Entreprenør frifundet i MgO-sag

Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed har i en kendelse af 30. april 2019 frifundet en entreprenør, der havde anvendt de såkaldte MgO-plader i et byggeri. Læs mere om kendelsen her.

En entreprenør havde valgt at anvende MgO-plader som udendørs vindspærreplader i forbindelse med en om- og tilbygning. Efterfølgende viste det sig, at pladerne var uegnede til anvendelse i det danske klima.

Bygherren indbragte sagen for voldgiftsnævnet, idet hovedspørgsmålet i sagen var, om entreprenøren kunne pålægges et mangelansvar.

Om mangelansvaret generelt

Som udgangspunkt har en entreprenør mangelansvar, hvis han vælger at anvende et produkt, der (senere) viser sig at være uegnet, selv om entreprenøren ikke kunne vide det. Det gælder, selv om bygherren ikke har haft indsigelse mod entreprenørens valg eller ligefrem har godkendt det.

Entreprenøren er dog ansvarsfri, hvis entreprenøren, på det tidspunkt, hvor entreprenøren træffer beslutning om at anvende produktet, må siges at have handlet i overensstemmelse med byggetidens viden.

Voldgiftsnævnets afgørelse

Voldgiftsnævnet fandt, at entreprenøren havde handlet i overensstemmelse med byggetidens viden, da han i sommeren 2014 traf beslutning om at anvende MgO-pladerne i byggeriet. Entreprenøren blev derfor frifundet.

Nævnet lagde blandt andet vægt på følgende:

  • MgO-pladerne udgjorde i 2013 og 2014 formentlig næsten hele markedet for vindspærreplader, og dette på trods af at pladerne først blev introduceret på det danske marked i 2010.
  • I BYG-ERFA-blad om vindspærreplader fra december 2013 er anført, at MgO-plader kan være anvendt som vindspærreplader, uden at det samtidig nævnes, at pladerne i øvrigt skulle have dårlige egenskaber og indebære risici på grund af fugtsugning fra luft.

Voldgiftsnævnet kom dermed til det modsatte resultalt set i forhold til den kendelse, som nævnet afsagde i en meget lignende sag den 14. september 2018 (sag nr. C-14080). Det skal dog fremhæves, at entreprenøren i 2018-sagen traf beslutning om at anvende MgO-pladerne i foråret 2013, dvs. forud for BYG-ERFA-bladet om vindspærreplader.

Du kan læse voldgiftsnævnets kendelse her

Loading...
Scroll til top af siden