Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ledelse

Vi tilbyder en bred vifte af ledelseskurser.

Hvert kursus og uddannelse kan stå alene og tages uafhængig af de andre. 

Vi udbyder en række ledelseskurser, som ofte er korte, intensive kurser målrettet bestemte emner og områder inden for ledelse. Se det aktuelle udbud af kurser nedenfor. 

Byggeriets Lederuddannelse
Ønsker du en længere og mere dybdegående uddannelse, så er Byggeriets Lederuddannelse det rigtige for dig. 

Læs mere om Byggeriets Lederuddannelse her

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Få 10% i rabat ved tilmelding minimum 6 uger før kursusstart. Gælder ikke arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser. På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Dansk Byggeris Projektlederuddannelse

Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats

 • 31/10 2018 til 27/2 2019

  Århus N

Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem uddannelsen, der forløber over ca. 6 måneder, med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

Indhold
På uddannelsen kommer du til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser og handlemuligheder.

Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder er med for at sikre, at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen hele tiden er optimal.

Dit udbytte

 • En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens erfarne projektledere
 • En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelsespraksis
 • Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen under meget dynamiske vilkår
 • Et udviklingsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte for deltager og virksomhed
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde videre med egen udvikling

Form og indhold
Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for projektledere med en travl hverdag. Derfor strækker uddannelsen sig over i alt 10 dages koncentreret læring fordelt på fem todagesmoduler med overnatning, hvor der er aftenarbejde og plads til at lære de andre deltagere godt at kende.

Vi arbejder ud fra en struktureret udviklingsproces, hvor vi opbygger kompetencerne trin for trin med fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde ved hjælp af bl.a. vejledninger og guider samt afprøvning på eget projekt.

Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice, nyeste anerkendte forskning, fx inden for Lean Construction, samt naturligvis de nye teknologier som VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Eksamen
Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for fremtidig projektledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor fleksibilitet.

Målgruppe
Projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum to til tre års erfaring som ansvarlig leder for gennemførelse af fag-, hoved- og/eller totalentrepriser, som ønsker at udvikle deres projektledelse. 


Modul 1: Projektledelse i byggeriet
31. oktober - 1. november 2018, Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Modul 2: Projektplanlægning og -styring
29.-30. november 2018, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Modul 3: Ledelse af gennemføring
3.-4. januar 2019, Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Modul 4: Ledelse af samspillet
30.-31. januar 2019, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Modul 5: Projektlederen i ilden
26.-27. februar 2019, Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Den skarpe pen

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!


 • 18/9 2018 kl. 09.00-16.00

  Roskilde

 • 10/10 2018 kl. 09.00-16.00

  Horsens

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

Indhold
Dette kursus lærer dig at skrive til din modtager. Hvis modtageren misforstår dig, er det ofte, fordi du ikke har formuleret dig klart og præcist. Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender, og som samtidig gør det sjovere at skrive.

Vi arbejder bl.a. med følgende emner:

 • Skriv målrettet til dine forskellige modtagere
 • Bliv læst og forstået gennem præcis formulering af klare budskaber - vi gennemgår de 10 gode sprogråd
 • Den gode disponering af forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 • Skriv professionelt på nudansk
 • Hvad sker der med det danske sprog lige nu?

Undervisningsform
Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle kan komme til orde.

Målgruppe

Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

Undervisere
Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag. og har gennem de sidste 20 år holdt formidlingskurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.  

 "Det har været en fornøjelse at blive undervist af Ellen og Susanne i det kringlede danske sprog. De formidlede det på en humoristisk og indlevende måde, og det var skønt at opleve deres engagement og store viden"

Vibeke Johansen, kontorassistent 

Forhandlingsteknik

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

 • 5/11 2018 til 6/11 2018

  Middelfart

  Ledige pladser: 4

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

Indhold
På kurset understreges det, hvordan en forhandling kan gennemføres, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Desuden bliver du bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer.

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din næste forhandling.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Grundlæggende forhandlingsteori
 • Strategi til valg af forhandlingsproces
 • Kommunikation og spørgeteknik
 • Praktisk case-arbejde

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får overblik ved forhandlingsbordet og bliver i stand til at se forskellige muligheder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, næste gang du står i en forhandling.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leverandører, personale og kunder. 


Gennemslagskraft i entreprisesamarbejdet

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

 • 29/10 2018 til 31/10 2018

  Ringsted

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

Indhold
På dette kursus lærer du at sætte specifikke mål for den indflydelse, du ønsker, og du vil blive trænet i at formulere dig præcist, så ingen er i tvivl om, hvad du vil opnå. Du får desuden træning i at variere din adfærd og kommunikation (indflydelsesstil), så du oparbejder en fleksibilitet, der styrker evnen til at nå i mål, samtidig med at du opbygger eller vedligeholder gode relationer med dem, du ønsker at påvirke.

