Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ledelse

I denne kategori kan du finde inspiration til dit næste kursus inden for ledelse, kommunikation, sociale medier, forhandling og meget mere.

Hvert kursus og uddannelse kan stå alene og tages uafhængig af de andre. 

Vi udbyder en række ledelseskurser, som ofte er korte, intensive kurser målrettet bestemte emner og områder inden for ledelse. Se det aktuelle udbud af kurser nedenfor. 

Byggeriets Lederuddannelse
Ønsker du en længere og mere dybdegående uddannelse, så er Byggeriets Lederuddannelse det rigtige for dig. 

Læs mere om Byggeriets Lederuddannelse her

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Få 10% i rabat ved tilmelding minimum 6 uger før kursusstart. Gælder ikke arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser. På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Dansk Byggeris Projektlederuddannelse

Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

10 undervisningsdage

 • 5/2 2019 til 24/5 2019

  Nyborg

  (Venteliste)

 • 29/10 2019 til 4/3 2020

  Århus N

Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem uddannelsen, der forløber over ca. 5 måneder, med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

Indhold
På uddannelsen kommer du til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser og handlemuligheder.

Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder er med for at sikre, at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen hele tiden er optimal.

Dit udbytte

 • En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens erfarne projektledere
 • En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelsespraksis
 • Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen under meget dynamiske vilkår
 • Et udviklingsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte for deltager og virksomhed
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde videre med egen udvikling

Form og indhold
Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for projektledere med en travl hverdag. Derfor strækker uddannelsen sig over i alt 10 dages koncentreret læring fordelt på fem todagesmoduler med overnatning, hvor der er aftenarbejde og plads til at lære de andre deltagere godt at kende.

Vi arbejder ud fra en struktureret udviklingsproces, hvor vi opbygger kompetencerne trin for trin med fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde ved hjælp af bl.a. vejledninger og guider samt afprøvning på eget projekt.

Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice, nyeste anerkendte forskning, fx inden for Lean Construction, samt naturligvis de nye teknologier som VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Eksamen
Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for fremtidig projektledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor fleksibilitet.

Målgruppe
Projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum to til tre års erfaring som ansvarlig leder for gennemførelse af fag-, hoved- og/eller totalentrepriser, som ønsker at udvikle deres projektledelse. 


Modul 1: Projektledelse i byggeriet

Modul 2: Projektplanlægning og -styring

Modul 3: Ledelse af gennemføring

Modul 4: Ledelse af samspillet

Modul 5: Projektlederen i ilden


Det siger en tidligere deltager om uddannelsen:
"Jeg er blevet meget bedre til at prioritere mine arbejdsopgaver. Og så har jeg fået en masse teori og gode værktøjer, som har gjort mig bedre i stand til at kommunikere og formidle et budskab klart og entydigt til mine forskellige samarbejdspartnere".
Anders Lykke Kristensen, Egil Rasmussen A/SDen skarpe pen

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!


 • 4/3 2019 kl. 09.00-16.00

  Greve

 • 3/4 2019 kl. 09.00-16.00

  Århus N

 • 19/9 2019 kl. 09.00-16.00

  Roskilde

 • 8/10 2019 kl. 09.00-16.00

  Horsens

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

Indhold
Dette kursus lærer dig at skrive til din modtager. Hvis modtageren misforstår dig, er det ofte, fordi du ikke har formuleret dig klart og præcist. Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender, og som samtidig gør det sjovere at skrive.

Vi arbejder bl.a. med følgende emner:

 • Skriv målrettet til dine forskellige modtagere
 • Bliv læst og forstået gennem præcis formulering af klare budskaber - vi gennemgår de 10 gode sprogråd
 • Den gode disponering af forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 • Skriv professionelt på nudansk
 • Hvad sker der med det danske sprog lige nu?

Undervisningsform
Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle kan komme til orde.

Målgruppe

Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

Undervisere
Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag. og har gennem de sidste 20 år holdt formidlingskurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.  


Det siger en tidligere deltager om kurset:
"Det har været en fornøjelse at blive undervist af Ellen og Susanne i det kringlede danske sprog. De formidlede det på en humoristisk og indlevende måde, og det var skønt at opleve deres engagement og store viden".
Vibeke Johansen, kontorassistent 

Den svære samtale

Som leder har man løbende behov for at give medarbejderne en konstruktiv feedback. Men når det ikke er nok, er det nødvendigt at få det bedste ud af en svær samtale om ændring af en uønsket adfærd. Og derfor er det afgørende, at man er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på den svære samtale til gavn for virksomheden og i sidste ende også den enkelte medarbejder.

