Malersektionen

Malersektionen omfatter firmaer, der beskæftiger sig med traditionelt malerarbejde og vedligeholdelse, skiltemalere og tagmalere (egen landsforening) og firmaer, der driver farvehandel. Alle virksomheder med et naturligt tilhørsforhold til faget kan optages.

Formål
Sektionen skal samle virksomheder inden for et eller flere af ovenstående fag. Sektionen skal derudover:

  • varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold
  • varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til malerfagets specielle forhold. fx prislister, overenskomster og arbejdsmiljø
  • styrke det kollegiale sammenhold
  • værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

 

Sektionskontingent
Kontingentet består af et grundkontingent på 750 kr. pr. år og et lønsumskontingent på 0,075%.

 

Formand
Dennis Eskildsen
Malerfirmaet Esklildsen A/S

Kontakt

HenrikBau
Konsulent

Henrik Bau

72160162 hba@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden