Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ledelse

Vi kan tilbyde en bred vifte af ledelseskurser

Hvert kursus og uddannelse kan stå alene og tages uafhængig af de andre. 

Vi udbyder en række ledelseskurser, som er ofte er korte intensive kurser målrettet bestemte emner og områder indenfor ledelse. Se det aktuelle udbud af kurser nedenfor. 

Byggeriets Lederuddannelse
Ønsker du en længere og mere dybdegående uddannelse, så er Byggeriets Lederuddannelse det rigtige for dig. 

Læs mere om Byggeriets Lederuddannelse her

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Få 10% i rabat ved tilmelding minimum 6 uger før kursusstart. Gælder ikke arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser. På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Den skarpe pen

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og behageligere at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

 • 6/3 2018 kl. 09.00-16.00

  Greve

 • 12/4 2018 kl. 09.00-16.00

  Århus N

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og behageligere at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

Indhold
Dette kursus lærer dig at skrive til din modtager. Hvis modtageren misforstår dig, er det ofte, fordi du ikke har formuleret dig klart og præcist. Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender, og som samtidig gør det sjovere at skrive.

Vi kommer blandt andet til at arbejde med følgende emner:

 • Skriv målrettet til dine forskellige modtagere
 • Bliv læst og forstået gennem præcis formulering af klare budskaber - vi gennemgår de 10 gode sprogråd
 • Den gode disponering af forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 • Skriv professionelt på nudansk
 • Hvad sker der med det danske sprog lige nu?

Undervisningsform
Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle kan komme til orde.

Målgruppe
Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

Undervisere
Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag. og har gennem de sidste 20 år holdt formidlingskurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.

 "Det har været en fornøjelse at blive undervist af Ellen og Susanne i det kringlede danske sprog. De formidlede det på en humoristisk og indlevende måde, og det var skønt at opleve deres engagement og store viden"

Vibeke Johansen, kontorassistent 

Effektiv byggeproces

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og bliv klog på, hvordan du kombinerer gode metoder med de involverede parters erfaring.

 • 10/4 2018 til 11/4 2018

  Århus N

Der er meget at hente både på tid, økonomi og kvalitet, når man skaber en effektiv byggeproces. Kom og bliv klog på, hvordan du kombinerer gode metoder med de involverede parters erfaring.

Indhold
På kurset undervises der i moderne planlægnings- og ledelsesmetoder, som danner grundlaget for at arbejde med lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde, og hvordan parterne skaber de rigtige forudsætninger for et optimalt flow i planlægning og udførelse af byggeriet i praksis.

I løbet af kurset kommer vi blandt andet til at arbejde med følgende emner:

 • Lean Construction som ledelsesfilosofi i byggeprojekter
 • Lean i udførelsen, herunder krav til byggeledelsens kompetencer
 • Last Planner som planlægningsredskab
 • Løbende forbedringer samt inddragelse af medarbejdere i planlægning
 • Lean og risikostyring samt arbejdsmiljø

Der vil blive anvendt praktiske cases samt konkrete modeller og anvendelsesorienterede værktøjer til planlægning og udførelse af en effektiv byggeproces.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der er undervisning om aftenen.

Målgruppe

Projektledere, entrepriseledere og andre ledere, som arbejder med praktisk udførelse af bygge- og anlægsopgaver.


Forhandlingsteknik

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være i stand til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

 • 13/3 2018 til 14/3 2018

  Middelfart

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være i stand til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

Indhold
På kurset understreges det, hvordan en forhandling kan gennemføres, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Desuden bliver du bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer. 

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din næste forhandling.

Vi kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Grundlæggende forhandlingsteori
 • Strategi til valg af forhandlingsproces
 • Kommunikation og spørgeteknik
 • Praktisk case-arbejde

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får overblik ved forhandlingsbordet og bliver i stand til at se forskellige muligheder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, næste gang du står i en forhandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leverandører, personale og kunder.


Grundkursus i ledelse

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.

 • 16/1 2018 til 18/1 2018

  Århus N

  Ledige pladser: 4

 • 16/4 2018 til 18/4 2018

  Vejle

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.  