2 kursusdage

 • 7/3 2019 til 28/3 2019

  Århus N

 • 3/9 2019 til 24/9 2019

  Roskilde

Som leder har man løbende behov for at give medarbejderne en konstruktiv feedback. Men når det ikke er nok, er det nødvendigt at få det bedste ud af en svær samtale om ændring af en uønsket adfærd. Og derfor er det afgørende, at man er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på den svære samtale til gavn for virksomheden og i sidste ende også den enkelte medarbejder.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i de situationer, hvor du som leder skal formidle et svært budskab til en medarbejder. Det er vigtigt at være klædt godt på, hvis du skal kunne gennemføre en værdig og konstruktiv samtale. Det bliver du i stand til på dette kursus. På kurset får du indsigt i de forskellige typer af svære samtaler og deres kerneproblematikker. Du får værktøjer til at styre samtalen på en professionel og struktureret måde – lige fra forberedelsen til gennemførelsen af samtalen.

I løbet af kurset lærer du om:

 • de forskellige typer af svære samtaler, deres indhold og forløb
 • de juridiske aspekter vedrørende flere af de svære samtaler
 • hvornår du skal inddrage tredjepart i samtalen og henvise til eksperthjælp
 • hvilke typiske reaktioner du kan forvente, og hvordan du skal håndtere dem
 • hvordan du opnår en konstruktiv dialog undgår en uværdig diskussion

Udbytte
Du får trænet din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab til dine følelser og reaktioner, når du skal håndtere svære emner med medarbejderen. Du får kommunikative værktøjer til at skabe større tillid og bedre kontakt til medarbejderen, så misforståelser undgås og gode løsninger kan findes.

Desuden får du:

 • masser af træning i de forskellige samtaler – også dem med ansættelsesretlige konsekvenser
 • metoder til, hvordan du adresserer uhensigtsmæssig medarbejderadfærd
 • viden om, hvordan du holder den professionelle balance

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte undervisningsdage, hvor hovedvægten er lagt på masser af konkret træning og sparring med de andre deltagere og underviseren. Vi tager udgangspunkt i cases fra deltagernes egen hverdag, og det forventes derfor, at du medbringer en case fra dit arbejde, der vedrører de svære samtaler. Mellem de to kursusdage er der mulighed for at få råd og vejledning samt sparring med underviseren (via mail og telefon), så du kan få det størst mulige udbytte. Der vil også være øvelser og hjemmearbejde, som skal forberedes til anden kursusdag.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere og andre med personaleansvar, der ønsker at blive klædt bedst muligt på til at forberede og gennemføre svære samtaler.

Det effektive personlige lederskab

Lær at udvikle din selvledelse, så du kan prioritere din tid og bruge dine ressourcer på at skabe de bedste resultater for dig og din virksomhed.

 • 24/10 2019 til 14/11 2019

  Fredericia

Lær at udvikle din selvledelse, så du kan prioritere din tid og bruge dine ressourcer på at skabe de bedste resultater for dig og din virksomhed.

Indhold
Med god selvledelse tager du et personligt lederskab, der fremmer både engagement, arbejdsglæde og personlig effektivitet. Men det er en krævende disciplin. Det hele handler om, hvordan du bringer dig selv bedst i spil i dit daglige arbejde, så du kan opnå dine ønskede resultater i en sammenhæng mellem dine personlige interesser og ressourcer og virksomhedens opgaver og de fælles arbejdsprocesser. 

På kurset lærer du praktiske strategier og arbejdsmetoder til at skabe en målrettet og effektiv selvledelse med større fokusering og nærvær i dit daglige arbejde. Du får inspiration og konkrete værktøjer, der kan omsættes direkte til bedre resultater for dig selv og virksomheden. Ved kursets afslutning kommer du til at lave din egen fremtidige handlingsplan.

På første dag arbejder vi med afklaring af dit personlige lederskab, din rolle og dit ansvar, og vi sætter mål for udbyttet af din indsats og dine centrale nøgleopgaver. Dette arbejder du videre med via et arbejdshæfte frem til kursets anden dag. Her arbejder vi med, hvordan du planlægger og prioriterer din indsats og implementerer effektive arbejdsmetoder i udførelsen af dine nøgleopgaver. Alt dette samler du undervejs i arbejdshæftet med din personlige handlingsplan.

