Der gælder ikke en treugers frist efter 30. september for udbetaling af uhævede feriepenge

Lønmodtagerne har ikke tre uger efter 30. september til at søge om udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2016. Uhævede feriepengene må ikke udbetales til medarbejderne efter 30. september 2018.

Den 21. juni 2018 orienterede Dansk Byggeri om nedlæggelse af ACF og overgang til feriepengeinfo.

Læs artiklen ACF nedlægges – afstem feriedata


Det fremgår i afsnittet om ”Saldi for optjeningsåret efter 30/9”, at lønmodtagerne har tre uger efter 30. september til at søge om disse feriepenge. Afsnittet fremgår også af DA’s brev af 15. juni 2018.

Den omtalte treugers frist efter 30. september for udbetaling af uhævede feriepenge er en fejl. Lønmodtagerne har ikke tre uger efter 30. september til at søge om udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2016.

Tre uger til at protestere
Hensigten med afsnittet var derimod at understrege, at hvis lønmodtageren ikke er enig i saldoen for uhævede restferiepenge, har lønmodtageren 3 uger efter 30. september 2018 til at protestere imod registreringen.

Uhævede feriepenge skal indberettes til Dansk Byggeri
Uhævede feriepenge, der ikke er udbetalt inden 30. september 2018, skal indberettes til Dansk Byggeri senest den 12. oktober 2018.

Feriepengene må ikke udbetales til medarbejderne efter 30. september.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeri, Økonomiafdelingen eller Arbejdsgiversekretariatet, telefon 72 16 00 00.

Loading...
Scroll til top af siden