Nye satser for rejser, befordring, G-dage, sygedagpenge m.v.

Med virkning fra den 1. januar 2019 reguleres en række satser, der har indflydelse på virksomhedernes personale- og lønadministration.

En ajourført digital udgave af lønoversigten, Lønoversigt januar 2019, med de nye satser samt øvrige overenskomstmæssige satser, vil være tilgængelig på Dansk Byggeris hjemmeside umiddelbart efter den 1. januar 2019. 

Befordringsgodtgørelse
Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen bil:

For kørsel indtil 20.000 km pr. år 3,56 kr. pr. km.
For kørsel over 20.000 km pr. år 1,98 kr. pr. km.

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter:
Satsen er uændret i 2019 og udgør 0,53 kr. pr. km.

Befordringsfradrag
Lønmodtagere, som ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse, kan trække følgende fra:

0-24 km intet (uændret)
25-100 km 1,98 kr. pr. km
Over 100 km 0,99 kr. pr. km 

Der henvises i øvrigt til SKATs hjemmeside www.skm.dk.

Skattefri rejsegodtgørelse til kost og logi udgør pr. døgn (hele 24 timer) ved rejse i ind- og udland med overnatning:

Til logi 219,00 kr. pr. døgn.
Kost og småfornødenheder udgør 509,00 kr. pr. døgn.

Reduktionen udgør for arbejdsgiverbetalt:
Morgenmad 15 % eller 76,35 kr.
Frokost 30 % eller 152,70 kr.
Middag 30 % eller 152,70 kr.
Udgifter til dækning af småfornødenheder udgør 25 % af satsen svarende til 127,25 kr. pr. døgn.

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
Til medarbejdere, der afskediges eller hjemsendes på grund af vejrlig, skal der udbetales en godtgørelse på:

Pr. hele dag 871,00 kr.
Pr. halve dag 436,00 kr.

Medarbejderen skal forudsætningsvis minimum have været beskæftiget i 74 timer inden for de seneste 4 uger. Medarbejderen skal også være medlem af en A-kasse.

Sygedagpenge
Retten til sygedagpenge fra virksomheden er betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i de sidste 8 uger før fraværet og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer:

Der udbetales pr. time 117,70 kr. Satsen er gældende fra mandag den 7. januar 2019

Der udbetales pr. uge 4.355,00 kr. Satsen er gældende fra mandag den 7. januar 2019

Forsikringsordning for mindre virksomheder
Satserne for 2019 vil i løbet af januar 2019 fremgå af den digitale lønoversigt, der kan ses på Dansk Byggeris hjemmeside.

Præmiesatsen af den årlige lønsum for 2019 udgør x,xx %.

Optagelseslønsum     x.xxx.xxx kr.
Udelukkelseslønsum   x.xxx.xxx kr.Sygeferiegodtgørelse
For medarbejdere, der ikke modtager løn under sygdom og dermed feriegodtgørelse,  beregnes sygeferiegodtgørelsen efter nedenstående regler.
I kalenderåret 2019 udgør sygeferiegodtgørelsen pr. dag i fem dages uge:

Hovedstad og Nordsjællands 2. zone
Faglærte på byggepladser pr. dag 191,60 kr.
Ikke-faglærte arbejdere pr. dag 170,35 kr.

Provinsen
Faglærte på byggepladser pr. dag 178,70 kr.
Ikke-faglærte arbejdere pr. dag 172,50 kr.

Hovedreglen er, at den særlige sygeferiegodtgørelse først betales fra anden sygefraværsdag.

En lønmodtager, der har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har dog ret til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret.

Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjenes retten til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag forholdsmæssigt.

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk

 

Loading...
Scroll til top af siden