering i hele projekteringsfasen.

Vi ser på projekteringens faser, og på hvordan der kan arbejdes med sikkerhed og sundhed i de enkelte faser. Det betyder blandt andet, at du bliver klædt på inden for følgende områder:

 • Bygherrens pligter
 • Projekterendes pligter
 • Kortlægning af særlige arbejdsmiljømæssige forhold
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøplan
 • Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed
 • Udarbejdelse af journal
 • Kommunikation og samarbejde i projekteringen
 • Overdragelse fra projektering til udførelse

Forventet udbytte
Deltagerne bliver rustet til at gennemføre og styre en arbejdsmiljørigtig projektering, som giver en mere sikker og tryg arbejdsplads og en mindre risiko for virksomheden.

Målgruppe

Sikkerhedskoordinatorer, bygherrer, bygherrerådgivere, projekterende og projektledere med ansvar for hele projektets gennemførelse.