Vi arbejder på de to dage med emner som:

 • Hvordan vi som mennesker fungerer, planlægger, prioriterer og træffer beslutninger
 • Udvikling af det personlige lederskab – rolle, ansvar og råderum, samt effektiv udnyttelse af personlige ressourcer 
 • Status på egen selvledelse og præstationer i dag
 • Viden om effektive vaner, håndtering af e-mails, afbrydelser og andre tidsrøvere
 • Personlig prioritering og planlægning med fokus på fælles behov og arbejdsprocesser

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte dage med ca. 3 ugers mellemrum, og det forventes, at du arbejder videre mellem de to kursusdage, da kurset tager udgangspunkt i din rolle og dit konkrete arbejde. På kursusdagene arbejder vi med anerkendt viden, inspiration til afprøvede effektive arbejdsmetoder og personlig forankring via arbejdshæfter mm. Undervisningen veksler mellem indlæg og debat, gruppearbejde, øvelser og opgaver. Du har mulighed for at få personlig sparring, råd og vejledning med underviserne via telefon og mail mellem de to dage og efter kurset.

Forventet udbytte
På kurset kommer du til at arbejde med:

 • Målsætning – opstil mål for dine nøgleopgaver og resultater
 • Prioritering – prioriter din indsats og dine opgaver
 • Planlægning – metoder som giver dig mulighed for at arbejde ud fra din prioritering
 • Energi og koncentration – anvend din energi korrekt, så du kan håndtere afbrydelser og andre tidsrøvere
 • Møder – effektive værktøjer så dine møder giver resultater

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der ser tiden som en knap ressource, og som forventes at arbejde selvledende med fokus på god ressourceudnyttelse og resultatskabelse.


Forhandlingsteknik

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

 • 13/3 2019 til 14/3 2019

  Middelfart

 • 17/9 2019 til 18/9 2019

  Middelfart

 • 27/11 2019 til 28/11 2019

  Middelfart

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

Indhold
På kurset understreges det, hvordan en forhandling kan gennemføres, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Desuden bliver du bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer.

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din næste forhandling.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Grundlæggende forhandlingsteori
 • Strategi til valg af forhandlingsproces
 • Kommunikation og spørgeteknik
 • Praktisk case-arbejde

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får overblik ved forhandlingsbordet og bliver i stand til at se forskellige muligheder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, næste gang du står i en forhandling.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leverandører, personale og kunder. 

Det siger en tidligere deltager om kurset:
"Min hverdag er fyldt med forhandlingssituationer i forbindelse med tilbud og møder med underentreprenører osv., og derfor ville jeg gerne blive bedre til at forhandle. Kurset var rigtig godt og varieret og med en passende blanding af teori og praksis. Det var godt, at der var gruppearbejde, så man kunne tale med de andre deltagere og høre hinandens synspunkter.
Jeg har lært nogle nye teknikker, som jeg kan bruge når jeg skal forhandle, og jeg har lært, hvordan jeg håndterer forskellige personligheder og situationer. Kurset har alt i alt været en rigtig god investering, som jeg har fået meget ud af".
Casper Ravn Jørgensen, byggeleder hos 5E Byg


Gennemslagskraft i entreprisesamarbejdet

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

 • 19/3 2019 til 21/3 2019

  Horsens

 • 22/10 2019 til 24/10 2019

  Ringsted

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

Indhold
På dette kursus lærer du at sætte specifikke mål for den indflydelse, du ønsker, og du vil blive trænet i at formulere dig præcist, så ingen er i tvivl om, hvad du vil opnå. Du får desuden træning i at variere din adfærd og kommunikation (indflydelsesstil), så du oparbejder en fleksibilitet, der styrker evnen til at nå i mål, samtidig med at du opbygger eller vedligeholder gode relationer med dem, du ønsker at påvirke.

