Muligt problem med nedbrydning af visse typer puds og fuger ved porebetonblokke

Dansk Byggeris medlemmer skal være særligt opmærksomme, når de anvender porebetonblokke, der er sammenlimede, som vægkonstruktioner. Læs anbefalinger og download faktaark.

Fra det Stående Byggepanel har Dansk Byggeri modtaget nedenstående information, som viderebringes til Dansk Byggeris medlemmer.

 

”Teknologisk Institut har i forbindelse med ni opgaver for kunder observeret nedbrydning af fuger mellem porebetonblokke, som mister styrke og falder ud. Det resulterer i løse blokke og revnedannelse i facaden, som følger fugerne. I nogle tilfælde ses indvendige revner på vægfliser. Antallet af kundeopgaver og alvorligheden af skaderne er årsagen til, at instituttet valgte at give en såkaldt ”early warning” i form af en præsentation på møde i Stående Byggepanel.


Årsag til nedbrydning 

Undersøgelser i forbindelse med de ni opgaver har vist, at nedbrydningen sker ved en kemisk proces kaldet thaumasitdannelse, som kræver tilstedeværelse af kalkfiller, der kan være anvendt i fugelim og puds, og anhydrit, der anvendes til produktion af porebeton. Det er således en kombination af visse typer porebetonblokke og visse typer puds- og fugematerialer, der kan forårsage skaderne.


Omfang af skader 

Der kan ikke ud fra det foreliggende materiale drages endelige konklusioner om omfanget af skaderne, alvorligheden af disse og hvilke materialekombinationer, der skal undgås.

 

Anbefaling

Det anbefales at bruge færdige systemer af blokke, fugelim og puds. Alternativt at spørge producenten, om der er specifikke puds- og fugematerialer, der bør undgås anvendt sammen med blokkene. Det anbefales, at spørge producenterne af både blokke, puds og fugematerialer om indholdsstoffer, og eventuelt at få foretaget undersøgelser af materialerne inden brug."


Download faktaark

Åbn faktaark om problemstillingen

 

Kontakt
Er der spørgsmål i tilknytning til denne information, kan chefkonsulent i Dansk Byggeri, Torben Hessing-Olsen kontaktes på telefon 7216 0195 eller pr mail på toh@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden