Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er af højeste vigtighed i bygge- og anlægsbranchen. I denne kategori kan du finde kurser, der klæder dig på til at gøre din arbejdsplads til et trygt og sikkert sted at arbejde.

Her på siden kan du finde alle vores aktuelle arbejdsmiljøkurser på både dansk og engelsk.

 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø koster mindst, hvis det tænkes ind i projekteringsfasen. Tænk derfor arbejdsmiljøkoordinering ind fra starten – det bidrager til succes med arbejdsmiljøarbejdet og skaber tilmed en bedre økonomi i projektet.

 • 21/5 2019 kl. 08.30-17.00

  Middelfart

 • 17/9 2019 kl. 08.30-17.00

  Middelfart

Arbejdsmiljø koster mindst, hvis det tænkes ind i projekteringsfasen. Tænk derfor arbejdsmiljøkoordinering ind fra starten – det bidrager til succes med arbejdsmiljøarbejdet og skaber tilmed en bedre økonomi i projektet.

Indhold
Med udgangspunkt i de sidste nye bygherreregler om koordinering i projekteringen giver kurset en indføring i, hvordan du kan arbejde som sikkerhedskoordinator eller projekterende med arbejdsmiljørigtig projektering i hele projekteringsfasen.

Vi ser på projekteringens faser, og på hvordan der kan arbejdes med sikkerhed og sundhed i de enkelte faser. Det betyder blandt andet, at du bliver klædt på inden for følgende områder:

 • Bygherrens pligter
 • Projekterendes pligter
 • Kortlægning af særlige arbejdsmiljømæssige forhold
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøplan
 • Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed
 • Udarbejdelse af journal
 • Kommunikation og samarbejde i projekteringen
 • Overdragelse fra projektering til udførelse

Forventet udbytte
Deltagerne bliver rustet til at gennemføre og styre en arbejdsmiljørigtig projektering, som giver en mere sikker og tryg arbejdsplads og en mindre risiko for virksomheden.

Målgruppe

Sikkerhedskoordinatorer, bygherrer, bygherrerådgivere, projekterende og projektledere med ansvar for hele projektets gennemførelse.


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

3 kursusdage

 • 7/1 2019 til 24/1 2019

  Århus N

 • 21/1 2019 til 7/2 2019

  København S

  (Venteliste)

 • 4/3 2019 til 21/3 2019

  Horsens

 • 11/3 2019 til 21/3 2019

  Roskilde

 • 23/4 2019 til 9/5 2019

  Århus N

 • 13/5 2019 til 29/5 2019

  København S

 • 19/8 2019 til 5/9 2019

  Roskilde

 • 26/8 2019 til 12/9 2019

  Horsens

 • 2/9 2019 til 26/9 2019

  København S

 • 9/9 2019 til 26/9 2019

  Århus N

 • 23/9 2019 til 10/10 2019

  Ringsted

 • 7/10 2019 til 24/10 2019

  Middelfart

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Indhold
Hvis du skal til at arbejde med arbejdsmiljøforhold i din virksomhed, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Dansk Byggeris arbejdsmiljøkurser er efterspurgte og klæder dig på til at løfte opgaven.

I løbet af uddannelsen kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 • Hvilke opgaver og hvilken funktion har arbejdsmiljøorganisationen?
 • Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og projekterende?
 • Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?
 • Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
 • Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde?
 • Hvordan analyseres en arbejdsulykke og ”nær ved” hændelse?
 • Hvordan kan du formidle arbejdsmiljøorganisationens budskaber?
 • Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på byggepladsen?

Forventet udbytte
Du får konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Målgruppe
Kommende og eksisterende medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation der enten er valgt eller udpeget i virksomheden eller på byggepladsen, og som efter loven skal gennemgå den nye arbejdsmiljøuddannelse (valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere). Kurset er også relevant for andre, der skal indgå i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation er på 22 timer fordelt på to + en dag. 


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

5 kursusdage

 • 7/1 2019 til 25/1 2019

  Århus N

 • 14/1 2019 til 1/2 2019

  København S

  Ledige pladser: 3

 • 25/2 2019 til 15/3 2019

  Kolding

 • 18/3 2019 til 5/4 2019

  Roskilde

 • 8/4 2019 til 26/4 2019

  Århus N

 • 6/5 2019 til 24/5 2019

  København S

 • 13/5 2019 til 4/6 2019

  Fredericia

 • 11/6 2019 til 28/6 2019

  København S

 • 19/8 2019 til 6/9 2019

  Århus N

 • 26/8 2019 til 13/9 2019

  København S

 • 9/9 2019 til 4/10 2019

  Middelfart

 • 30/9 2019 til 25/10 2019

  Roskilde

 • 28/10 2019 til 15/11 2019

  Århus N

 • 4/11 2019 til 22/11 2019

  København S

 • 25/11 2019 til 13/12 2019

  Horsens

 • 2/12 2019 til 17/12 2019

  København S

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Indhold
I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan I kan arbejde effektivt og systematisk med forbedringer af arbejdsmiljøet gennem:

 • Analyser og risikovurdering
 • Forebyggelse
 • Arbejdsmiljøgranskning
 • Afgrænsning og koordinering
 • Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
 • Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
 • Ledelse af bygherrens arbejdsmiljøarbejde
 • Samarbejde og trivsel i byggeprocessen

Forventet udbytte
Du får opfyldt de lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør dig i stand til på vegne af bygherren at lede arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe
Uddannelsen er primært henvendt til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entrepriseledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen.

Afmeldingsbetingelser og priser
Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv dansk moms på 25%, med mindre andet er angivet.

På eksternatkurser med undervisning i tidsrummet 08.30-17.00 er følgende indeholdt i kursusprisen: Undervisning, undervisningsmateriale, kaffe (formiddag og eftermiddag) og frokost. Statutory training course for health and safety coordinators at building sites

This course corresponds to the Danish training course for health and safety coordinators in accordance with executive order no. 840 on The Authorisation of Providers of Statutory Work Environment Courses

 • 4/2 2019 til 1/3 2019

  København S

 • 8/4 2019 til 3/5 2019

  København S

 • 16/9 2019 til 11/10 2019

  Horsens

 • 11/11 2019 til 6/12 2019

  Roskilde

This course corresponds to the Danish training course for health and safety coordinators in accordance with executive order no. 840 on The Authorisation of Providers of Statutory Work Environment Courses.


The target group consists of clients and their representatives, architects, contract managers and other managers who represent the clients’ health and safety obligations during project design and execution in building and construction projects.
 

Expected benefits of the course
The course meets the requirements of legal demands to construction clients, both in the design phase and during construction. It will enable the participants to manage health and safety work in relation to building and construction in both phases.
 

Contents of course
The course includes the following subjects:

 • Risk assessment
 • Work environment scrutiny and analysis
 • Delimitation of responsibilities and coordination of contractors
 • Health and safety plan
 • Health and safety organization
 • Safety inspection rounds
 • Prevention of health hazards and accident risks
 • New methods of on-site cooperation


The course offers inspiration and discussion on ways and means of managing health and safety systematically and efficiently, both in planning and in execution.

Course price and terms of cancellation.
If a cancellation is made more than five weeks before the start of the course, course price will not be charged.
If a cancellation is made between five to two weeks before the start of the course, 50 % of the course price will be charged.
A cancellation made later than two weeks before the start of the course, full course price will be charged.
All prices are in Danish kroner and exclusive Danish VAT of 25%, unless otherwise stated.
On so called eksternat courses, classes will be held from 08.00-16.00. Included in the course price is; teaching, teaching material, coffee (morning and afternoon) and lunch.