Vi tager udgangspunkt i følgende emner:

 • 360 graders analyse – hvordan er min adfærd, når jeg søger indflydelse i dag?
 • Assertiv kommunikation og adfærd
 • Træning i Influence-modellens fire indflydelsesstile efterfulgt af feedback
 • Mentale overbevisninger som hæmmer mig i at få den indflydelse, jeg gerne vil have
 • Digitale læringsmiljøer som støtter mig i at få indflydelse i hverdagen

Undervisningsform
Kurset er et struktureret udviklingsforløb på mere end seks måneder. Det indledes med, at du udarbejder en 360 graders analyse, hvor du får indsigt i din nuværende adfærd, når du søger indflydelse og dermed såvel styrkerne som svaghederne ved din positive, personlige gennemslagskraft. Herefter følger tre dages workshop, hvor du er i centrum hele tiden, idet hovedingrediensen er øvelser, som indebærer intensiv, praktisk træning i Influence-modellen efterfulgt af en direkte, personlig feedback til dig.

Efter workshoppen får du adgang til digitale læringsmiljøer, der understøtter din fortsatte træning, ligesom vi i et halvt år holder dig fokuseret på at arbejde videre med dine udviklingsområder. Som afslutning på udviklingsforløbet har du mulighed for at få udarbejdet en ny analyse for at se, hvordan du har udviklet dig og øget din positive, personlige gennemslagskraft.

Målgruppe
Alle, der har brug for at styrke sin positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i entreprisesamarbejdet.

Det siger en tidligere deltager om kurset:
"Kurset var simpelthen så megagodt! Jeg kan næsten ikke få armene ned. Underviseren var superdygtig og meget inspirerende. Han skabte en tryg og rar stemning, hvor man ikke var bange for at sige noget forkert.
På kurset lærte vi om, hvordan man får sagt det, der er nødvendigt. Vi fik rigtig meget træning i forskellige teknikker og metoder. Bl.a. ”De fire indflydelsesstile”, som handler om, hvordan man kan variere sin kommunikation og adfærd. Det er noget, som jeg i høj grad kan bruge i mit arbejde, og jeg er allerede i gang!”
Claire Isabelle Blanchet-Pedersen, kvalitets- og arbejdsmiljøansvarlig hos ASON


Grundkursus i Facebook og LinkedIn for håndværksvirksomheder

Dette kursus hjælper dig med at komme godt fra start, når du skal bruge Facebook og LinkedIn professionelt i din virksomhed. Du lærer, hvordan din virksomhed kan skille sig ud fra mængden, og hvordan I kan nå ud til jeres kunder og vigtige interessenter på de sociale medier.

 • 13/3 2019 kl. 08.30-17.00

  København S

 • 22/5 2019 kl. 08.30-17.00

  Århus N

 • 12/9 2019 kl. 08.30-17.00

  Ringsted

 • 21/11 2019 kl. 08.30-17.00

  Horsens

Dette kursus hjælper dig med at komme godt fra start, når du skal bruge Facebook og LinkedIn professionelt i din virksomhed. Du lærer, hvordan din virksomhed kan skille sig ud fra mængden, og hvordan I kan nå ud til jeres kunder og vigtige interessenter på de sociale medier.

Indhold
På dette kursus får du en grundlæggende viden om Facebook og LinkedIn, og du lærer, hvilke målgrupper de hver især henvender sig til, og hvilket indhold du kan dele på de to platforme.

Vi fokuserer på, hvad der giver mening for dig og din virksomhed, så du kan bruge din tid og dine ressourcer bedst muligt i hverdagen.

Vi tilbyder dig en dag med intensiv undervisning, hvor vi bl.a. kommer ind på:

 • Hvad er vigtigt – og hvad virker?
 • Prioritering og strategiske valg
 • Hvordan når du målgruppen?
 • Hvad er den gode historie fra din virksomhed?
 • Læg en indholdsplan, der hjælper i en travl hverdag
 • Hvordan kan dine kolleger hjælpe virksomheden på vej på de sociale medier?
 • Annonceringsmuligheder

Forventet udbytte
Når dagen er gået, har du fået en masse ny viden om Facebook og LinkedIn, så du kan komme godt fra start eller videre med jeres sociale medier. Du er blevet klogere på, hvordan du kan udnytte Facebook og LinkedIn til at nå ud til kunder og andre interessenter, og du er klædt på til at planlægge og strukturere dit arbejde med sociale medier.

Undervisningsform
Dagen er en blanding af teori og praksis. Du får mulighed for at arbejde praktisk med de profiler, din virksomhed allerede har, eller hjælp til at oprette profiler helt fra start. Vi kigger på cases og praktiske eksempler, der kan give inspiration til dit arbejde med sociale medier.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med sociale medier i din virksomhed. Du er måske kommunikationsmedarbejder, administrativ medarbejder eller lignende. Du har enten arbejdet med sociale medier i et stykke tid, eller du skal til at i gang. Det er ikke et krav, at virksomheden allerede har oprettet profiler på LinkedIn/Facebook.


