Når den dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter

Datatilsynet har vedtaget nogle vejledende principper for, hvordan dataansvar kan placeres, når den dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter. Læs Datatilsynets vejledning.

Det fremgår blandt andet af Datatilsynets vejledning, at når vikarer arbejder sammen med andre medarbejdere i virksomheden, vil vikarerne oftest blive opfattet som en del af den dataansvarliges juridiske enhed. Dermed har Datatilsynet fastslået, at vikaren hverken er selvstændig dataansvarlig eller databehandler.

Eksterne konsulenter
Omvendt er det Datatilsynets opfattelse, at eksterne konsulenter ofte vil kunne opfattes som dataansvarlige eller databehandlere afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Læs mere om Datatilsynets vejledende principper.

Loading...
Scroll til top af siden