Akkord skal ikke udbetales før arbejdet er færdiggjort

En faglig voldgift har taget stilling til, at svendene ikke kunne forlange en akkord udbetalt ved at udskrive dele af tildelt arbejde, før arbejdet er færdiggjort.

Den 2. marts 2016 indgik virksomheden en akkordaftale med svendenes repræsentant om opførsel af nogle boliger i Københavnsområdet. Den 23. juni 2016 fremsendte svendene en akkordopgørelse, hvor de havde undladt at kræve betaling for montering af nogle døre og fodpaneler. Samtidigt havde svendene undladt at medtage samtlige akkorddeltagere på deres akkordopgørelse til virksomheden. 

 

Mangler i opgørelsen
Virksomheden påpegede i en mail til svendene, at opgørelsen indeholdte en række mangler bl.a., at alle akkorddeltagere ikke var medtaget. Virksomheden ville derfor mødes med svendene med henblik på at få en afklaring af de nævnte punkter.

 

Svendene reagerede ikke på virksomhedens mail, men sendte den 11. juli 2016 en mail til virksomheden med besked om, at kritikfristen var overskredet, hvorfor svende ville have akkorden udbetalt ved den kommende lønudbetaling. Arbejdet på akkorden var i mellemtiden gjort færdigt, og virksomheden fremsendte en fyldestgørende kritik af svendenes akkordregnskab. 3F indledte på den baggrund en fagretlig sag med krav om, at akkorden skulle udbetales som krævet af svendene.

 

Samtidigt påstod svendene, at de havde en aftale med virksomhedens konduktør om, at de kunne aflevere arbejdet færdigt inden akkorden var afsluttet, hvilket virksomheden benægtede.

 

Afgørelsen
Opmanden anførte, at en akkord er bindende med de undtagelser, som overenskomsten rummer. En akkordaftale kan ikke ændres ensidigt af den ene part i aftalen. Såfremt svendene ønskede løbende at kunne udskrive dele af akkorden, og ikke medtage samtlige akkorddeltagere, skulle der været indgået en skriftlig aftale med virksomhed herom. Virksomheden blev herefter frifundet, og arbejdet er blevet betalt efter virksomhedens kritik.

 

Tilfredshed med kendelse
Dansk Byggeri er tilfredse med kendelsen, der fastslår, at en akkordaftale er bindende i sin helhed.

 

Spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk

 

Loading...
Scroll til top af siden