Grundkursus i ledelse

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.


 • 26/3 2019 til 28/3 2019

  Ringsted

 • 21/5 2019 til 23/5 2019

  Horsens

 • 4/9 2019 til 6/9 2019

  Århus N

 • 12/11 2019 til 14/11 2019

  Ringsted

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplanter sig hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.

Indhold
På kurset får du en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden. Herunder hvilke roller og opgaver der forventes løst af lederen. Kurset ruster dig bl.a. til at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får de rette værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Der sættes tillige fokus på optimering af kommunikationen mellem leder og medarbejder, og på hvordan man som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne.

Lederens holdninger og adfærd har en stor betydning for måden at lede på. Vi bringer disse emner i spil, og du får indsigt i din egen lederprofil.

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation - teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det forudsættes, at du har placering eller kommende placering med personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.   


Konflikthåndtering på byggepladsen

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

 • 3/12 2019 til 4/12 2019

  Roskilde

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

Indhold
På dette kursus får du kendskab til mediation, og du lærer, hvordan du kan håndtere konflikter konstruktivt – både forebyggende og i en aktuel konflikt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan du kan gribe ind i tide. Vi har forskellige måder at reagere på, og du får indsigt i din konfliktstil, og hvilken betydning den har for din måde at reagere på.

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Konflikthåndtering der bygger på ”win win”-konceptet
 • Hvordan forebygger man konflikter?
 • Konfliktreaktionsstile
 • Hvordan kan parterne tage ansvar for en konflikt og finde løsningsmuligheder?
 • Mediationsprocessen i fem faser
 • Hvordan kan AB 18 bidrage til det gode samarbejde og forebygge konflikter eller tage dem i opløbet?
 • Kommunikationsprocesser der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i branchen, der ønsker værktøjer til den daglige trivsel og konstruktive konfliktløsning.  


Mentor for din lærling

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

2 kursusdage

 • 2/4 2019 til 24/4 2019

  Ringsted

 • 4/4 2019 til 26/4 2019

  Århus N

 • 1/10 2019 til 22/10 2019

  Roskilde

 • 3/10 2019 til 24/10 2019

  Horsens

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge og elever i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

Indhold
På dette kursus bliver du rustet til at varetage rollen som mentor, og du lærer at møde de unges spørgsmål og at forholde dig til deres udfordringer og forventninger til fremtidens arbejdsplads. Du lærer også, hvordan du kan hjælpe dem med at finde balancen mellem skole, fritid og virksomheden.

Du får udleveret et arbejdshæfte, der bidrager til, at du får en personlig afklaring på din rolle og planlægning af dine indsatser. I hæftet får du også hjælp til, hvordan du evaluerer samarbejdet med lærlingen.

Program for dag 1:

 • Hvad er en mentor?
 • Rollen som mentor og mentee
 • Hvordan lærer din mentee bedst? Og hvordan understøtter du læringen?
 • Videndeling og inspiration til egen mentorrolle

Program for dag 2:

 • Erfaringsudveksling fra dag 1
 • DISC profil – få indblik i din egen adfærd samt andre persontyper
 • Spot og forstå andre og tilpas din adfærd herefter
 • Kommunikation og den motiverende samtale
 • Ideer til løbende udvikling af lærling/elev

Undervisningsform
Kurset består af to ikke-sammenhængende undervisningsdage. Således er der efter dag 1 god tid til at forberede sig og lave hjemmearbejde til dag 2. Det er muligt at tilmelde sig den første dag eller begge dage. Vi anbefaler dog at deltage på begge dage for at få det størst mulige udbytte. Undervisningen veksler mellem bl.a. indlæg, øvelser og gruppearbejde.

Forventet udbytte
Hvis du deltager på den første dag, får du indblik i, hvordan du kan varetage og udvikle din rolle som mentor. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos lærlingen. Hvis du tilmelder dig begge dage, får du endnu flere vigtige kommunikationsværktøjer, bedre kendskab til dig selv og inspiration til din udvikling, og du bliver introduceret til coaching som udviklingsværktøj.

Målgruppe
Medarbejdere, der er udpeget eller har interesse i at blive udpeget som mentor for lærlinge og yngre medarbejdere i virksomheden. 

