Norske problemer, kapitel 4

Bygmester Hansen er færdig med sit projekt i Norge trods problemer med manglende skattebetaling, kædeansvar mv. Men det viser sig, at der er et sidste problem med selskabsskat.

Print artiklen

Med alle de forsinkelser, der er opstået, efter Bygmester Hansen ApS var begyndt på byggeriet i Norge, er det endt med, at projektet har taget et helt år og meget længere tid end forventet. Derfor skal virksomheden splitte årsregnskabet op i to, så der kan afregnes selskabsskat af den norske aktivitet. Det betyder også, at Bygmester Hansen ApS’ medarbejdere er blevet skattepligtige og endda med tilbagevirkende kraft.

FAKTA
Hvis et byggearbejde i Norge har en varighed på mere end ét år, bliver projektet skattepligtigt for danske virksomheder, der arbejder som entreprenører.

Moms
Bygmester Hansen ApS fakturerer til den norske bygherre uden moms, men fakturaerne bliver afvist af bygherrens norske bogholder, fordi momsen ikke er indregnet på fakturaerne, som den altid skal være i Norge. Nu må virksomheden starte forfra med at lave fakturaer til bygherren.

FAKTA
I Norge skal man huske at momsregistrere sig og afregne sine fakturaer med norsk moms.

Dansk Byggeri rådgiver om byggeri i udlandet
Desværre sker det af og til, at danske virksomheder kommer galt af sted, fordi de ikke er klar over, at der er mange særlige regler og krav, når man bygger i Norge. Det kan hurtigt ende med at koste 50.000-250.000 kroner at få en regnskabsfører til at rede trådene ud, selvom man måske kun er en mindre virksomhed på fem til ti medarbejdere.

Men det kan også ske, når man arbejder i fx Sverige eller Tyskland, hvor reglerne også er anderledes end i Danmark.

Hvis du vil undgå at stå i en situation, der ligner Bygmester Hansen ApS’, når du bygger i udlandet, kan du kontakte Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i International Afdeling hos Dansk Byggeri på telefon 72 16 02 94.

Du kan finde første kapitel af historien her

Læs Dansk Byggeris vejledninger om byggeri i udlandet her

Loading...