Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jura og overenskomster

Lær at navigere i de regelsæt, som er gældende for branchen i forhold til entreprise- og arbejdsret.

Kurserne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med opgaver, hvor kendskab til de juridiske regler inden for entrepriseforhold er af betydning.

Se vores kurser inden for jura og overenskomster nedenfor.

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Du får 10% i rabat, hvis du tilmelder dig et kursus i denne kategori minimum 6 uger før kursusstart.

Arbejdsret og overenskomstforhold

På dette internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

 • 24/1 2019 til 25/1 2019

  Middelfart

På dette internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
Med udgangspunkt i samspillet mellem arbejdsmarkedets organisationer gennemgår vi forholdene for de særligt beskyttede medarbejdergrupper, udfordringerne ved at ansætte og afskedige medarbejdere, muligheder og udfordringer for placering af arbejdstid samt øvrige helt centrale forhold.

Du bliver desuden klædt på til ledelsesmæssigt at håndtere reglerne om løn og akkordforhold korrekt og sætte de rigtige rammer for fravær på byggepladsen.

Kom og få den nødvendige viden og indsigt i de arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er bestemmende for arbejdet på byggepladsen og i virksomheden.

På kurset kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 • Arbejdsrettens grundregler og arbejdsmarkedets organisationer
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Fagretlige uoverensstemmelser
 • Tillids- og sikkerhedsrepræsentant
 • Løn- og akkordforhold
 • Fravær og arbejdstid

Undervisningsform
Kurset veksler mellem gennemgang af regler og bestemmelser samt løsning af opgaver i grupper. De praktiske problemstillinger, der relaterer sig til administration og anvendelse, drøftes med inddragelse af din egen dagligdag. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen. 

Målgruppe
Arbejds- og entrepriseledere med ansættelsesmæssige ledelsesopgaver for medarbejdere, der udfører arbejde inden for Dansk Byggeris timelønsoverenskomster.  


Entrepriseret 1 - AB 18 (eksternat)

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

 • 24/10 2018 til 25/10 2018

  Århus N

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

Kurset er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Herudover kommer vi rundt om både aftaleindgåelse, udførelse, mangler og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. På kurset får du desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget eksempler fra retspraksis.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En introduktion til de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Kurset gennemføres som to dagmøder UDEN middag og overnatning på kursusstedet.

OBS
Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018. Såfremt aftalegrundlaget ikke er på plads forud for kursets afholdelse, vil de første kurser blive flyttet og de tilmeldte deltagere orienteret.

Entrepriseret 1 - AB 18 (internat)

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

 • 22/8 2018 til 23/8 2018

  Århus N

  Ledige pladser: 2

 • 3/9 2018 til 4/9 2018

  Ringsted

 • 19/9 2018 til 20/9 2018

  Århus N

 • 4/10 2018 til 5/10 2018

  Ringsted

 • 7/11 2018 til 8/11 2018

  Ringsted

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

Kurset er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Herudover kommer vi rundt om både aftaleindgåelse, udførelse, mangler og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. På kurset får du desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget eksempler fra retspraksis.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En introduktion til de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Kurset varer to dage og inkluderer middag og overnatning på kursusstedet.

OBS
Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018. Såfremt aftalegrundlaget ikke er på plads forud for kursets afholdelse, vil de første kurser blive flyttet og de tilmeldte deltagere orienteret.Entrepriseret 1 - AB 18 med fokus på anlæg (internat)

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

 • 21/11 2018 til 22/11 2018

  Århus N

 • 12/12 2018 til 13/12 2018

  Ringsted

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

Kurset er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Herudover kommer vi rundt om både aftaleindgåelse, udførelse, mangler og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. På kurset får du desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget eksempler fra retspraksis.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En introduktion til de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Dette kursus har eksempler og øvelser, der tager udgangspunkt i anlægsopgaver, men AB 18 er ens for byggeri og anlæg, og kurset er åbent for alle.

Kurset varer to dage og inkluderer middag og overnatning på kursusstedet.

OBS
Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018. Såfremt aftalegrundlaget ikke er på plads forud for kursets afholdelse, vil de første kurser blive flyttet og de tilmeldte deltagere orienteret.