En tidligere deltager fortæller:
"Materialet var rigtig godt, og man kan bruge hele konceptet eller det, man har lyst til. Og så har den sparring og de snakke, vi deltagere har haft med hinanden, været uundværlige".


Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge og elever i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

Indhold
På dette kursus bliver du rustet til at varetage rollen som mentor, og du lærer at møde de unges spørgsmål og at forholde dig til deres udfordringer og forventninger til fremtidens arbejdsplads. Du lærer også, hvordan du kan hjælpe dem med at finde balancen mellem skole, fritid og virksomheden.

Du får udleveret et arbejdshæfte, der bidrager til, at du får en personlig afklaring på din rolle og planlægning af dine indsatser. I hæftet får du også hjælp til, hvordan du evaluerer samarbejdet med lærlingen.

Program for dag 1:
• Hvad er en mentor?
• Rollen som mentor og mentee
• Hvordan lærer din mentee bedst? Og hvordan understøtter du læringen?
• Videndeling og inspiration til egen mentorrolle

Program for dag 2:
• Erfaringsudveksling fra dag 1
• DISC profil – få indblik i din egen adfærd samt andre persontyper
• Spot og forstå andre og tilpas din adfærd herefter
• Kommunikation og den motiverende samtale
• Ideer til løbende udvikling af lærling/elev
Undervisningsform
Kurset består af to ikke-sammenhængende undervisningsdage. Således er der efter dag 1 god tid til at forberede sig og lave hjemmearbejde til dag 2. Det er muligt at tilmelde sig den første dag eller begge dage. Vi anbefaler dog at deltage på begge dage for at få det størst mulige udbytte. Undervisningen veksler mellem bl.a. indlæg, øvelser og gruppearbejde.

Forventet udbytte
Hvis du deltager på den første dag, får du indblik i, hvordan du kan varetage og udvikle din rolle som mentor. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos lærlingen. Hvis du tilmelder dig begge dage, får du endnu flere vigtige kommunikationsværktøjer, bedre kendskab til dig selv og inspiration til din udvikling, og du bliver introduceret til coaching som udviklingsværktøj.
Målgruppe
Medarbejdere, der er udpeget eller har interesse i at blive udpeget som mentor for lærlinge og yngre medarbejdere i virksomheden. 

En tidligere deltager fortæller:
"Materialet var rigtig godt, og man kan bruge hele konceptet eller det, man har lyst til. Og så har den sparring og de snakke, vi deltagere har haft med hinanden, været uundværlige".

Skab resultater med effektiv procesledelse

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder og med inddragelse af byggeprocessens parter.

 • 23/4 2019 til 25/4 2019

  Middelfart

 • 5/11 2019 til 7/11 2019

  Middelfart

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder og med inddragelse af byggeprocessens parter.

Indhold
På kurset bliver du undervist i moderne planlægnings- og ledelsesmetoder, som danner grundlag for at arbejde med Lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde, og hvordan du gennem involvering af byggeriets parter skaber en god fælles planlægning og et godt flow i byggeproduktionen.

I løbet af kurset arbejder vi med:

 • Lean Construction som ledelsesfilosofi, herunder krav til kompetencer hos byggeleder og fagentreprenører
 • Last Planner System som planlægnings- og styringsredskab
 • Koblingen mellem nye og velkendte planlægningsmetoder
 • Flow, logistik, risikostyring og arbejdsmiljø i byggeproduktionen i et Lean-perspektiv
 • Indarbejdelse af løbende forbedringer i byggeprojektet
 • Kommunikation, mødestruktur og organisering af byggeprocessen

Undervisningsform
Der vil være oplæg, produktionsspil, øvelser og debat. Vi bruger praktiske cases, konkrete modeller og værktøjer til inddragelse, planlægning og formidling. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
På dette kursus lærer du:

 • hvordan du i samarbejde med byggeprojektets parter kan skabe troværdige, realistiske og robuste tidsplaner, der hjælper dig til at få overblik over byggeprocessen
 • at se risici og muligheder, som skaber grundlaget for en succesfuld byggeproces
 • at formidle udfordringer, løsninger og planer til samarbejdspartnere og brugere på en professionel måde

Målgruppe
Kurset er for projektledere, byggeledere, entrepriseledere og andre ledere, som har ansvaret for den overordnede planlægning og styring af fag-, hoved-, eller totalentrepriser.