Vi tager udgangspunkt i følgende emner:

 • 360 graders analyse – hvordan er min adfærd, når jeg søger indflydelse i dag?
 • Assertiv kommunikation og adfærd
 • Træning i Influence-modellens fire indflydelsesstile efterfulgt af feedback
 • Mentale overbevisninger som hæmmer mig i at få den indflydelse, jeg gerne vil have
 • Digitale læringsmiljøer som støtter mig i at få indflydelse i hverdagen

Undervisningsform
Kurset er et struktureret udviklingsforløb på mere end seks måneder. Det indledes med, at du udarbejder en 360 graders analyse, hvor du får indsigt i din nuværende adfærd, når du søger indflydelse og dermed såvel styrkerne som svaghederne ved din positive, personlige gennemslagskraft. Herefter følger tre dages workshop, hvor du er i centrum hele tiden, idet hovedingrediensen er øvelser, som indebærer intensiv, praktisk træning i Influence-modellen efterfulgt af en direkte, personlig feedback til dig.

Efter workshoppen får du adgang til digitale læringsmiljøer, der understøtter din fortsatte træning, ligesom vi i et halvt år holder dig fokuseret på at arbejde videre med dine udviklingsområder. Som afslutning på udviklingsforløbet har du mulighed for at få udarbejdet en ny analyse for at se, hvordan du har udviklet dig og øget din positive, personlige gennemslagskraft.

Målgruppe
Alle, der har brug for at styrke sin positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i entreprisesamarbejdet.


Grundkursus i ledelse

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.

 • 18/9 2018 til 20/9 2018

  Middelfart

 • 27/11 2018 til 29/11 2018

  Roskilde

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplanter sig hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.

Indhold
På kurset får du en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden. Herunder hvilke roller og opgaver der forventes løst af lederen. Kurset ruster dig bl.a. til at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får de rette værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Der sættes tillige fokus på optimering af kommunikationen mellem leder og medarbejder, og på hvordan man som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne.

Lederens holdninger og adfærd har en stor betydning for måden at lede på. Vi bringer disse emner i spil, og du får indsigt i din egen lederprofil.

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation - teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det forudsættes, at du har placering eller kommende placering med personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.   


Konflikthåndtering og mediation i entreprisesamarbejdet

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

 • 5/12 2018 til 6/12 2018

  Roskilde

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, når de opstår.

Indhold
På dette kursus får du kendskab til mediation, og du lærer, hvordan du kan håndtere konflikter konstruktivt – både forebyggende og i en aktuel konflikt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan du kan gribe ind i tide. Vi har forskellige måder at reagere på, og du får indsigt i din konfliktstil, og hvilken betydning den har for din måde at reagere på.

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Mediationsprocessen i fem faser
 • Konflikthåndtering der bygger på ”win win”-konceptet
 • Hvordan forebygger man konflikter?
 • Hvordan kan parterne tage ansvar for en konflikt og finde løsningsmuligheder?
 • Redskaber der effektivt kan bruges i konfliktsituationer
 • Kommunikationsprocesser der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden
 • Konfliktreaktionsstile

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i branchen, der ønsker redskaber til den daglige trivsel og konstruktive konfliktløsning.  


Markedsføring og rekruttering med Facebook

Sociale medier er vigtige værktøjer, når du i dag vil nå din målgruppe. Og for mange af dine kunder og interessenter vil det også være et af de første steder, de søger efter dig. Så hvordan sikrer du, at de finder dig, når de søger efter netop din virksomhed og dine kompetencer?

 • 12/9 2018 kl. 09.00-16.00

  Roskilde

 • 9/10 2018 kl. 09.00-16.00

  Horsens

Sociale medier er vigtige værktøjer, når du i dag vil nå din målgruppe. Og for mange af dine kunder og interessenter vil det også være et af de første steder, de søger efter dig. Så hvordan sikrer du, at de finder dig, når de søger efter netop din virksomhed og dine kompetencer?

Indhold
Vi arbejder med, hvordan du kan anvende Facebook som et led i din markedsføring. Vi arbejder også med, hvordan du som virksomhed kan gøre dig attraktiv og tiltrække nye potentielle medarbejdere.

På denne workshop får du:

 • En professionel og søgemaskineoptimeret virksomhedsside på Facebook
 • Viden om, hvordan du når din målgruppe, og om hvad der virker
 • Hjælp til målrettet annoncering på Facebook
 • Inspiration til indhold og opdateringer på Facebook
 • Tips og tricks til rekruttering og tiltrækning via Facebook
 • Viden om kommunikation på Facebook – hvad kræver det?
 • Hjælp til at måle din indsats
 • Viden om, hvordan du opretter og planlægger opslag på Facebook

Forventet udbytte
Du kommer på en ”hands on”-workshop, hvor du får skabt et godt grundlag og fundament for at arbejde professionelt med din virksomhedsside på Facebook.

