Udbud og licitation

Dansk Byggeri tilbyder sine medlemmer flere tilbud for udbudsovervågning

Rabataftaler

  • Garantistillelse efter AB92

    Dansk Byggeri deltager i BFG – Byggefagenes fælles Garantiselskab s.m.b.a. – der drives af en række byggeorganisationer.


    BFGs formål er udelukkende at sikre de deltagende virksomheder bedre vilkår og priser, end de enkeltvis selv kan opnå, når de skal stille arbejdsgarantier efter AB92.

    BFG samarbejder med Tryg Garanti (Tidligere Dansk Kaution), der udsteder garantierne.

    Læs mere om mulighederne på www.bfggaranti.dk

Loading...