Indhold
På kurset får du en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden. Herunder hvilke roller og opgaver der forventes løst af lederen. Kurset ruster dig bl.a. til at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får de rette værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Der sættes tillige fokus på optimering af kommunikationen mellem leder og medarbejder, og på hvordan man som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne.

Lederens holdninger og adfærd har en stor betydning for måden at lede på. Vi bringer disse emner i spil og du får indsigt i din egen lederprofil. 

Vi kommer blandt andet omkring følgende emner:

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation - teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det forudsættes, at deltagerne har placering eller kommende placering med personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.


How2Influence - øget indflydelse i entreprisesamarbejdet

How2Influence øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

 • 5/3 2018 til 7/3 2018

  Fredericia

How2Influence øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde. Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

Indhold
På dette kursus lærer du at sætte specifikke mål for den indflydelse, du ønsker, og du vil blive trænet i at formulere dig præcist, så ingen er i tvivl om, hvad du vil opnå. Du får desuden træning i at variere din adfærd og kommunikation (indflydelsesstil), så du oparbejder en fleksibilitet, der gør det nemmere at nå i mål, samtidig med at du opbygger eller vedligeholder gode relationer med dem, du ønsker at påvirke med din indflydelse.

Vi kommer til at tage udgangspunkt i følgende emner:

 • 360 graders analyse – hvordan er min adfærd, når jeg søger indflydelse i dag?
 • Assertiv kommunikation og adfærd
 • Træning i Influence-modellens fire indflydelsesstile efterfulgt af feedback
 • Mentale overbevisninger som hæmmer mig i at få den indflydelse, jeg gerne vil have
 • Digitale læringsmiljøer som støtter mig i at få indflydelse i hverdagen

Undervisningsform
How2Influence er et struktureret udviklingsforløb på mere end seks måneder. Det indledes med, at du udarbejder en 360 graders analyse, hvor du får indsigt i din nuværende adfærd, når du søger indflydelse og dermed såvel styrkerne som svaghederne ved din positive, personlige gennemslagskraft. Herefter følger tre dages workshop, hvor du er i centrum hele tiden, idet hovedingrediensen er øvelser, som indebærer intensiv, praktisk træning i Influence-modellen efterfulgt af en direkte, personlig feedback til dig.

Efter workshoppen får du adgang til digitale læringsmiljøer, der understøtter din fortsatte træning, ligesom vi i et halvt år holder dig fokuseret på at arbejde videre med dine udviklingsområder. Som afslutning på udviklingsforløbet har du mulighed for at få udarbejdet en ny analyse for at se, hvordan du har udviklet dig og øget din positive, personlige gennemslagskraft.

Målgruppe
Alle, der har brug for at styrke sin positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i entreprisesamarbejdet.

 "Kursuslederne var meget engagerede, hvilket gav energi til at være på hele dagen. God opsætning af undervisningen med lidt teori først og så afprøvning i praksis bagefter. Rigtig godt at man får lov til at øve sig meget - det virker."

Projektleder hos Kemp & Lauritzen A/S

 Undervisere:

 • Ole Kristiansen, partner i Learn2Lead
 • Otto Schütt, partner i Learn2Lead
 • Trine Hansen, partner i Learn2Lead

Underviserne har stor erfaring med at afholde kurset Power2Influence, som Dansk Byggeris kursus er baseret på. Power2Influence har haft flere end 40.000 deltagere i Danmark.


Kvalitetsledelse - netværk

Netværket er for kvalitetsansvarlige ledere i store og mellemstore virksomheder, der ønsker at udveksle erfaringer, udfordringer og viden om kvalitetsledelse.

 • 28/11 2017 kl. 10.00-14.00

  Herlev

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 7/2 2018 kl. 10.00-14.00

  Herlev

 • 23/5 2018 kl. 10.00-14.00

  Ringsted

Netværket er for kvalitetsansvarlige ledere i store og mellemstore virksomheder, der ønsker at udveksle erfaringer, udfordringer og viden om kvalitetsledelse.

I netværket Kvalitetsledelse kan du blive opdateret på nye trends, metoder og processer relateret til kvalitetsledelse, og du kan sparre med andre i lignende stillinger.

Netværket har eksisteret siden april 2013 og består i dag af en gruppe ledere, der til daglig beskæftiger sig med forskellige former for kvalitetsledelse.