Undervisningsform
Workshoppen er en blanding af teori og praksis. Medbring computer og login til din Facebook-profil. Vi arbejder med profilerne i løbet af dagen.

Målgruppe
Workshoppen forudsætter, at du har en personlig profil på Facebook, og at du har et kendskab til brugerfladen. Det er ikke et krav, at du allerede har en virksomhedsside på Facebook. 


Rekruttering og branding med LinkedIn

LinkedIn giver dig og din virksomhed mulighed for at udvide jeres kommunikation med et medie, som hver dag bruges af jeres samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere. Det er en unik mulighed for at blive set og skabe nye professionelle kontakter, som i sidste ende leder til mersalg og nye kunder eller medarbejdere.

 • 17/9 2018 kl. 09.00-16.00

  Roskilde

 • 8/10 2018 kl. 09.00-16.00

  Horsens

 • 7/11 2018 kl. 09.00-16.00

  Roskilde

LinkedIn giver dig og din virksomhed mulighed for at udvide jeres kommunikation med et medie, som hver dag bruges af jeres samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere. Det er en unik mulighed for at blive set og skabe nye professionelle kontakter, som i sidste ende leder til mersalg og nye kunder eller medarbejdere.

Indhold
På denne workshop fokuserer vi på, hvad der virker på LinkedIn, så du har mulighed for at nå din målgruppe med relevante opdateringer. Vi arbejder også med, hvordan du med professionelt brug af din virksomhedsprofil kan tiltrække arbejdskraft og søge specifikt på relevante personer.

På workshoppen får du:

 • En professionel og søgemaskineoptimeret virksomhedsprofil på LinkedIn
 • Viden om, hvordan du når din målgruppe, og om hvad der virker
 • Inspiration til indhold og opdateringer på LinkedIn
 • Viden om sammenhæng mellem din virksomhedsprofil vs. din personlige profil
 • Tips og tricks til rekruttering på LinkedIn – søgninger og tiltrækning
 • Viden om sponsoreret indhold – annoncering målrettet en specifik målgruppe
 • Sparring og rådgivning, ift. hvordan din virksomhed kan få større værdi af jeres arbejde med sociale medier
 • Viden om Employee Advocacy (hvordan kan mine medarbejdere bidrage til større synlighed?)
 • Hjælp til, hvordan du måler indsatsen

Forventet udbytte
Du kommer på en ”hands on”-workshop, hvor du i løbet af dagen får skabt et godt grundlag og fundament for at arbejde professionelt med din virksomhedsside på LinkedIn.

Undervisningsform
Workshoppen er en blanding af teori og praksis. Medbring computer og login til din LinkedIn-profil. Vi arbejder med profilerne i løbet af dagen.

Målgruppe
Workshoppen forudsætter, at du har en personlig profil på LinkedIn, og at du har et kendskab til brugerfladen. Det er ikke et krav, at du allerede har en profil for din virksomhed på LinkedIn.  


Skab resultater med effektiv procesledelse

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder og med inddragelse af byggeprocessens parter.

 • 6/11 2018 til 8/11 2018

  Middelfart

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og lær, hvordan du kan skabe synlige resultater ved at kombinere nye og gamle planlægningsmetoder og med inddragelse af byggeprocessens parter.

Indhold
På kurset bliver du undervist i moderne planlægnings- og ledelsesmetoder, som danner grundlag for at arbejde med Lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde, og hvordan du gennem involvering af byggeriets parter skaber en god fælles planlægning og et godt flow i byggeproduktionen.

I løbet af kurset arbejder vi med:

 • Lean Construction som ledelsesfilosofi, herunder krav til kompetencer hos byggeleder og fagentreprenører
 • Last Planner System som planlægnings- og styringsredskab
 • Koblingen mellem nye og velkendte planlægningsmetoder
 • Flow, logistik, risikostyring og arbejdsmiljø i byggeproduktionen i et Lean-perspektiv
 • Indarbejdelse af løbende forbedringer i byggeprojektet
 • Kommunikation, mødestruktur og organisering af byggeprocessen

Undervisningsform
Der vil være oplæg, produktionsspil, øvelser og debat. Vi bruger praktiske cases, konkrete modeller og værktøjer til inddragelse, planlægning og formidling. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
På dette kursus lærer du:

 • hvordan du i samarbejde med byggeprojektets parter kan skabe troværdige, realistiske og robuste tidsplaner, der hjælper dig til at få overblik over byggeprocessen
 • at se risici og muligheder, som skaber grundlaget for en succesfuld byggeproces
 • at formidle udfordringer, løsninger og planer til samarbejdspartnere og brugere på en professionel måde

Målgruppe
Kurset er for projektledere, byggeledere, entrepriseledere og andre ledere, som har ansvaret for den overordnede planlægning og styring af fag-, hoved-, eller totalentrepriser.