Nye regler om sorgorlov

Fra den 1. februar 2018 har fædre og medmødre nu fået ret til sorgorlov på lige fod med mødre. Det betyder, at fædre og medmødre ligestilles med mødre. Læs mere om sorgorlovens varighed og varsling af arbejdsgiver.

Folketinget har den 23. januar 2018 vedtaget en ændring af barselsloven, som giver begge forældre ret til orlov og barselsdagpenge, hvis det ulykkelige sker, at de mister deres barn efter fødslen. Tidligere var det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der havde denne ret.

Forældrene ligestilles
Folketinget har besluttet at ændre reglerne, da de ikke afspejlede, at forældrene oplever den samme sorg, når et lille barn dør eller bortadopteres. De nye regler retter op på denne forskel ved at ligestille forældrene.

Ret til fravær i 14 uger
Lovændringen betyder, at fædre og medmødre fremover får ret til fravær i 14 uger, hvis barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. Det gælder også for begge adoptivforældre, der mister et barn inden den 32. uge efter modtagelse af barnet.

Varsling
Medarbejderen skal varsle arbejdsgiveren om det forventede fravær hurtigst muligt. Hvis medarbejderen allerede har varslet orlov af minimum samme længde, skal der ikke ske yderligere varsling.

Ikrafttrædelse
Lovændringen trådte i kraft den 1. februar 2018.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden