Få hjælp til at klare unfair krav fra myndigheder i EU

Oplever din virksomhed, at myndigheder i EU stiller krav om ekstra tests og certificeringer til produkter? Eller at din virksomhed eller medarbejdere bliver uretmæssigt beskattet? Få hjælp hos Dansk Bygeris Internationale afdeling, som nu samarbejder med EU-Kommissionen og SOLVIT-centeret.

Der er mange typer ekstra nationale krav. Nogle af kravene er fuldt lovlige. Andre skyldes kutyme eller ren protektionisme. Som virksomhed har man ofte ikke en kinamands chance for at gennemskue det.

Samarbejde med EU-Kommissionen og SOLVIT-centeret
Dansk Byggeri samarbejder nu med EU-Kommissionen og det danske SOLVIT-center i Erhvervsstyrelsen, så vi kan hjælpe dig med at afklare, om der er grundlag for at klage. Vi kan også indgive klagen på dine vegne, og vi følger op på sagen.

Her kan vi hjælpe
SOLVIT-samarbejdet omfatter alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein.

Eksempler på områder hvor SOLVIT kan løse sager:

  • hvis en myndighed stiller krav om ekstra tests og certificeringer til produkter eller godkendelse af maskinerne
  • hvis der er problemer med at få anerkendt medarbejdernes erhvervsmæssige kvalifikationer
  • hvis du mener, at din virksomhed eller medarbejdere er uretmæssigt beskattet
  • hvis der er problemer med få behandlet en ansøgning om afgørelse af social sikring af en medarbejder
  • hvis du oplever problemer med at få momsen refunderet fra det andet land.


To forudsætninger
For at vi kan tage sagen op i SOLVIT, skal disse to forudsætninger være opfyldt:
1) Dine EU-rettigheder som borger eller virksomhed overholdes ikke af offentlige myndigheder i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein.
2) Du har (endnu) ikke indbragt sagen for en domstol.

Se eksempler på sager SOLVIT har hjulpet med

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anita Kurowska Larsen i Dansk Byggeris Internationale afdeling på tlf. 72 16 02 94.

Loading...
Scroll til top af siden