Nye regler for førercertifikater

Den 1. januar 2018 trådte de nye regler for certifikater til teleskoplæssere, kraner, gaffeltrucks og gaffelstablere i kraft. Læs hvad de nye regler betyder for dig og få links til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger.

Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri opsummerer, hvad der er nyt i forhold til de regler, vi har i dag. Har du et certifikat, der er udstedt efter de nuværende regler, vil det stadig gælde bortset fra undtagelserne herunder.

Teleskoplæssere

  • Fremover skal alle, der fører teleskoplæssere, have et teleskoplæssercertifikat. Hvor det tidligere har været tilladt at bruge teleskoplæsser uden certifikat eller gaffeltruck B-certifikat, vil der fra den 1. januar 2018 være krav om, at man skal have teleskoplæssercertifikat for at bruge en teleskoplæsser til løft af personer.
  • Det nuværende teleskoplæsser A-certifikat giver ret til at løfte personer med teleskoplæssere. Personer med teleskoplæsser A-certifikat skal derfor ikke have den nye teleskoplæsseruddannelse.
  • Ved andet brug af teleskoplæsser har det hidtil været tilstrækkeligt med et gaffeltruckcertifikat B, men fra 1. januar 2019 skal gaffeltruck B-certifikatet udskiftes med et teleskoplæssercertifikat.
  • Hvis teleskoplæsseren skal bruges til kranarbejde, og løftekapaciteten er over otte tonsmeter eller anvendes til løft af personer, skal du fremover have bestået teleskoplæsseruddannelsen og kranbasisuddannelsen. Kranførercertifikater efter de gældende regler vil, for så vidt angår kranarbejde, fortsat være gyldige som supplement til teleskoplæssercertifikatet.

Kranfører

  • Fremover skal du kun have uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over otte tons/tonsmeter uanset krantype. Det betyder, at færre personer bliver omfattet af førercertifikatreglerne.

Gaffeltruck og gaffelstablere

  • Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne er begge uændrede
  • Det nye er, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke giver ret til at føre teleskoplæssere
  • Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de nuværende regler, giver ret til at føre teleskoplæssere til og med den 31. december 2018. Så du skal have et teleskoplæssercertifikat pr. 1. januar 2019.

Arbejdstilsynet bekendtgørelser og vejledninger
De nye regler sætter øget fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte. Arbejdstilsynet har udarbejdet en bekendtgørelse og vejledninger på området.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

At-vejledning om kranførercertifikat

At-vejledning om gaffeltruckcertifikat

At-vejledning om gaffelstablercertifikat


Spørgsmål og svar
Der er også blevet oprettet ”spørgsmål og svar”-sider til højre for vejledningsteksterne, hvor man kan finde et hav af nyttige oplysninger:

Spørgsmål og svar til teleskoplæssere

Spørgsmål og svar til kraner

Spørgsmål og svar til førercertifikater - generelt  

 

 

Loading...
Scroll til top af siden