Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jura og overenskomster

I denne kategori kan du finde kurser, der lærer dig at navigere i de regelsæt, som er gældende i forhold til overenskomster, entreprise- og arbejdsret.

Se vores kurser inden for jura og overenskomster nedenfor.

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Du får 10% i rabat, hvis du tilmelder dig et kursus i denne kategori minimum 6 uger før kursusstart.

Arbejdsret og overenskomstforhold for lønpersonale

På dette kursus orienteres du om, hvordan du som administrativ medarbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.

 • 21/3 2019 kl. 10.00-15.00

  Horsens

 • 28/3 2019 kl. 10.00-15.00

  Roskilde

På dette kursus orienteres du om, hvordan du som administrativ medarbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.


Indhold
I løbet af kurset gennemgår vi de praktiske forhold ved de overenskomstmæssige og arbejdsretlige regler, og vi kommer bl.a. ind på:

 • indgåelse af lokalaftaler
 • udformning af ansættelsesbeviser
 • aftaler om arbejdstid
 • indlevering af ugesedler
 • indhold af lønsedler
 • indgåelse af akkordaftaler
 • opsparing og afholdelse af ferie
 • anmeldelse af og håndtering af sygefravær, barns 1. sygedag og orlov i forbindelse med barsel
 • ophør af ansættelsesforhold

Undervisningsform
Kurset veksler mellem en gennemgang af reglerne og eksempler på, hvordan man udarbejder relevante dokumenter samt anmeldelser på diverse internetportaler.

Kurset tager udgangspunkt i reglerne på området og anonymiserede cases fra deltagernes dagligdag.

Målgruppe
Bogholdere, administrativt personale og andre der varetager i virksomhedens daglige administrative arbejde.


Entrepriseret 1 - AB 18 (eksternat)

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

 • 19/3 2019 til 20/3 2019

  Ringsted

  Ledige pladser: 4

 • 1/10 2019 til 2/10 2019

  Århus N

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.


Indhold

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over AB 18, herunder de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Derudover vil vi fremhæve de væsentligste steder, hvor ABT 18 og Forenklet AB afviger fra AB 18.

Kurset lærer dig at mestre det nye AB-system, og du får værktøjer til at benytte systemet på bedst mulig vis i hverdagen. Derfor vil du få kendskab til reglerne i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på at inddrage dig, så du får det størst mulige udbytte. Derfor gøres der brug af cases, som er baseret på aktuelle problemstillinger fra en praktisk hverdag, som du skal løse ved hjælp af reglerne i AB-systemet. Der vil i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger og gå i dybden med temaer, som har særlig relevans for dig og din virksomhed.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En detaljeret gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Kurset gennemføres som to dagmøder UDEN middag og overnatning på kursusstedet.


Entrepriseret 1 - AB 18 (internat)

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

 • 21/8 2019 til 22/8 2019

  Ringsted

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.


Indhold

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over AB 18, herunder de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Derudover vil vi fremhæve de væsentligste steder, hvor ABT 18 og Forenklet AB afviger fra AB 18.

Kurset lærer dig at mestre det nye AB-system, og du får værktøjer til at benytte systemet på bedst mulig vis i hverdagen. Derfor vil du få kendskab til reglerne i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på at inddrage dig, så du får det størst mulige udbytte. Derfor gøres der brug af cases, som er baseret på aktuelle problemstillinger fra en praktisk hverdag, som du skal løse ved hjælp af reglerne i AB-systemet. Der vil i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger og gå i dybden med temaer, som har særlig relevans for dig og din virksomhed.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En detaljeret gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Kurset varer to dage og inkluderer middag og overnatning på kursusstedet.


Entrepriseret 1 - AB 18 med fokus på anlæg (internat)

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

 • 7/5 2019 til 8/5 2019

  Århus N

 • 26/11 2019 til 27/11 2019

  Ringsted

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18´s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.


Indhold

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de regler, der gælder for både små og store byggesager efter AB 18.

På kurset får du et overblik over AB 18, herunder de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Derudover vil vi fremhæve de væsentligste steder, hvor ABT 18 og Forenklet AB afviger fra AB 18.

Kurset lærer dig at mestre det nye AB-system, og du får værktøjer til at benytte systemet på bedst mulig vis i hverdagen. Derfor vil du få kendskab til reglerne i aftaleloven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på at inddrage dig, så du får det størst mulige udbytte. Derfor gøres der brug af cases, som er baseret på aktuelle problemstillinger fra en praktisk hverdag, som du skal løse ved hjælp af reglerne i AB-systemet. Der vil i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger og gå i dybden med temaer, som har særlig relevans for dig og din virksomhed.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En detaljeret gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 • En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

Dette kursus har eksempler og øvelser, der tager udgangspunkt i anlægsopgaver, men AB 18 er ens for byggeri og anlæg, og kurset er åbent for alle.

Kurset varer to dage og inkluderer middag og overnatning på kursusstedet.

Entrepriseret 2 - AB 18 i praksis (internat)

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

 • 19/2 2019 til 20/2 2019

  Ringsted

 • 9/4 2019 til 10/4 2019

  Århus N

 • 25/9 2019 til 26/9 2019

  Ringsted

 • 5/11 2019 til 6/11 2019

  Århus N

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

Læringen foregår via gruppeorienteret arbejde, rollespil og diskussioner. Opgaverne løses og gennemgås mundtligt. Undervisningen er case-baseret og kræver aktiv deltagelse.

På kurset gennemgås spørgsmål som:

 • Hvordan håndterer du juridiske risici i AB 18?
 • Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder under byggeriets udførelse?
 • Hvordan sikrer du dig bedst muligt mod tvister i AB 18?
 • Hvordan håndterer du uundgåelige tvister hensigtsmæssigt i AB 18?

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gennemført Entrepriseret 1 - AB 18 forud for dette kursus.

Målgruppe
Kurset er for byggeledere, projektledere, tilsynsførende, rådgivere eller for dig, der har en vis erfaring med gennemførelse af et byggeri.

Kurset varer to dage og inkluderer middag og overnatning på kursusstedet.