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum til debat omkring eksempelvis:

 • Hvad er vores hovedopgaver i forbindelse med kvalitetsopgaven?
 • Hvilke udfordringer møder vi i det daglige kvalitetsarbejde?
 • Hvilke mangesidede roller bliver vi pålagt i forbindelse med kvalitetsarbejdet?
 • Nye trends, regler, metoder og processer

Målgruppe
Kvalitetsansvarlige ledere fra store og mellemstore virksomheder.

Mødefrekvens og -form
Dansk Byggeri planlægger og faciliterer møderne, og netværkets medlemmer skiftes til at være vært. Netværket mødes fire gange om året fra kl. 10-14. På møderne diskuteres på forhånd aftalte emner, og der vil af og til være eksterne indlæg.

Pris
Prisen for et års medlemskab er 6.250,- ex moms. Beløbet dækker facilitering og planlægning af møderne, diverse administrative opgaver samt konsulentens kørsel. Beløbet er eksklusiv forplejning (netværkets virksomheder er vært på skift) samt aflønning af eksterne indlægsholdere.

Mere information
Er du interesseret i at finde ud af, om netværket er noget for dig? Så kontakt chefkonsulent Lone Borup på tlf. 72 16 02 98 eller mail lbo@danskbyggeri.dk. Du har også mulighed for at deltage på et prøvemøde, inden du beslutter dig. Det koster dig ikke noget. Tilmeld dig et prøvemøde via boksen nedenfor.

Markedsføring og rekruttering med Facebook

Sociale medier er vigtige værktøjer, når du i dag vil nå din målgruppe. Og for mange af dine kunder og interessenter vil det også være et af de første steder, de søger efter dig. Så hvordan sikrer du, at de finder dig, når de søger efter netop din virksomhed og dine kompetencer?

 • 7/3 2018 kl. 09.00-16.00

  København S

 • 15/3 2018 kl. 09.00-16.00

  Sabro

Sociale medier er vigtige værktøjer, når du i dag vil nå din målgruppe. Og for mange af dine kunder og interessenter vil det også være et af de første steder, de søger efter dig. Så hvordan sikrer du, at de finder dig, når de søger efter netop din virksomhed og dine kompetencer?

Indhold
Vi arbejder med, hvordan du kan anvende Facebook som et led i din markedsføring. Vi arbejder også med, hvordan du som virksomhed kan gøre dig attraktiv og tiltrække nye potentielle medarbejdere til din virksomhed.

På denne workshop får du:

 • En professionel og søgemaskineoptimeret virksomhedsside på Facebook
 • Viden om hvordan du når din målgruppe, og om hvad der virker
 • Hjælp til målrettet annoncering på Facebook
 • Inspiration til indhold og opdateringer på Facebook
 • Tips og tricks til rekruttering og tiltrækning via Facebook
 • Viden om kommunikation på Facebook – hvad kræver det?
 • Hjælp til at måle din indsats
 • Viden om hvordan du opretter og planlægger opslag på Facebook

Forventet udbytte
Du kommer på en ”hands-on” workshop, hvor du får skabt et godt grundlag og fundament for at arbejde professionelt med din virksomhedsside på Facebook.

Undervisningsform

Workshoppen er en blanding af teori og praksis. Medbring computer og login til din Facebook profil. Vi arbejder med profiler i løbet af dagen.

Målgruppe
Workshoppen forudsætter, at du har en personlig profil på Facebook, og at du har et kendskab til brugerfladen. Det er ikke et krav, at du allerede har en virksomhedsside på Facebook.


Mentorrollen overfor lærlinge

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har behov for at tiltrække og fastholde lærlinge. Derfor indfører flere og flere virksomheder mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at finde balancen mellem skole, virksomhed og fritid. Dansk Byggeris mentorkursus sørger for, du bliver klædt godt på til mentorrollen.

 • 21/3 2018 til 24/5 2018

  Ringsted

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har behov for at tiltrække og fastholde lærlinge. Derfor indfører flere og flere virksomheder mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at finde balancen mellem skole, virksomhed og fritid. Dansk Byggeris mentorkursus sørger for, du bliver klædt godt på til mentorrollen.

