Aflever dine byggeansøgninger inden årets udgang

Har du byggeprojekter, der kræver brug af certificerede statikere, og som er tæt på at være klar til byggeansøgning, anbefaler vi, at du får afleveret din ansøgning inden årets udgang. Læs om overgangsordning, og hvilke konstruktionsklasser det drejer sig om.

Den 31. december 2019 ophører den overgangsordning, der gør det muligt at anmode kommunerne om at foretage teknisk byggesagsbehandling. Herefter skal al teknisk byggesagsbehandling inden for områderne brand og statik i brand- og konstruktionsklasse 2-4, foretages af en certificeret rådgiver. Dansk Byggeri forudser flaskehalse, da vi mener, at der vil mangle certificerede statikere.

Mangel på certificerede statikere
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) forventer, at der skal bruges 250 certificerede statikere, når den nye ordning er implementeret. I dag er der tre certificerede statikere, og ved årsskiftet forventes der at være 50.

Ny overgangsordning
TBST foreslår, at de anerkendte statikere frem til 1. april 2020 kan arbejde som certificerede statikere. Dansk Byggeri opfordrer TBST til, at overgangsordningen omkring anerkendte statikere forlænges til 6 måneder, og at det bliver muligt at igangsætte ansøgningsprocessen om byggetilladelse, uden at der er tilknyttet en certificeret statiker til opgaven. Dansk Byggeri lægger maksimalt pres på Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og TBST for at få certificeret tilstrækkeligt mange personer.

Læs om, hvilke projekter der kræver certificerede statikere

Konstruktionsklasse 1 omfatter i grove træk:

 • Enfamilieshuse, sommer- og rækkehuse med to etager over jord og en etage under jord (stue, 1. sal og kælder)
 • Simple landbrugsbygninger
 • Simple industribygninger.

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 1 er der ikke krav om, at der skal tilknyttes en certificeret statiker, men du skal være opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik.

Konstruktionsklasse 2 omfatter i grove træk:

 • Industribygninger med en spændvidde på op til 30 meter og højder mindre end 10 meter
 • Daginstitutioner og boligejendomme med traditionelle og simple statiske konstruktioner.


Konstruktionsklasse 3
omfatter i grove træk:

 • Boligejendomme i op til 3 etager med utraditionelle konstruktioner
 • Skoler i en etage med mere end 150 elever
 • Idrætshaller til mindre end 149 personer og maksimal højde på 10 meter
 • Parkeringshuse på op til 3 etager med kendte og traditionelle statiske konstruktioner.


Konstruktionsklasse 4
omfatter i grove træk:

 • Meget høje bygninger
 • Museer
 • Koncertbygninger
 • Tribuner og sportshaller
 • Vejbroer og tunneler.

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 2, 3 og 4, skal der tilknyttes en certificeret statikker. 

Mere information
Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende vil holde dig opdateret om udviklingen via Dansk Byggeris nyhedsbreve. Herudover kan chefkonsulent Torben Hessing-Olsen kontaktes på telefon 72 16 01 95 eller mail: toh@danskbyggeri.dk.  

Loading...
Scroll til top af siden