Ny konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen vil falde i 2020

Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde næste år. Det er først og fremmest i anlægsbranchen, men boligbyggeriet er også på vej ned. Læs hvor meget beskæftigelsen forventes at falde i Dansk Byggeris konjunkturanalyse.

Anlægsbranchen kan se frem til færre ordrer og et fald i beskæftigelsen. I øjeblikket bliver der afsluttet langt flere vej- og baneprojekter, end der bliver sat i gang. Værst ser det ud for investeringerne i større trafikale infrastrukturprojekter som veje og metrostrækninger, der ventes at falde med næsten 20 procent i 2020 i forhold til i år.

Langt færre nye boliger næste år end ventet
Byggeriet af nye huse, lejligheder og rækkehuse til private nåede toppen sidste år, og aktiviteten i det samlede nybyggeri holdes i år kun oppe af, at der er udsigt til at blive bygget væsentlig flere almene boliger. Udviklingen har fået Dansk Byggeri til at nedjustere sit skøn over både beskæftigelsen og nybyggeriet i den nye konjunkturanalyse. I den seneste prognose i efteråret ventede Dansk Byggeri, at der ville blive påbegyndt 35.000 boliger i 2020. Det tal er nu nedjusteret til 28.500 påbegyndte boliger i 2020. En nedskrivning på næsten 19 procent.

Skatteregler og faldende salg bremser byggeri af lejligheder
Ifølge Dansk Byggeri er der udsigt til, at især byggeriet af nye lejligheder til private vil falde. De forsinkede ejendomsvurderinger er med til at skabe utryghed hos nuværende og kommende boligejere, fordi de ikke ved, hvad de skal betale skat af efter 2020. Den nuværende situation smitter af på både priser, handler og lysten til at investere og dermed bygge nyt.

Beskæftigelsen topper i år
Dansk Byggeri venter, at antallet af medarbejdere topper med 175.500 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen i år. Det er det højeste antal, siden finanskrisen startede i efteråret 2008. Nedgangen fra 2020 og frem vil især ramme anlægsbranchen, hvor beskæftigelsen ventes at falde fra 23.500 til 22.500 medarbejdere næste år.

Hent Dansk Byggeris konjunkturanalyse

Loading...
Scroll til top af siden