Indhold
På dette kursus bliver du rustet til at varetage rollen som mentor for lærlinge og elever i din virksomhed, så de får en god start på deres arbejdsliv. Du bliver i stand til at møde de unges spørgsmål og til at forholde dig til deres udfordringer og deres forventninger til fremtidens arbejdsplads.

Vi sætter bl.a. fokus på:

 • Hvad er en mentor?
 • Rollen som mentor og mentee
 • Generation Z – hvem er de, og hvordan er de anderledes?
 • Kommunikation og den motiverende samtale
 • Konflikthåndtering
 • Feedback
 • DiSC-profil – få indblik i din egen adfærd samt andre persontyper

I løbet af kurset vil forskningschef og foredragsholder Marianne Levinsen fra Center for Fremtidsforskning holde et spændende indlæg, som bidrager til forståelsen for de unge lærlinge og deres måde at agere på.

Undervisningsform
Kurset består af to dages internat og en opfølgningsdag. Deltagerne får udleveret en mentorguide, der bidrager til en personlig afklaring på deres rolle, planlægning af egne indsatser og evaluering på samarbejdet med lærlingen. Det forventes at deltagerne overnatter, da der også er program om aftenen.

Forventet udbytte

Du får indblik i, hvordan du kan udvikle din rolle som mentor. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos lærlingen. Du får desuden nogle kommunikationsværktøjer, der fremmer den gode samtale. Samtidig får du værktøjer til at strukturere samarbejdet og udviklingen hos lærlingen/eleven, for at sikre hans/hendes trivsel og gennemførelse af uddannelsen.

Målgruppe
Medarbejdere, der er udpeget eller har interesse i at blive udpeget som mentor for lærlinge og yngre medarbejdere i virksomheden.


Rekruttering og branding med LinkedIn

LinkedIn giver dig og din virksomhed mulighed for at udvide jeres kommunikation til et medie, som hver dag bruges af jeres samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere. Det er en unik mulighed for at blive set og skabe nye professionelle kontakter, som i sidste ende leder til mersalg og nye kunder eller nye medarbejdere.

 • 4/4 2018 kl. 09.00-16.00

  København S

 • 26/4 2018 kl. 09.00-16.00

  Sabro

LinkedIn giver dig og din virksomhed mulighed for at udvide jeres kommunikation til et medie, som hver dag bruges af jeres samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere. Det er en unik mulighed for at blive set og skabe nye professionelle kontakter, som i sidste ende leder til mersalg og nye kunder eller nye medarbejdere.


Indhold
På denne workshop fokuserer vi på, hvad der virker på LinkedIn, så du har mulighed for at nå din målgruppe med relevante opdateringer. Vi arbejder også med, hvordan du med professionelt brug af din virksomhedsprofil kan tiltrække arbejdskraft og søge specifikt på relevante mennesker.

På workshoppen får du:

 • En professionel og søgemaskineoptimeret virksomhedsprofil på LinkedIn
 • Viden om hvordan du når din målgruppe, og om hvad der virker
 • Inspiration til indhold og opdateringer på LinkedIn
 • Viden om sammenhæng mellem din virksomhedsprofil vs. din personlige profil
 • Tips og tricks til rekruttering på LinkedIn – søgninger og tiltrækning 
 • Viden om sponsoreret indhold – annoncering målrettet en specifik målgruppe
 • Sparring og rådgivning ift. hvordan din virksomhed kan få større værdi af jeres arbejde med sociale medier
 • Viden om Employee Advocacy (hvordan kan mine medarbejdere bidrage til større synlighed?) 
 • Hjælp til hvordan du måler indsatsen

Forventet udbytte
Du kommer på en ”hands on”-workshop, hvor du i løbet af dagen får skabt et godt grundlag og fundament for at arbejde professionelt med din virksomhedsside på LinkedIn.

Undervisningsform
Workshoppen er en blanding af teori og praksis. Medbring computer og login til din LinkedIn-profil. Vi arbejder med profiler i løbet af dagen.

Målgruppe
Workshoppen forudsætter, at du har en personlig profil på LinkedIn, og at du har et kendskab til brugerfladen.  Det er ikke et krav, at du allerede har en profil for din virksomhed på LinkedIn.